Uluslararası Yıldırım Bayezid Han Sempozyumu

ULUSLARARASI YILDIRIM BAYEZİD SEMPOZYUMU
Üniversitemiz, Türk Tarih Kurumu ve Yıldırım Belediyesi tarafından “Uluslararası Yıldırım Bayezid Han Sempozyumu” düzenlenecektir.
INTERNATIONAL YILDIRIM BAYEZID SYMPOSIUM
İnternational Sultan Yıldırım Bayezid Symposium is going to be organized by our university, Turkish Historical Sociaty and Municipality of Yıldırım.
Sempozyum ile söz konusu dönemdeki araştırma ve tartışma konularının belirli başlıklar ve belirli temalar etrafında sunulması amaçlanmaktadır. Bu sebeple dönemle ilgili araştırma ve tartışmaların analitik bir bakış açısıyla bütüncül bir şekilde ele alınması sonraki dönem çalışmalarının doğru bir şekilde değerlendirilmesi için de son derece mühimdir. Nitekim Yıldırım Bayezid döneminde yaşanan başarı ve başarısızlıkları hesaba katmadan girişilecek tarihsel değerlendirmeler hem kuruluş dönemindeki Osmanlı Devleti’ni anlamamızda yetersiz kalacak hem de yükselme dönemini yeterince anlamayı zorlaştıracaktır. Zira farklı toplumsal yapıların eklemlenmesi, üretim tarzının dönüşerek klasik haline dönüşmesi gibi pek çok kuramsal tartışmaları içeren çalışmalar bu dönem üzerinde yükselmiştir. Dolayısıyla bu sempozyum, sözü edilen araştırma ve tartışmalarla dönemin karmaşık ve dinamik yapısına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Sempozyum Tarihi ve Yeri : 27-29 Kasım 2015, Bursa
Date and Place of Symposium : 27-29 November 2015, Bursa

Türkçe Sempozyum Detay Bilgi

English Symposium Details

İletişim – Sekreterya / Contact
Arş. Gör. (Research Assistant) Arzu Erman
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü
(Yıldırım Beyazıt University Faculty of Humanities and Social Sciences History Department)

Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No:16 Çankaya/ANKARA
arzu_erman@hotmail.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.