Uygulamalı Eğitim Kongresi

Değerli Meslektaşlar,

Sizleri 13-15 Eylül 2012 tarihleri arasında Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ), uluslararası düzeyde gerçekleşecek olan Uygulamalı Eğitim Kongresi’ne (UEK) davet ediyoruz. UEK’nin başlıca amacı çeşitli eğitim alanlarındaki araştırmacılar, öğretmenler ve eğitimciler arasındaki etkileşimi teşvik etmektir. Uygulamalı eğitim alanındaki gerek kuramsal gerek pratik bakış açılarının paylaşılacağı etkileşimli, dinamik ve süregelen bir toplantı oluşturma amacındayız. UEK katılımcılara Eğitim alanında en son gelişmeleri takip etme ve gelecekteki çalışmalara ortaklaşa zemin hazırlama açısından seçkin fırsatlar sunacaktır.

UEK’nin kapsadığı Temalar:
Öğretmen Eğitimi
Eğitim Programları
Öğrenme ve Öğretme
Dil, Kültür ve Eğitim
Uzaktan Eğitim
Yükseköğretim
Yaygın Eğitim
Eğitim Politikası, Liderliği ve Planlaması
Ölçme ve Değerlendirme
Eğitimde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Telekomünikasyon ve Eğitim Teknolojileri
Özel Gereksinime Yönelik Eğitim

(Her temanın alt başlıkları için lütfen Temalar sayfamızı ziyaret ediniz)

Uygulamalı Eğitim Kongresi’nde çeşitli sunum biçimleri bulunmaktadır. Tüm sunumlarda etkileşimli ve disiplinlerarası yaklaşım ön planda olacaktır.

Sunum Çeşitleri:
Sözlü Sunum: Bildiri Sunumu
Poster Sunumu: Bildiri Sunumu
Yuvarlak Masa Sunumu: Bildiri Sunumu
Çalıştay: Eğitim konuları ve uygulamalarına yönelik çalışmaların sunumu
Panel: Katılımcılar eğitim ile ilgili belirli bir sorun veya konuyu farklı açılardan ele alacaklardır. Panel konuları Kongre Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecektir.
Sergi: Sergi salonu eğitim alanında faaliyet gösteren öğrenme merkezleri, yayıncılar ve firmaların katılımını içerecektir.

Uygulamalı Eğitim Kongresi’ne katkı ve katılımlarınızı bekliyoruz.

Saygılarımla,

Prof. Dr. M. Yaşar ÖZDEN
Uygulamalı Eğitim Kongresi BAŞKANI
DEKAN, Eğitim Fakültesi / ODTÜ

ODTÜ
Eğitim Fakültesi

Önemli Tarihler
15 Haziran 2012 – Özet Gönderimi
07 Temmuz 2012 – Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması
20 Temmuz 2012 – Erken Kayıt

Duyurular
Uygulamalı Eğitim Kongresi Poster Sunum Yönergesi
Posterler 70 cm eninde 90 cm boyunda ve en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır.

Temalar

Tüm temalarda sunumlar ilköğretim, ortaöğretim, veya yükseköğretim öğrencilerine yönelik çalışmaları kapsayabilir.

TEMALARIN ALT BAŞLIKLARI:

Öğretmen Eğitimi

Matematik / Fen / Dil / Sosyal Bilimler / Müzik / Sanat / Okul Öncesi / Spor / Beden Eğitimleri
Diğer

Eğitim Programları
Matematik / Fen / Dil / Sosyal Bilimler / Müzik / Sanat / Okul Öncesi / Spor / Beden Eğitimleri
Diğer

Öğrenme ve Öğretme
Matematik / Fen / Dil / Sosyal Bilimler / Müzik / Sanat / Okul Öncesi / Spor / Beden Eğitimleri
Diğer

Dil, Kültür ve Eğitim
Kültürlerarası Eğitim
Dil Öğrenme ve Öğretme
Söylem Çalışmaları
Edebi Çalışmalar
Diğer

Uzaktan Eğitim
E-öğrenme
Eğitim Teknolojisi
Araçlar ve Uygulamalar
Diğer

Yükseköğretim
Yükseköğretim Politikası
Yaşam Boyu Öğrenme
Mühendislik Eğitimi
Öğretim Elemanı Gelişimi
Diğer

Yaygın Eğitim
Mesleki Eğitim (Antrenörlük, fiziksel uygunluk, vb.)
Gönüllülük Eğitimi
Yetişkin Eğitimi
Bilim ve Toplum
Diğer

Eğitim Politikası, Liderliği ve Planlaması
Okul Yönetimi
Eğitim Planlaması
Diğer

Ölçme ve Değerlendirme
Okul Temelli Değerlendirme
Ulusal ve Uluslararası Değerlendirme: YGS, KPSS, ALES, PISA, vb.
Diğer

Eğitimde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar
Eğitimde Uluslararasılaşma
Karşılaştırmalı Araştırma
Kadın Çalışmaları
İklim Değişimi
Çevre Eğitimi
Kentsel-Kırsal Araştırmalar
Müze Eğitimi
Sürdürülebilir Kalkınma
Etik Değerler
Vatandaşlık Eğitimi
Diğer

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
(Özellikle rehberlik öğretmenleri/danışmanları ve araştırmacıları tarafından başarılı uygulamalara dayalı seminerler)
Rehberlik
Çocuklara Danışmanlık
Yetişkinlere Danışmanlık
Çağdaş Danışmanlık Yaklaşımları
Diğer

Telekomünikasyon ve Eğitim Teknolojileri
Eğitimde Telekomünikasyon
Etkileşimli İletişim Araçları
Mobil Öğrenme
Okul İletişim Teknolojilerinde Güvenlik
Diğer

Özel Gereksinime Yönelik Eğitim
Özel gereksinime yönelik eğitimde kaynaştırma
Özel gereksinime yonelik egitimde degerlendirme
Özel gereksinime yönelik eğitimde öğretmen yetiştirme
Özel gereksinime yönelik eğitimde kanıta-dayalı uygulamalar
Diğer

Akademik Sorular için
Irmak Hurmeric Altunsoz
e-mail: [email protected]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.