ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU

7. ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU

1352’den bugüne şehir

Bugüne kadar gerçekleştirilen ve bir gelenek haline gelen Üsküdar Sempozyumları şehir ve kültür tarihimizin en önemli kaynaklarından biri olmuştur. Üsküdar Belediyesi olarak bu kaynağı zenginleştirmeye devam ediyoruz.Bu anlamda, 2012 yılında gerçekleştireceğimiz 7. Üsküdar Sempozyumu’nun çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Gerçekleştirdiği faaliyetlerle hem Üsküdar’a, hem de kaynağı “şehir” olan medeniyetimize hizmet etmeyi en önemli gaye edinen Üsküdar Belediyesi, 2-4 Kasım 2012 tarihleri arasında ulusal ölçekte gerçekleştirilecek Üsküdar Sempozyumu’nun konusunu “1352’den Bugüne Şehir” olarak belirlemiş bulunuyor.

Şehirler sadece binalardan ve anıtlardan ibaret değildir. İnsanlığın eseridir ve tekâmülü insanlığın onlarca, yüzlerce yıllık hatıralarıyla, yaşanmışlıklarıyla gerçekleşir. Bu oluşum aynı zamanda insanların da şehirli oluşlarının, kimlik ve aidiyet duygularının gelişimiyle paralellik oluşturur. İnsan şehirle, şehir de insanla kaim olur. Dolayısıyla şehirler; sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik yönden insan hayatının merkezinde yer almaktadır.

Bunun için, toplumun kendini ifade etmesi veya gerçekleştirmesi olarak da ifade edebileceğimiz, maddi ve manevi kültürel birikimin geçmişten geleceğe taşınması yaşatılması gerektiğini düşünüyoruz. İstanbul’un fethinden bir asır önce Türk yerleşiminin görüldüğü, Türk kültürünün kök salmaya başladığı Üsküdar’ın 660 yıllık kültür birikimine ışık tutmak ve geleceğe taşımak istiyoruz.

Bu amaçla, sempozyumda önce kavramsal olarak Türk–İslam medeniyetinde şehircilik incelenecek; daha sonra da yerel bir perspektifle “1352’den Bugüne Şehir” temasıyla Üsküdar ele alınacaktır. Bu çerçevede Üsküdar’ın tarih, edebiyat, mimari, sanat gibi maddi ve manevi kültür birikimleri, asırlar içerisinde gerçekleşen sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi değişimleri dün-bugün–yarın bütünlüğü içerisinde ve disiplinler arası bir anlayışla ele alınacaktır.

Sempozyuma katılmayı kabul ettiğiniz takdirde, 01 Nisan 2012 tarihine kadar tebliğinizin başlığını ve 150–200 kelimelik özetini, elektronik posta, faks veya uygun göreceğiniz bir vasıta ile sempozyum sekretaryasına ulaştırmanız gerekmektedir. Sempozyum Bilim Kurulu tebliğ başlık ve özetlerini değerlendirdikten sonra, kabul edildi yazısıyla birlikte ikinci sirküler tarafınıza gönderilecektir.

7. Üsküdar Sempozyumu’na teşrifleriniz bizleri onurlandıracaktır.

Mustafa Kara

Üsküdar Belediye Başkanı

Detaylı bilgi için:http://www.uskudarsempozyumu.org/

 
 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.