YAEM 2015

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) 35. Ulusal Kongresi, 9-11 Eylül 2015 tarihlerinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde düzenlenecektir.

Kongrenin ana teması “Doğal Kaynakların Yönetiminde Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği” olarak belirlenmiştir. Bu tema ile, yaşamın devamlılığı ve sistemlerin işlerliği için esas olan ancak hızla tüketilen kısıtlı doğal kaynakların etkili yönetiminde YAEM’in rolüne dikkat çekmek ve kullanımını teşvik etmek amaçlanmaktadır.

Kongrede, genelde sosyo-teknik sistemlerin, özel olarak da doğal kaynakların etkili bir şekilde planlanması, yönetimi ve işletimi ile ilgili konularda çalıştaylar, paneller ve özel oturumlara yer verilmesi planlanmaktadır. Ayrıca YAEM alanlarında ve ilgili diğer alanlarda çalışan öğrencilerin, araştırmacıların ve uygulayıcıların araştırmalarını ve deneyimlerini paylaştığı çok sayıda oturum düzenlenecek, ödüller verilecektir.

Kongre etkinliklerine katılmanızı ve katılımı desteklemenizi diler, saygılar sunarım.

Prof. Dr. Murat Köksalan
Kongre Başkanı

Konu Başlıkları

Doğal Kaynakların Yönetimi
Enerji, Çevre ve İklim
Çevre Dostu Üretim ,Ürün ve Teknolojiler
Sürdürülebilirlik
ARGE, Yenilikçilik ve Girişimcilik
Stratejik Planlama
Sistem Düşüncesi
Sistem Dinamiği
Bilgi Sistemleri Yönetimi
Telekomünikasyon, Internet ve Sosyal Ağlar
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Süreçleri Yönetimi
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi
Toplumsal Sorunlar ve Hümaniter Uygulamalar
Sağlık Sistemleri
Yer Seçimi ,Ulaşım Sistemleri ve Lojistik
Savunma ve Güvenlik Sistemleri
YAEM Eğitimi ve Eğitim Sistemlerinde YAEM
Üniversite-Sanayi İşbirliği
Endüstride YAEM uygulamaları ve YAEM yazılımları
Optimizasyon Teknikleri
Modelleme ve Benzetim
Stokastik Süreçler ve Stokastik Programlama
Bulanık Mantığa Dayalı Yöntemler
Sezgisel ve Meta Sezgisel Yöntemler
Karar Analizi ve Davranışsal YA
Çok Amaçlı Karar Verme
Veri Analizi, İş Analitiği ve Büyük Veri
Kalite Yönetimi ve Güvenilirlik
Finansal Modelleme ve Risk Yönetimi
Gelir Yönetimi ve Fiyatlandırma
Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi
Ürün Geliştirme ve Yönetimi
Ergonomi
Metot Mühendisliği
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Üretim ve Envanter Yönetimi
Tedarik Zinciri Yönetimi
Modern İmalat Sistemleri ve İleri Üretim Teknolojileri
Çizelgeleme ve Proje Yönetimi
YAEM ile ilgili diğer konular

Öğrenci Proje Yarışması

Geleneksel olarak yapılan öğrenci yarışması, lisans öğrencileri tarafından endüstri mühendisliği ve/veya yöneylem araştırması teknikleri kullanılarak gerçekleştirilen proje çalışmalarına açıktır.

Kimler katılabilir?

Yarışmaya bireysel olarak ya da ekip olarak başvurulabilir. Yarışmaya katılacakların son başvuru tarihinde öğrenci olmaları ya da mezun iseler mezuniyetlerinin 2015 yılı içerisinde gerçekleşmiş olması gerekir.

Değerlendirme Ölçütleri

Projeler; problemin tanımlanması, YA/EM tekniklerinin doğru ve yerinde kullanımı, proje sonuçlarının uygulanılabilirliği, özgünlüğü ve yaygın etkisi gibi ölçütlere göre değerlendirilecektir.

Katılım Süreci

Yarışmaya ilk başvuru proje çalısmasının genişletilmiş özeti ile yapılır. Genişletilmiş özet, kapak sayfası dahil olmak üzere dört sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş özet geliştirilen projenin motivasyonu, kapsamı, projede faydalanılan yöntem ve methodlar, projenin genel değerlendirmesi ve sonuçlarını içermelidir.  Genişletilmiş özetler “.pdf” dosyası biçiminde 15 Mayıs 2015 tarihine kadar ogrenciproje@yaem2015.org adresine elektronik posta aracılığıyla iletilmelidir.

Ön eleme jürisi tarafından değerlendirilecek olan ilk başvurular arasından ön elemeyi geçen proje ekipleri yarı finale katılma hakkı kazanırlar. Yarı finale kalan yarışmacılardan kesinlikle 15 sayfayı geçmeyecek şekilde bir proje raporu hazırlanması istenecektir. Proje raporu yukarıda belirtilen ön eleme formatındaki ilkelere uygun olarak hazırlanmalıdır.

Bahsi geçen bu doküman “.pdf” biçiminde en geç 9 Haziran 2015 tarihine kadar ogrenciproje@yaem2015.org adresine elektronik posta aracılığıyla iletilmelidir.

Hazırlanan proje raporları üzerinde yapılan jüri değerlendirmesi sonucunda finale kalan ekipler jüri üyeleri ve Kongre katılımcıları önünde sunum yapmak üzere Kongreye davet edileceklerdir. Sunumlar üzerinde yapılacak değerlendirmeleri takiben birinci, ikinci ve üçüncü olan ekipler açıklanacaktır.

Ön eleme için genişletilmiş özetlerin gönderilmesi 15 Mayıs 2015
Yarı finale katılacak ekiplerin açıklanması 02 Haziran 2015
Yarı final proje raporlarının gönderilmesi 09 Haziran 2015
Finale katılacak ekiplerin açıklanması 18 Haziran 2015
Final sunumlarının yapılması 09 Eylül 2015

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri özeti teslimi:
15 Nisan 2015
Özet kabullerinin bildirilmesi:
30 Haziran 2015
Yazar kaydı ve erken kayıt:
20 Temmuz 2015

İLETİŞİM

Kongre Sekreteryası
Asterya Kongre Hizmetleri
Tel: +90 312 – 210 15 45
Faks: +90 312 – 440 95 25
e-posta: info@yaem2015.org

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.