VII. GAP Tarım Kongresi 2015

Dünya nüfusunun hızlı çoğalması, bu çoğalmaya paralel olarak gıda maddelerinin üretimindeki yetersizlik ve dengesizlik, günümüzde dünyanın birçok yerinde açlık sorununun veya yetersiz beslenmenin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Gıda açığı, artan dünya nüfusuna paralel olarak günden güne artmaktadır. Ortaya çıkan ve çıkacak olan besin açığının kapatılması, var olan hayvansal ve bitkisel besin kaynaklarının genişletilmesi, iyileştirilmesi, birim alandan alınan ürünün artırılması hiç şüphesiz kaliteli bol ürün veren çeşitler yanında, iyi, ucuz fakat modern yetiştiriciliğin yapılmasına bağlıdır. Günümüzde hem çeşit hem de yetiştirme yöntemleri açısından hızlı gelişmeler olmaktadır.
Dünyanın sayılı bölgesel kalkınma projelerinden biri olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)’nin tamamlanmasıyla 1.8 milyon ha alan sulamaya açılacaktır. GAP’ın merkezi sayılan ve uygulama sahası içerisinde bulunan Şanlıurfa İli Harran Ovasına 1995 yılından beri su verilmeye başlanmıştır. Tarım alanlarının sulamaya açılmasıyla doğal olarak monokültür tarımdan polikültür tarıma geçilmiş, ekolojik koşullar değişmiş ve buna bağlı olarak da tuzluluk, drenaj, aşırı su kullanılması, hastalık, zararlı ve yabancı ot popülasyonlarındaki değişimler ve yeni hastalık, zararlı ve yabancı otların bölgeye girmesi gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır.
Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi kuruluşundan bu yana bölgede bitkisel ve hayvansal üretim ile ilgili çalışmalar yürütmüş ve halen yürütmeye de devam etmektedir. Daha önce düzenlenen GAP Tarım Kongrelerinde bölgedeki mevcut tarımsal üretim potansiyeli, bitkisel üretim desenleri, sulama, gübreleme, bitki koruma, hayvansal üretim ve diğer konularda değişik sunumlar yapılmış ve bölge tarımına katkıda bulunulmuştur. GAP VII. Tarım Kongresinde ise bölgemizdeki tarım arazilerinin etkin kullanımı, sürdürülebilir tarım sistemleri içerisinde oluşan yeni tarımsal sorunlara çözüm bulmak amacıyla, konu ile ilgili üniversiteler, araştırma enstitüleri, sivil toplum örgütleri, üreticiler ve diğer kurum ve kuruluşların bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır.
Bu amaçla Nisan 2015’de Şanlıurfa’da görüşmek dileğiyle….
Kongre Düzenleme Kurulu

KONGRE KONUSU

Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Bahçe Bitkileri ve Islahı
Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otlar
Tarımsal Biyoteknoloji
Tarımsal Mekanizasyon
Bitki Besleme ve Toprak Yönetimi
Drenaj, Kuraklık ve Tuzluluk Yönetimi
Sulama Teknikleri ve Sulama Yönetimi
Hasat ve Hasat Sonrası Fizyolojisi
Tarımsal Ürünlerin Üretimi ve Pazarlanması
Tarımsal Ürün İşleme ve Teknolojileri
Organik Ürünlerin Üretimi
Hayvan Yetiştirme, Besleme, Biyometri ve Genetik
Kırsal Kalkınma ve diğerleri …

KONGRE TAKVİMİ
I. Duyuru

Temmuz 2014

II. Duyuru

Başvuru Formu ve Bildiri Özeti Son Gönderme Tarihi
28 Kasım 2014 Cuma
Bildiri Kabullerinin Yazarlara İletilmesi
02 Ocak 2015 Cuma
Bildiri Tam Metin Son Gönderme Tarihi
01 Şubat 2015 Pazar
Kongre

28 Nisan – 01 Mayıs 2015

Yazışma Adresi:

Yrd. Doç. Dr. Gonca ÖZMEN ÖZBAKIR

GAP. VII. TARIM KONGRESİ
Harran Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Osmanbey Yerleşkesi
63190 Şanlıurfa
Tel: 0 . 414 . 318 1352
Faks: 0 . 414 . 318 36 82

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.