WILO 5. Uluslararası Fotoğraf Yarışması

WILO Pompa Sistemleri A.Ş.
5. Uluslararası Fotoğraf Yarışması

Su, Hayatın Her Karesinde
“Suyun Yolculuğu”

Dünyanın en büyük pompa ve pompa sistemleri üreticilerinden biri olan WILO’nun temelleri 1872’ye, Louis Opländer’in bronz ve bakır parçalar işleyen atölyesine kadar uzanmaktadır. Bugün, tüm dünyada, yapılardan endüstriyel proseslere, ziraattan genel amaçlı temiz ve kirli su transferine, altyapı yatırımlarından arıtma tesislerine kadar uzanan geniş bir yelpazede, insanlığın gereksinim duyduğu pek çok alanda WILO’nun tamamlayıcı özellikte tesisat ekipmanları kullanılmaktadır.

Dünyada 71 ülkede 7.000’i aşkın çalışanı ile faaliyet gösteren WILO, Türkiye’deki faaliyetlerine ise 1992’de başlamıştır. 2009 yılında alınan çevreci bir yatırım kararı ile sektörün en teknolojik tesisini Türkiye’ye kazandıran WILO, bu sektörde Avrupa’daki LEED Gold sertifikasına sahip ilk yeşil binada faaliyet gösteriyor. WILO Türkiye, yetkili satıcıları, yetkili servisleri, bölge distribütörlükleri ile beraber yaklaşık 1.000 kişilik büyük bir aileyi oluşturuyor.

Suyun hayatımızdaki önemine ilişkin farkındalık yaratmak için farklı projeler gerçekleştiren Wilo, 2016’da Fotoğraf Yarışması’nın beşincisini uluslararası olarak düzenliyor. Wilo, fotoğraf sanatının gücüyle daha geniş kitlelere çevreye duyduğu saygıyı anlatmayı hedefliyor.

Giriş:

Dünyanın en büyük pompa ve pompa sistemleri üreticilerinden biri olan WILO’nun temelleri 1872’ye, Louis Opländer’in bronz ve bakır parçalar işleyen atölyesine kadar uzanmaktadır. Bugün, tüm dünyada, yapılardan endüstriyel proseslere, ziraattan genel amaçlı temiz ve kirli su transferine, altyapı yatırımlarından arıtma tesislerine kadar uzanan geniş bir yelpazede, insanlığın gereksinim duyduğu pek çok alanda WILO’nun tamamlayıcı özellikte tesisat ekipmanları kullanılmaktadır.

Dünyada 71 ülkede 7.000’i aşkın çalışanı ile faaliyet gösteren WILO, Türkiye’deki faaliyetlerine ise 1992’de başlamıştır. 2009 yılında alınan çevreci bir yatırım kararı ile sektörün en teknolojik tesisini Türkiye’ye kazandıran WILO, bu sektörde Avrupa’daki LEED Gold sertifikasına sahip ilk yeşil binada faaliyet gösteriyor. WILO Türkiye, yetkili satıcıları, yetkili servisleri, bölge distribütörlükleri ile beraber yaklaşık 1.000 kişilik büyük bir aileyi oluşturuyor.

Suyun hayatımızdaki önemine ilişkin farkındalık yaratmak için farklı projeler gerçekleştiren Wilo, 2016’da Fotoğraf Yarışması’nın beşincisini uluslararası olarak düzenliyor. Wilo, fotoğraf sanatının gücüyle daha geniş kitlelere çevreye duyduğu saygıyı anlatmayı hedefliyor.

Yarışmanın Konusu:

Suyun sirkülasyon sürecinin kalbi olan pompa sistemleri ile suya dünyanın her yerinde yön veren Wilo, sadece bununla yetinmek istemiyor. Suya sahip çıkan Wilo, azalan su kaynaklarını, temiz su ihtiyacını düzenlediği fotoğraf yarışması ile gündeme taşımayı amaçlıyor.

Hayatın kaynağı olan su; iklim değişiklikleri, kuraklık, nüfus artışı, göçler, sanayileşmeye bağlı bazı faktörler gibi farklı nedenlerle giderek azalıyor. Suyu geleceğe taşıyabilmek için su kaynaklarının verimli kullanılması her zamankinden daha çok önem kazanmış durumda. Su mucizesini ve suyun değerini çarpıcı bir şekilde anlatmanın en iyi yollarından birinin fotoğraf sanatı olduğunu bilen Wilo, Ulusal Fotoğraf Yarışmasını bu konuda bir farkındalık platformu olarak konumluyor.

2016’da “Su Dünyanın Her Karesinde – Suyun Yolculuğu” temasıyla yapılacak yarışmada, suyu ve hayatı buluşturan en etkileyici fotoğrafların doğa ve fotoğraf severlerle buluşması hedefleniyor.

Yarışma Kategorileri:

Yarışma, Dijital Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek bölümlüdür.

Katılım:

Seçici Kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları ile TFSF Temsilcisi ve birinci derece yakınları dışında tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. WILO Pompa Sistemleri A.Ş. Yönetimi ve İFSAK Yönetim Kurulu üyeleri bu yarışmaya katılamazlar.

Katılım Şartları:

Fotoğraf Sayısı: Her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) eser ile yarışmaya katılabilecektir.
Fotoğraflar Renkli veya Siyah-Beyaz olarak sunulabilecektir. Siyah-Beyaz fotoğraflar, FIAP’ın Siyah-Beyaz (Monochrome) tanımına uygun olmalıdır.
Yarışmaya katılım ücretlidir. Katılım ücreti ödemesi banka hesabı üzerinden yapılacaktır. Katılım ücreti fotoğrafçı başına 15 Türk Lirası / 5 USD / 5 Euro’dur. Ödeme yapmayan katılımcılar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
Fotoğrafların çeşitli dijital fotoğraf işleme programları ile işlenmesine yönelik herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi’nin 13.Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Durumdan FIAP da bilgilendirilir.
Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar ile FIAP kısıtlamalılar listesinde yer alanlar bu yarışmaya katılamazlar.
Düzenleyici kurum jüri değerlendirilmesinden önce FIAP Kırmızı listede olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.

Diğer Hususlar:

Yarışmada ödül ve mansiyon alan fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte WILO’ya ait olacaktır. Bu eserler WILO’nun arşivinde saklanacaktır. Ödül ve mansiyon alan eserler ile satın alınan eserler WILO tarafından kitap, reklam, broşür, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı ismi belirtilmek koşuluyla kullanılabilir. Ayrıca yarışmada başarılı olan eserler TFSF’nin www.tfsf.org.tr ve tfsfonayliyarismalar.org sitesinde yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını olan Almanak 2016’da yer alacaktır. Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Planlanan sergi için derece alan fotoğraflar WILO tarafından bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.
Fotoğraflar bastırıldıktan sonra WILO arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.
Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
WILO, ödül ve/veya sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
Yarışmaya eserlerini göndermekle, yarışmacının aşağıdaki şartları kabul ettiğinin:
Gönderilen eserlerin, aday FIAP üyesi olmasa dahi, FIAP kural ve tanımlarına uyup uymadığı konusunda FIAP tarafından incelenebileceği,
Bunu FIAP’ın tercih edeceği herhangi bir şekilde yapabileceği,
İstendiği durumda, eserlerin makine tarafından çekilen orjinallerinin verilmemesi, veya konuyla ilgili yeterli bilgi sağlanmaması veya FIAP’la işbirliğine yanaşılmaması durumunda FIAP’ın adayı yasaklıyacağı,
Yasaklama durumunda, FIAP kurallarına uyulmadığına istinaden adayın isminin kuralların etkin bir biçimde uygulanması için her gerekli durumda deşifre edileceğinin belirtilmesi gerekir.
II.2’de belirtildiği gibi eserin EXIF bilgilerinin değiştirilmemesi bu gibi durumların çözümlemesini kolaylaştıracaktır.
Katılımcı eserin tümünün kendisi tarafından çekildiğini ve yarışmaya gönderdiği bütün eserlerin kendisine ait olduğunu beyan eder.
Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, www.sudunyaninherkaresinde.com ve www.wilofotografyarismasi.com ile TFSF/PAFT’ın www.tfsf.org.tr internet sitelerinde yayınlanacak ve tüm katılımcılara e-posta ile bildirilecektir.
Tüm ödül alanların ödülleri adreslerine gönderilecektir. Gönderilen ödüllerin postada zarar görmesi halinde WILO sorumluluk taşımayacaktır.
Yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı bir sayısal albüm hazırlanacak ve Kasım 2016’dan itibaren www.sudunyaninherkaresinde.com ve www.wilofotografyarismasi.com internet sitesinden indirilmeye hazır tutulacaktır. Ayrıca, yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı basılı bir albüm hazırlanacak ve ödül, mansiyon, sergileme alan katılımcılara, Jüri üyelerine, TFSF’ye, Türkiye’deki Fotoğraf Derneklerine, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı ile FIAP merkezlerine birer adet gönderilecektir.
Yarışmaya TFSF/PAFT web sayfasına üye olarak fotoğraf yükleyen yarışmacılar, belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır.

Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:

Fotoğraflar çevrimiçi olarak www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden yüklenecektir.
İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden kullanıcının e-posta adresine gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Küçük harfler kullanılmalıdır.
kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
İsimlendirme:

1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine katılımcının ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). Diğer ülke kodları için taklayınız.
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin Çetin Kaya için ckaya gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital: Renkli veya Siyah-Beyaz (Digital: Color or Black&White (Monochrome) > D).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örnekler: “TRckayaD1_ornek_foto” veya “TRckayaD2_ornek_foto” gibi…
f) Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir. Ödül (derece, mansiyon) ve sergileme alan fotoğrafların orijinal halleri sergi öncesi tekrar istenecektir.
g) İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.
h) Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için WILO ve İFSAK sorumlu olmayacaktır.
Banka Hesapları:

TÜRK LİRASI İÇİN
Hesap Adı: İFSAK
Banka: YAPI KREDİ BANKASI – Galatasaray Şb.
Branch Number : 495
Account No: 82226315
IBAN NO: TR11 0006 7010 0000 0082 2263 15

EURO İÇİN:
Hesap Adı: İFSAK
Banka: YAPI KREDİ BANKASI – Galatasaray Şb.
Branch Number : 495
AccountNo: 44030794
IBAN No: TR07 0006 7010 0000 0044 0307 94
SWIFT CODE: YAPITRISXXX

Sonuçlar:

Yarışma sonuçları basın yoluyla ve www.tfsf.org.tr, tfsfonayliyarismalar.org www.ifsak.org.tr, www.sudunyaninherkaresinde.com ve www.wilofotografyarismasi.com adreslerinden duyurulacaktır. Dereceye giren katılımcılara ödülleri düzenlenecek tören ve sergide takdim edilecektir. Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra Seçici Kurulun takdiri ile belirlenecektir. Seçici Kurul tarafından dereceye layık bir eser bulunmadığı takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.

İletişim

İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK)
İlgili: Çetin KAYA
Adres: İstiklal Caddesi, Ayhan Işık Sokak, No: 32/2, Beyoğlu – İstanbul / TURKEY
Tel: +90212 292 18 07
E-posta: iletisim@ifsak.org.tr

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) / Photographic Arts Federation of Turkey (PAFT) ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından onaylanmıştır.
TFSF/PAFT Onay No: TFSF/PAFT 2016-052
FIAP Onay No: FIAP 2016-294
Sergileme ve ödüller FIAP unvan başvurularında kullanılabilir.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

FIAP Siyah-Beyaz (Monokrome) Fotoğraf Tanımı Koyu griden (siyah) açık griye (beyaz) dönen siyah ve beyaz bir çalışma çeşitli gri tonları ile bir monokromdur. Tamamen tek renkle yapılmış siyah beyaz tonlarda bir çalışma da monokrom sayılarak siyah-beyaz kategorisine girer; böyle bir çalışma FIAP yarışma kataloğu için siyah-beyaz olarak yeniden yapılandırılabilir. Öte yandan siyah ve beyaz bir çalışma kısmi tonlamalarla, ya da bir rengin katılımı (çok renklilik) ile değişikliğe uğratılmış ise renkli bir çalışma olur ve renkli kategorisine dahil edilir.

Yarışma Takvimi

22.03.2016 Yarışmanın Başlama Tarihi
10.09.2016 Son Başvuru Tarihi
17.09.2016 Seçici Kurul Değerlendirmesi
22.09.2016 Sonuçların Açıklanması
Ekim 2016 Ödül Töreni, Sergi ve Kokteyl

http://wilofotografyarismasi.com/index.html