Uygulamalı Fen Bilimleri Eğitimi Kursu

Uygulamalı Fen Bilimleri Eğitimi Kursu

Projenin Amacı

Fen bilimleri, öğrencilerin kavramakta zorlanacağı çok sayıda soyut kavram içermektedir. Bu nedenle öğrencilerin bu kavramları anlamalarını kolaylaştırmak için fen bilimleri derslerinde öğretmenler öğrencileriyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirmelidir. Bu etkinlikler; olayları gözlemleme, öğrenme, model ve teorileri anlama, akıl yürütme becerilerinin geliştirilmesi, bilimsel bilgiyi incelemek gibi birçok süreci içerir. Etkinlikler öğrencilerin derse ilgisini de olumlu yönde etkilediğinden öğretmenler için değerli bir araçtır.

Bu projeyle katılımcıların; proje süresince gerçekleştirilecek olan fen bilimleri konularıyla ilgili sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikler ile laboratuvar uygulamaları üzerinden bilgi ve beceri düzeylerini geliştirmek, deney yapma pratiği kazandırmak ve yeni teknikleri tanımaya yönelik farkındalık düzeylerine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Ayrıca bu projede fen bilimleri dersi kapsamında gerçekleştirilecek farklı ünitelerdeki örnek uygulamalarla bilimsel tecrübelerin paylaşılması ve yeni içeriklerin geliştirilmesine yönelik katılımcıların proje sonrasında öğrencileriyle birlikte kendi etkinliklerini de tasarlamalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Projenin Hedef Kitlesi

Yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olan fen bilgisi öğretmenleri ana hedef kitlesini oluşturmaktadır.

Katılımcı Seçim Kriterleri

Katılımcı sayısının 25 kişi ile sınırlı olması nedeniyle katılımcıların seçiminde aşağıdaki özellikler değerlendirme kriteri olarak ele alınacaktır:

35 yaş altı olup yüksek lisans ya da doktora programına kayıtlı olmak,
Ankara ve çevre illerde görev yapıyor olmak.
Ankara ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin seçimine öncelik verilecektir.

Proje Tarihi: 22-27 Ocak 2018

UFBEK
Uygulamalı Fen Bilimleri Eğitimi Kursu

Ulaşım ve yol giderleri katılımcılara aittir.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası 06560 Yenimahalle/Ankara

E-posta: bilgi@ufbek.org