X. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı

YÖNETİM STRATEJİLERİ İLE ÜRETİM SÜREÇLERİNE TOPLUMCU ENDÜSTRİ / İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ YAKLAŞIMLARI

Sürekli büyüyen, çoğalan sayımız, bundan daha hızlı artan ihtiyaçlarımıza karşın hiç bir zaman aynı oranda büyümeyecek üretim kapasitemizin en doğru biçimde yönetilmesi, planlaması ve tüm gelir kaygılarından bağımsız paylaşılması gerekliliği vardır.

Ülke olarak en büyük ihtiyacımızın bugünün tespitini tam doğru yapmak, yarına dair ihtiyaçlarımızın yarının fırsat ve tehditleri karşısında ulusal menfaatlerimizden yana ve ülke insanımızın güçlü ve zayıf yönlerini kısıt kabul ederek planlamak, yatırımlarımızı bu kararlarımız ışığında maksimum verimlilikte yaparak, insanımızı, sistemimizi ve imkânlarımızı bu çerçeve içinde yönetip toplumsal refaha ulaşma beklentimizi gerçekleştirme zorunluluğumuz vardır.

Yapamadıklarımızı saydığımızda çıkanların;

Planlama,
Hedefler,
Gidilecek yolun belirlenmesi,
Varılacak yere varılacak zamanın netliği,
İhtiyaçların miktarının ve trendinin tahmini,
Zamanlamaya uygun şekilde yatırım,
Yatırıma uygun üretim,
Doğru paylaşım,
Sistemin, insanın ihtiyaçların yönetimi,
Buna benzer eksikliklerin Endüstri ve İşletme Mühendisliği uzmanlık alanları içinde olması ile Endüstri / İşletme mühendislerinin ya işsiz ya mesleğini yapamıyor olması tartışmasız bir ironidir.

Kuyu başında susuzluktan ölen bir toplum olmamak için bizler mesleğimizi, mesleğimizin tüm imkânlarını toplumsal gelişim adına kullanmaya ve bunu anlatmaya uygulamaya kararlı ve ısrarlıyız.

X. Kez gerçekleştirilecek olan Endüstri / İşletme Mühendisliği kurultayının temel amacı;

Ülkemizdeki tüm Endüstri/ İşletme Mühendisleri ile halen öğrenci olan Endüstri/ İşletme Mühendislerinin toplumsal gelişim adına mesleki disiplininin kendisine kazandırdıklarını kullanmak, yönetim stratejileri geliştirerek doğru, verimli üretim süreçlerini kurmak ve yönetmek zorunluluğunu Oda, Sanayi ve Üniversite işbirliği ile yapmak istemektedir.

Stratejik planlama uygulamalarının ülke kurum kuruluşları gibi sanayisinde de yaygınlaşması ve uzman endüstri mühendisleri ile yapılması gerekliliğinin analiz edilmesi,
Yatırımların kişilerin yatırım merakı ve kapitalinin dışında ülkenin toplumsal menfaatlerini esas alınarak yapılmasının değerlendirilmesi,
Yönetim ve adalet sistematiğinin sürekliliği ve ihtiyacının analiz edilmesi,
Mesleki disiplinimizin eksiliğinin anlaşılması önündeki engeller ve geliştirilmesi bu potansiyelin toplumsal gelişime devşirilmesi için yapılması gerekenler,
Mesleki gelişim ve meslektaşın gelişimi için okul süresi ve sonrasında odamıza ve üniversiteye düşen sorumlulukların sorgulanması.
Kurultayın amaçlarının gerçekleştirilmesi ile mesleğimizin bize kazandırdığı bilgi ve tekniklerin toplumsal gelişime katkı koyabilmesini yolunda ciddi ve kalıcı adımlar atılacağına inanıyoruz.

 

https://www.facebook.com/events/496562440493699/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here