Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Not Girişi

MEB seçmeli dersler
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 15.04.2024 tarihli, 100408930 sayılı ve “Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Not Girişi” konulu yazısı gereği Genel Müdürlüğümüze hangi dersler için detaylı ders not girişi yapılacağına yönelik tarafınızca gönderilen resmi yazılarda yer alan ders listeleri üzerinde gerekli kontroller yapılmıştır.

İlgili makam onayı yazısı gereği Türk Dili ve Edebiyatı dersinin sınav puanları; Yazılı sınavın %70’i, Dinleme sınavının %15’i ve Konuşma sınavının %15’i üzerinden hesaplama otomatik yapılacaktır.

Türkçe ve Yabancı dil derslerinin sınav puanları ise Yazılı sınavın %50’i, Dinleme sınavının %25’i ve Konuşma sınavının %25’i üzerinden hesaplama otomatik yapılacaktır.

24.04.2024 tarihli ve 100965175 sayılı yazımıza cevaben Genel Müdürlüklerinizce gönderilen listelerde yer alan derslerden bugün (13.05.2024) itibariyle halihazırda 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı I ve II.dönem kapsamında ilgili ders öğretmenleri ve okul idarelerince ders notu girişi yapıldığı tespit edilmiş olan aşağıdaki görselde yer alan (Ortak, Meslek, Alan/Dal ve Seçmeli Ders türlerinde) toplam 43 (kırküç) ders için e-Okul sistemine “Yazılı, Dinleme ve Konuşma” olmak üzere her bir yazılı sınav için detaylı not girişi yapılacak şekilde gerekli tanımlama işlemleri tamamlanmıştır.

Not-01: Listede yer alan derslerden de anlaşılacağı üzere aynı isimde birbirinden farklı alan/dala ait mükerrer ders bulunduğu için listede yer alan derslerin dışında tarafınıza detaylı ders notu girişi yapılması yönünde talep gelmesi halinde resmi/kurumsal e-postanız üzerinden bizlere iletmeniz halinde gerekli kontrol ve tanımlamalar ivedilikle yapılacaktır.

Not-02: Halihazırda detaylı ders tanımlaması yapılmadan önce 2023-2024 II.Dönem YAZILI-1 veya YAZILI-2 kapsamında sisteme ders notu girişi yapılan öğrenciler için ilgili ders öğretmeni ve okul idarelerince gerekli kontroller yapılarak, ilgili makam onayı yazısına uygun bir şekilde her bir yazılı için YAZILI, DİNLEME ve KONUŞMA olmak üzere detaylı not girişlerinin doğru/eksiksiz bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Not-03: Listede yer alan ders/dersler resmi/özel ayrımı olmaksızın tanımlı olduğu ortaöğretim kademesindeki tüm okul türlerinde detaylı ders notu girilecek şekilde tanımlanmıştır.

Not-04: İlköğretim (ortaokul) kademesine ait gönderilen ders listeleri üzerinde kontrol ve tanımlamalar tamamlanınca ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Genel müdürlüklerinize bağlı olan ilgili okul müdürlüklerine listede yer alan ders/derslere daha önce YAZILI-1 ve YAZILI-2 olarak detay tanımlaması yapılmadan önce ders notu girişi yapılma durumunun kontrolü ve ilgili makam onayına uygun bir şekilde ders detay verilerinin doğru/eksiksiz bir şekilde yapılması yönünde gerekli bilgilendirmelerin tarafınızca yapılması yılsonu karne günü itibariyle diploma/mezuniyet, ÖSYM-Okul Birinci Belirleme ve sınıf geçme/kalma işlemleri açısından yaşanması muhtemelen öğrenci mağduriyetlerinin önüne geçilmesi adına önem arz etmektedir.