“Yaşamın İçinden Kadın” MERKAM 1. Uluslararası Fotoğraf Yarışması

Mersin Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi (MERKAM) “Yaşamın İçinden Kadın” MERKAM
1. Uluslararası Fotoğraf Yarışması

Yarışmanın Organizasyonu:
“MERKAM 1. Uluslararası Fotoğraf Yarışması”, Mersin Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi (MERKAM) tarafından düzenlenmektedir. Uluslararası Fotoğraf Yarışmasının yürütülmesi ve yükümlülüğü Mersin Fotoğraf Derneği tarafından üstlenilmiştir.

Konu ve Amaç:
“Yaşamın İçinden Kadın” fotoğraf yarışmasının konusu “Yaşamın her alanından kadına dair fotoğraf kareleri” olarak belirlenmiştir. Yarışmanın amacı, amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların; kendi objektiflerinden kadına bakış açılarını yansıtan fotoğrafları paylaşmaktır. Yaşamın her alanındaki kadına dair fotoğraflar “Seçici Kurul” tarafından değerlendirilerek seçilen fotoğraflar Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampusü’nde sergilenecektir. Yarışma, MERKAM tarafından “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” etkinliği olarak düzenlenmektedir.

Bölümler:

1.Bölüm: FOTO ÖYKÜ (Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz) Hayatın içinde bir kadın öyküsü; birbirini konu açısından tamamlayarak bir öykü anlatan ve renk armonisine sahip en az 4, en çok 6 fotoğraftan oluşan fotoğraf seti bu bölüm kapsamına girer. Rengi değiştirilmiş ve asıl fotoğrafın orijinalliğini bozacak şekilde fotomontaj tekniği ile elde edilmiş fotoğraflardan oluşan set, foto öykü olarak kabul edilmez. Çerçeveleme, ışık ayarı, karartma ve renklendirme vb müdahale yöntemleri fotoğrafın aslını ve kalitesini bozmuyorsa foto öykü fotoğrafı olarak kabul edilir. – FIAP Siyah-Beyaz Tanımları.

2.Bölüm: SPOR ve KADIN (Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz) Hayatın içinde yer alan Amatör ve Profesyonel Kadın Sporcuların yaşamını anlatan, kadınları konu alan fotoğraflardır. Renkli veya Siyah-Beyaz kısıtlaması olmayan, kırpma ve / veya ışık ayarları ile oynama dışında başka bir müdahalenin kabul edilmediği fotoğraflardır. – FIAP Siyah-Beyaz Tanımları.

3.Bölüm: SANAT ve KADIN (Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz) Hayatın içinde yer alan Amatör ve Profesyonel Kadın Sanatçıların yaşamını anlatan, kadınları konu alan fotoğraflardır. Renkli veya siyah beyaz kısıtlaması olmayan, kırpma ve / veya ışık ayarları ile oynama dışında başka bir müdahalenin kabul edilmediği fotoğraflardır.- FIAP Siyah-Beyaz Tanımları.

Katılım:
– MERKAM 1. Uluslararası Fotoğraf Yarışması, dünyadaki tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açıktır. Düzenleme kurulu, jüri üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
– Katılımcılar Foto Öykü kategorisine en az 4 (dört) en fazla 6 (altı); Spor ve Kadın ile Sanat ve Kadın kategorilerine ise en fazla 4 (dört) fotoğraf ile katılabilirler.
– Katılımcılar Tüm bölümler için; ışık duyarlılığı yoluyla nesnelerin görüntülerini film ile veya dijital olarak tespit ettiği veya doğrudan fotoğraf tekniğini kullanarak elde ettikleri görüntüler ile yarışmaya katılabilirler. Fotoğrafların fotoğrafçının kendisine ait olması gerektiği ve fotoğrafta kullanılan obje, nesne vb ile ilgili şikâyetlerde sorumluluğun fotoğrafçıya ait olduğu katılımı yapan fotoğrafçı tarafından kabul edilir. Aynı koşullar fotoğrafta bulunan bireylerin şikâyetleri halinde de geçerlidir.
– MFD gerekli gördüğü hallerde katılımcısından, katıldığı fotoğrafa ait asılları göstermesini ve/veya teslim etmesini isteyebilir.
– Fotoğrafların fotoğrafçıya ait olduğunun kabulü yarışmaya katılım ile kabul edilmiş olur. Aksi bir durumun tespiti halinde ödül ve/veya sergileme kazanılmış olsa dahi iptal edilir. Katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
– Yarışmada yer alan fotoğraflar yanı sıra ödül ve sergileme alan fotoğraflar sosyal medya, yazılı medya ve internet sitelerinde, ayrıca Mersin Üniversitesi, Mersin Fotoğraf Derneği ve TFSF web sitelerinde tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak kullanılabilir. Yarışmacı katılımı sebebi ile bu konuda onay vermiş olarak kabul edilir. Yarışmacı sergi ile ilgili medyada yayın ve / veya ekranlarda yayın için ücretsiz olarak yayınlanmaya izin verir. Fotoğrafın kullanım hakkı Mersin Üniversitesi ile fotoğrafçıya aittir. Sponsorlar web siteleri üzerinde fotoğrafları düşük çözünürlükte yarışma ile ilgili ilanlarında da kullanabilirler.
– Yarışmacılar yarışmaya katılabilmek için http://www.mfd.org.tr ve http://www.mersin.edu.tr veya http://www.tfsf.org.tr/ web sitesine girerek yönlendirme ile veya doğrudan Türkçe: http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ İngilizce (English): sitelerine girerek üye olmak ve yarışma şartnamesini onaylamak zorundadırlar. Onay kutucuğunu işaretlemek yolu ile katılımcılar şartnamenin tüm koşullarını kabul etmiş olurlar.
– İnternet üzerinden yarışmaya gönderilen fotoğraflarda sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecektir. Bu adres sadece fotoğraf yükleme problemi yaşanılan anlar oluşmuşsa kullanılacaktır, buradan fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılmış olunması anlamında değerlendirilmez ve katılım kesinlikle kabul edilmez.
– Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, http://www.mfd.org.tr ve sitesinde yayınlanacak ve belirlenecek olan alanlarda sergilenecektir. Ayrıca Yarışmada ödül, mansiyon ve özel ödül alan fotoğraflar http://www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org sitesinde yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2017’da kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
– Yarışma sonunda şartnameye uymayan eserlerin tespiti katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
– Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, eser kendisine ait olmadığı halde kendininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcılara kural ihlali işlemi uygulanır.
– Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcıların ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır. Bu durum FIAP’a da bildirilir. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade edilmesi gerekir.
– Kural ihlali suçu işleyen kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi”nin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır.
– Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden veya FIAP kırmızı listesinde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
– Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda Mersin Üniversitesi ve Mersin Fotoğraf Derneği (MFD) sorumlu olmayacaktır.
– MFD, gerekli gördüğü durumlarda katılımcıdan fotoğrafların orijinal dosyalarını isteyebilir.
– FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; FIAP elindeki bütün imkânları ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik FIAP ile işbirliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile FIAP tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.  Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, Mersin Üniversitesi MERKAM, MFD ve TFSF YK’nin kararları ile TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi geçerli olacaktır.
– Değerlendirme sonunda ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme dışında kalan eserler sistemden silinecektir.

Yarışma Ücreti:
Genel Katılım ücreti tüm katılımcılar için zorunludur ve tüm bölümler için 20 € / 30 $ ödenmesi gerekmektedir. Türk katılımcılar için standart katılım ücreti 50 TL’dir.  Yarışma katılım ve baskıların geri gönderim ücreti PayPal ile aşağıdaki adrese ödenebilir. agmaufuk@hotmail.com  Yarışmada toplam 3 ayrı kategori vardır. Yarışmacılar Foto-Öykü kategori bölümünde (en az 4 en fazla 6 fotoğraftan oluşan) 1 öykü ile diğer iki kategoriye en fazla 4 (dört) fotoğraf ile katılabilirler.
– Katılımcılar ödemelerini aşağıda belirtilen banka hesabına da yapabilirler. Türk Lirası (TL) için: Mersin Fotoğraf Derneği Fotoğraf Türkiye İş Bankası Mersin Şubesi Şube Kodu: 6600 Hesap Numarası: 2 030 913 IBAN No: TR82 0006 4000 0016 6002 0309 13 Swift Kodu: ISBKTRXX Katılım ücretleri yarışmaya son katılım gününden önce gönderilmelidir. Katılım ücreti gönderilmeyen veya eksik gönderilen fotoğraflar değerlendirilmeyecektir.


Yarışma Takvimi:

Yarışmanın Başlangıç Tarihi : FIAP onayı geldiği tarihten başlayarak… Son Katılım Tarihi : 05 Şubat 2017 saat 23.00 (TSI) Jüri Toplanma Tarihi : 18 Şubat 2017 Sonuç Bildirim : 03 Mart 2017 Ödül Töreni ve Halka sunum : 08 Mart 2017 Ödüller katılımcılara 30 Nisan 2017 tarihine kadar gönderilecektir.

Yarışma kataloğu PDF olarak www.mfd.org.tr ve/veyahttp://www.mersin.edu.tr/adresinden 30 Nisan 2017 tarihinden sonra indirilebilir. Tüm katılımcılar kazanılmış olan sergileme ve puanlarını Uluslararası Organizasyonlar tarafından onay verilmiş olması nedeniyle unvan başvurularında ilgili kurumlarda kullanabilirler.

Fotoğrafların İşaretlenmesi/İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
– Fotoğraflara isim verilmesi zorunludur.
– Dijital Kategori: Fotoğraflar jpg/JPEG formatında 300 dpi çözünürlükte, uzun kenarı maksimum 2400 piksel boyutunda, kısa kenar minimum 1080 piksel botunda, fotoğraf boyutu en az 1 Mb, en fazla 4 Mb olacak biçimde – Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak http://www.mersin.edu.tr/ veya http://www.tfsf.org.tr adresinden yönlendirme ile veya doğrudan Türkçe (Turkish): http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ İngilizce (English): adresleri kullanılarak yüklenecektir.  Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.
– Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
– Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.
– Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo ve tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
– Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
– Fotoğraf isimlendirmede Ç, İ, Ğ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
– Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
– Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). Ülke kodları için bakınız: https://www.iso.org/obp/ui/#search
– Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin Eril Yılmaz isimli katılımcı için erily, eryil veya erlyl gibi).
– Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (DİJİTAL: FOTO-ÖYKÜ/Seri Foto (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DS;

DİJİTAL: SPOR VE KADIN (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DW; DİJİTAL: SANAT VE KADIN (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DA).
– Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar (Dijital Foto Öykü kategorisinde 1’den 6’ya kadar)) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ). Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin: Eril Yılmaz isimli katılımcının Dijital Foto Öykü/Seri Foto (Digital Photo Series) > DS kategorisindeki “yaşamın sırrı” adlı 1 no’lu fotoğrafı için “TRerilyDS1_yasamin_sirri”, aynı kategorideki 2 no’lu fotoğrafı için TRerilyDS2_yasamin_sirri”; Dijital Spor ve Kadın (Digital Spor and Woman) > DW kategorisindeki “sporcunun çilesi” adlı 1 no’lu fotoğrafı için “TRerilyDW1_sporcunun_cilesi”; Dijital Sanat ve Kadın (Digital Art and Woman) > DA kategorisindeki “üçüncü boyut” adlı 1 no’lu fotoğrafı için “TRerilyDA1_ucuncu_boyut” …
– İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecektir.

Jüri (ada göre alfabetik sırayla):
1 – Foto Öykü/Seri Foto
Prof.Dr. Ayşe Gül YILGÖR MERKAM – TR Prof. Dr. Ayşin KÖKTÜRK MERKAM – TR Prof. Dr. Bahar ULUBAŞ MFD – TR Emel KARAKOZAK EFIAP/s, AFAD – TR Sezin GÖKGÜN AFIAP, MFD – TR

2- Spor ve Kadın
Doç.Dr. Aslıhan Doğan TOPÇU MERKAM – TR Monika KUKİ MFD – TR Sezin GÖKGÜN AFIAP, MFD – TR Süreyya SELEN MFD – TR Zahide Ağırel DEMİR AFIAP, MFD – TR

3- Sanat ve Kadın
Canan YAŞAR EFIAP, MFD – TR Ebru TİMÜÇİN MFD – TR Emel KARAKOZAK EFIAP/s, MFD – TR Öğr.Gör. Tuba Güner MFD – TR Zerrin TAŞYÜREK MFD – TR

Yedek Jüri Üyeleri:
Öğr. Gör. Asiye UZEL MERKAM – TR Prof.Dr. Bahar TANER MERKAM – TR Yrd.Doç.Dr. Bediz Yılmaz BAYRAKTAR MERKAM – TR Nazire AVLAR MFD – TR Sevtap İNAL MFD – TR (Jüriler en az üç üye ile toplanacaktır.)

TFSF Temsilcisi: Ufuk AĞMA (AFIAP)

Ödüller:
Her bölüm için FIAP Altın, Gümüş, Bronz madalya ve 6 mansiyon. Her bölüm için MERKAM Altın, Gümüş, Bronz madalya ve 6 mansiyon Her bölüm için MFD Altın, Gümüş, Bronz madalya ve 6 mansiyon. Her bölüm için TFSF Özel Ödülü.

Sergileme (Her kategoride en az %15, en fazla %25 oranında sergileme seçimi yapılacaktır). FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü (Tüm kategorilerde toplamda en fazla sergileme ve ödül alan fotoğrafçıya verilecektir).

Sonuç Bildirimi ve Dijital Katalog Gönderilmesi: Sonuç kartları tüm katılımcıların e-mail adresine gönderilecektir. Ödül ve Sergileme alanlar toplu olarak www.mfd.org.tr ve http://www.mersin.edu.tr/ veya PDF olarak indirilebilir. Tüm ödül alanların ödülleri gönderilecektir. Gönderilen ödüllerin postada zarar görmesi halinde Mersin Fotoğraf Derneği sorumluluk taşımayacaktır.

Salon Başkanı: Selami TÜRK E-mail : turkselami@gmail.com GSM : +90 535 301 65 28

Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) / Photographic Arts Federation of Turkey (PAFT) tarafından TFSF/PAFT 2017-003 ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından FIAP 2017-007 numara ile onaylanmıştır. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF/PAFT temsilcisi bulunacaktır.