VII. STEM Ders Planı Yarışması

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretmen Mesleki Gelişim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÖGAM – BAUSTEM) bünyesinde yürütülen STEM: Bütünleşik Öğretmenlik Projesinin amacı fen ve matematik öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Bu amaca yönelik olarak, tüm öğretmenlerimizin kullanımına açık olan ve yenilikçi yöntemleri vurgulayan kaynaklardan oluşan INTEACH portalında (http://inteach.org) yer alacak en seçkin ders planlarını belirlemek amacı ile STEM Ders Planı Yarışması sene boyunca 2 defa düzenlenmektedir.

Uzman bir ekip tarafından yapılan değerlendirme sonrasında seçilen ders planları, öğretmen ve okul isimleri ile birlikte İnternet üzerinde açık şekilde paylaşılmaktadır. Yenilikçi yönü yüksek ders planları üreten öğretmenlerimize çeşitli ödüller takdim edilmektedir. En seçkin ders planları ise “STEM Kuram ve Uygulamaları” kitap serisinde yayımlanabilecektir.

Ön değerlendirmeyi geçen tüm ders planlarına INTEACH portalında yer verilecektir.
Okulundan ön değerlendirmeyi geçen en çok ders planı gönderilen okul yöneticisine teşekkür plaketi verilecektir.

Katılım Şartları:
1. İlkokul seviyesinde sınıf öğretmenleri, Ortaokul seviyesinde fen bilimleri, matematik ya da bilişim; lise seviyesinde biyoloji, fizik, kimya ya da matematik derslerine giren tüm resmi ve özel okullarda görev yapan öğretmenler yarışmaya bireysel olarak katılabilirler.

2. Ders planlarının STEM Ders Planı Şablonu’na uygun olarak geliştirilmesi istenmektedir.

3. STEM ders planlarının öğretmenler tarafından yarışmaya gönderilmeden önce kendi okullarında uygulanmış olması gerekmektedir. Uygulama sonrası ise ders planları ve Öğretmen Özdeğerlendirme Formu sisteme yüklenmelidir.

4. Öğretmenler, yarışmaya gönderdikleri tüm ders planlarının INTEACH portalında topluma açık bir şekilde yayınlanmasını kabul ve ders planlarının içeriklerinde sadece adil kullanım kurallarına uygun olacak şekilde kaynak göstererek alıntı yaptıklarını, intihal durumunda sorumlu olacaklarını bildiklerini beyan ederler.

NOT: Öğretmenler ders planlarını ve özdeğerlendirme formlarını inteach.org içerisinde “Kaynak ekleme” kısmına yükleyeceklerdir. 2018-2019 akademik yılında STEM Lider Öğretmen Mesleki Gelişim Programı katılımcılarının ders planları sisteme yüklenmemelidir.

Değerlendirme:
STEM Ders Planı Şablonunu takip eden, Öğretmen Öz Değerlendirme Formu ile birlikte gönderilmiş; akıcı bir Türkçe ile yazılmış; .pdf formatında, dosya boyutu 5MB’ı geçmeyen, düzenli bir mizanpaj içinde hazırlanmış tüm ders planları ön inceleme sürecinden sonra aşağıdaki dört ana kriter bağlamında değerlendirilecek ve sonuçlar http://inteach.org sayfasından ilan edilecektir.

Ders planları STEM: Bütünleşik Öğretmenlik Çerçevesinin ilkeleri çerçevesinde değerlendirilecektir. Bu ilkeler kısaca şu şekilde özetlenebilir:

• Eşitlik: Her öğrencinin hazır bulunuşluğuna hitap edebilme;

• Disiplinlerarasılık: Ana disipline ait bilgi ve becerileri ihmal etmeden disiplinlerarası uygulamalar içerebilme;

• Alanda Derinlik: Merkezdeki branşa ait bilgi ve becerileri desteklerken aynı zamanda müfredatın da ötesinde derinlikte ve özgünlükte olabilme;

• İlgililik: 21.yy hayatına dair bağlamlarda öğrenci ve öğretmenlerin deneyimleri ile ilişkili olabilme.

1. STEM Ders Planı Şablonu

2. STEM Ders Planı Şablonu Notlu Belgesi

3. Öğretmen Öz Değerlendirme Formu