V. Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu

V.ULUSAL DİN GÖREVLİLERİ
SEMPOZYUMU
“Toplumsal Barışa Katkısı Açısından Cami ve Din Görevlileri”
9-10-11 Mayıs 2014, Mardin

Yunus Emre Camii Külliyesi Eğitim ve Kültür Derneği (YECDER); camilerin etkililiği ve hayatın
içinde yer alması anlayışıyla, din görevlilerimizin ve din eğitimcilerimizin alanlarında yapmış
oldukları örnek çalışmaları paylaşmalarını, böylelikle güzel örneklerin yayılarak geniş kitlelere
ulaşmasını ve toplumumuzun dini, ahlaki, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı
hedeflemektedir.
YECDER, 9-10-11 Mayıs 2014’te Mardin Artuklu Üniversitesi ile birlikte Mardin’de
gerçekleştireceği “Toplumsal Barışa Katkısı Açısından Cami ve Din Görevlileri” ana temalı V.
Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu’na, örnek çalışmalarını ve önerilerini içeren tebliğleri ile
alanın muhataplarını,“Bildiri Özet Başvurusu”nda bulunmaya davet etmektedir.

Sempozyumda ele alınabilecek tebliğ konularınaörnekler:
* Kur’an ve Sünnete Uygun Cami Anlayışı ve Bu Anlayışın Günümüze Uygulanması,
* İslam Tarihinde Cami Ve Din Görevliliğinin Yeri ve Fonksiyonu,
* Din Görevlilerinin Birlik ve Beraberliğimizdeki Önemi,
* Bir Arada Yaşama Kültürüne Katkısı Açısından Camiler ve Din Görevlileri,
* Toplumsal Barışı Kurmada Faklı Dini Yorum ve İnanç MensuplarınınYapabileceği Katkılar,
* Mezhep, Tarikat ve Dini Cemaatlerin Buluşma ve Barışma Alanı Olarak Camiler,
* Toplumsal Barışın Tesisine Dair Örnek Proje ve Çalışmalar,
* Ümmetin İhtilaflarının Rahmet Olarak Algılanması Hususunda Din Görevlilerinin Mesuliyeti,
* Müslümanlar Arasında İslam’ın (Barışın)Yeniden Tesisi İçin Din Eğitiminin İhyası: Cami Merkezli
Eğitim Önerileri ve Uygulamaları,
* Nitelikli Din Görevlileri, Din Eğitimcileri İle Din Gönüllülerinin Yetiştirilmesi Konusunda Örnek
Çalışmalar,
* Cami Merkezli Bir Medeniyet Tasavvuru,
* Toplumsal Barışın Önündeki Dini Bakış Açılarına Dayalı Engeller,
* Din Görevlilerinin ve Din Eğitimcilerinin Sosyal Hayata Katılım Engelleri ve Çözümler,
* İslâm’ın Tevhid Ruhu ve Bunu Temsil Noktasında Örnek Şahsiyetler,
* Camilerin Fiziki Mekân İtibariyle Toplumun Tüm Kesimlerine Hitap Edebilmesi İçin Çözüm Önerileri,
* Erdemli Bir Toplumun Oluşturulması Konusunda Camilerin Örnek Gençlik Proje ve
Uygulamaları,
*Toplumun Farklı Dini veya Kültürel Yapıya Sahip Birimlerinin İş Birliğine Yönelik Proje ve Uygulama
Örnekleri,
* Medreselerin Toplumsal Barışa Katkısı,
* Yukarıdaki Alanlarla Sınırlı Olmaksızın Din Hizmetleriyle İlgili Öneri, Faaliyet, Proje ve
Uygulamalar…

ÇERÇEVE
* Önerilerinizi ana temaya uygun olmak kaydıyla yukarıdaki alanlarla sınırlı olmaksızın
hazırlayabilirsiniz,
* Tebliğler somut uygulamalara ve gözlemlere dayanmalıdır,
* Tebliğin sunumu kolay ve anlaşılır olması gereklidir,
* Tebliğleriniz sunumunuzun ardından dinleyicilerce müzakere edilecektir,
* Tebliğlerinizin sunumu 20 dakika, müzakeresi 10 dakika ile sınırlıdır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?
* Din eğitimcileri,
* Din görevlileri (kadrolu, ücretli, fahri ve gönüllü),
* İHL ve DKAB Öğretmenleri,
* Alanda çalışan akademisyenler.

NASIL BAŞVURABİLİRİM?
* Tebliğ özetinizi hazırlayınız (250 – 300 Kelime),
* Özgeçmişinizi hazırlayınız (100 – 150 Kelime),
* 21 Şubat 2014 tarihine kadar www.yecder.org/oneri.php adresinden online olarak
gönderiniz.

SEMPOZYUM TAKVİMİ
Tebliğ Önerisi Özet Teslimi: 21 Şubat 2014
Kabul Edilen Tebliğlerin İlanı: 07 Mart 2014
Tam Tebliğ Metinlerinin Teslimi: 20 Nisan 2014
V. Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu Tarihi: 9-10-11 Mayıs 2014

YOL VE KONAKLAMA
İl dışından katılacak tebliğcilerin yol ve konaklama giderleri YECDER tarafından karşılanacaktır.

SEMPOZYUM ONUR KURULU

Prof. Dr. Serdar Bedii OMAY Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Hasan Kamil YILMAZ Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
SEMPOZYUM BİLİM KURULU

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Öğretim Üyesi / İstanbul
Prof. Dr. Mehmet Akif KILAVUZ Öğretim Üyesi / Bursa
Prof. Dr. Nevzat Yaşar AŞIKOĞLU Öğretim Üyesi / Sivas
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖCAL Öğretim Üyesi / Bursa
Yrd. Doç. Dr. Ufuk BİRCAN Öğretim Üyesi / Diyarbakır
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ata DENİZ Öğretim Üyesi / Mardin
Yrd. Doç. Dr. Hacer ŞAHİNALP Öğretim Üyesi / Mardin
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALICI Öğretim Üyesi / Mardin
Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman DEMİRCİ Öğretim Üyesi / Mardin
Yrd. Doç. Dr. Birgül BOZKURT Öğretim Üyesi / Mardin
Yrd. Doç. Dr. Esra DOĞAN Öğretim Üyesi / Mardin
SEMPOZYUM DANIŞMA KURULU

Mehmet KESKİN Yunus Emre Cami İmam Hatibi / İstanbul
Gökhan ERENOĞLU YECDER Genel Sekreteri / İstanbul
Gökhan YILMAZ YECDER YK Başkanı / İstanbul
Nuri DEĞİRMENCİ İl Müftüsü / Karaman
Dursun Ali COŞKUN İl Müftüsü / Mardin
İrfan ÜSTÜNDAĞ İlçe Müftüsü / Fatih
Masum TAŞÇI İl Müftülüğü Şube Müdürü / Mardin
Muhammet YILMAZ DKAB Öğretmeni / İstanbul
Erdem ÇAKI DKAB Öğretmeni / İstanbul
SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
Eş Başkan: Şadettin GÖKSU YECDER Din Eğitimcileri Platformu Koordinatörü / İstanbul
Eş Başkan: Yrd. Doç. Dr. Taha NAS Öğretim Üyesi / Mardin
Yrd. Doç. Dr. Veysi ÜNVERDİ Öğretim Üyesi / Mardin
Yrd. Doç. Dr. Eyüp AKTÜRK Öğretim Üyesi / Mardin
Yrd. Doç. Dr. Ömer BOZKURT Öğretim Üyesi / Mardin
Funda BOZYAKA YECDER Eğitim Müdürü / İstanbul
Mus’ab BARAN İmam Hatip / Mardin
Levent UÇKAN İmam Hatip / İstanbul
SEMPOZYUM İLETİŞİM VE SEKRETERYA
Şadettin GÖKSU : YECDER Din Eğitimcileri Platformu Koordinatörü / İstanbul 0 505 370 86 44
Ahmet AKBAŞ : Arş. Görevlisi / Mardin 0 544 555 48 30
Yusuf BALUKEN : Arş. Görevlisi / Mardin

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.