VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu

Sempozyum Tarihçesi

Erciyes Üniversitesi Klâsik Türk Edebiyatı Topluluğu 2007-2010 yılları arasında her biri, Eski Türk Edebiyatı sahasında uzun yıllar çalıştıktan sonra aramızdan ayrılmış veya emekli olmuş hocalarımıza ithafen “Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu” başlığı altında sırasıyla Prof. Dr. Tunca Kortantamer hatırasına, Prof. Dr. İsmail Ünver adına, Prof. Dr. Cem Dilçin adına, Prof. Dr. Abdulkerim Abdulkadiroğlu hatırasına, Prof. Dr. Harun Tolasa hatırasına, Prof. Dr. Mine Mengi adına ve Prof. Dr. Haluk İpekten hatırasına yedi sempozyum düzenlemişti. Sempozyumların 1, 2, 3, 4 ve 6’ncısı Kayseri’de Erciyes Üniversitesi’nin, 5’incisi Mardin’de Mardin Artuklu Üniversitesi’nin, 7’ncisi de Antalya’da Akdeniz Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmişti.

Ev sahipliğini Dicle Üniversitesi Rektörlüğü’nün yapacağı VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu, merhum Alî Emîrî hatırasına 15-17 Kasım 2012 tarihlerinde Diyarbakır’da düzenlenecektir.

Alî Emîrî (d.1857, Diyarbakır – ö.1924 İstanbul) Kimdir?

Osmanlı Devleti’nin son dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti’in kuruluş yıllarını idrâk eden Alî Emîrî Efendi (1857-1924), daha ziyade Dîvânü Lugâti’t-Türk gibi bir şaheseri ilim ve irfân dünyasına kazandırması ile şöhret bulmuş, ancak şâir, tezkireci, ilim adamı, yazma eser koleksiyoncusu ve Millet Kütüphanesi’nin kurucu müdürü gibi vasıflarıyla son yüzyıla damgasını vurmuş önemli bir şahsiyettir.

Bütün hayatını kitaplara, okumaya ve araştırmaya adamış Alî Emîrî, İstanbul’daki Millet Kütüphanesi’nin de kurucusudur.

Sempozyum Tarihi: 15 – 17 Kasım 2012

Bu sempozyumda sunulacak tebliğler, Eski Türk edebiyatı sahasının meseleleri, Eski Türk edebiyatı çalışmalarının bugünkü durumu, Diyarbakır’da Dîvân edebiyatı geleneği ve Alî Emîrî Efendi gibi ana başlıklar altındaki konularda olacaktır:

1. Eski Türk Edebiyatı Meseleleri:

a. Metin Neşri ve Tenkidi
b. Eski Türk Edebiyatı Sahasındaki Mukayeseli Çalışmalar
c. Tezkirecilik ve Biyografi Geleneği
d. Kütüphanecilik, Yazma Eser Kütüphaneleri, Katalog ve Tasnîf Problemleri, Özel Kütüphaneler, E-Kütüphaneler
e. Arşivcilik, Eski Türk Edebiyatı Araştırmalarında Arşiv Belgelerinden Yararlanma
f. Eski Türk Edebiyatı Sahasında Teknolojinin Kullanımı ve Teknik Meseleler

2. Eski Türk Edebiyatı Çalışmalarının Bugünkü Durumu

a. Yayınlar, Tezler, Bibliyografik Çalışmalar
b. Sempozyumlar, Çalıştaylar, Paneller
c. Dergi Yayıncılığı, Editörlükler, Hakemlikler

3. Diyarbakır ve Dîvân Edebiyatı Geleneği

a. Diyarbakır’da Dîvân Edebiyatı Geleneği ve Edebî Muhitler
b. Diyarbakırlı Dîvân Şairleri

4. Alî Emîrî Efendi

a. Hayatı (Biyografisi, Memuriyeti, İlgi Alanları)
b. Sanatkâr Şahsiyeti (Tezkireciliği, Şâirliği ve İlim Adamlığı) ve Eserleri
c. Kütüphaneciliği ve Arşivciliği
d. Türk Kültürüne ve Edebiyatına Katkıları

İLETİŞİM
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TANYILDIZ
Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Diyarbakır
Tel: 05066110082 / 0412248030-3037

Öğr. Gör. Dr. Abdülkadir DAĞLAR
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Kayseri
Tel: 05053954435 / 03524374937-33567

e-posta: [email protected]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.