ULUSLARARASI YENİ MEDYA – YENİ YAKLAŞIMLAR KONFERANSI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi

ULUSLARARASI YENİ MEDYA – YENİ YAKLAŞIMLAR KONFERANSI
2015- ÇANAKKALE SAVAŞLARI 100. YIL ANISINA
“Yeni Medyada Barış ve Savaş Dili”
Çanakkale, 26-27 Ekim, 2015

“Yeni Medyada Barış ve Savaş Dili”
Çanakkale, 26-27 Ekim, 2015
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İletişim Fakültesi ve Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü işbirliği ile birincisi, 2014’te gerçekleştirilen ve Unesco Uluslararası İletişim Başkanı Prof.Dr. Bertrand Cabedoche’un keynote speaker olduğu Yeni Medya Yeni Yaklaşımlar Konferansı’nın ikincisi, daha geniş kurumsal ortakları ile bu yıl da gerçekleştirilecektir. Geçtiğimiz yıl yurt içi ve yurt dışından seçkin bilim insanları tarafından ilgiyle karşılanan konferans bildirileri, yapılan titiz seçki sonucunda basılmış ve iletişim bilimlerinin bu yeni alanına katkı sağlamıştır. Yeni Medya’nın psikolojik, toplumsal, siyasi ve ekonomik rolü, Yeni Dünya’nın tartıştığı en önemli konular arasındadır. Bu bağlamda İletişim Fakültesi, Yeni Yaklaşımlar Konferansı ana başlığı altında, her yıl farklı bir alt başlığı bilimsel tartışmaya açmaya yönelik konferans düzenlemeyi planlamaktadır. 2015 Çanakkale Savaşları’nın 100. Yıl dönümü olması nedeniyle bu yıl tartışma alt başlığının “Yeni Medyada Barış ve Savaş Dili” olması düşünülmüştür. Günümüzden yüz yıl önce yapılan sadece Türkiye değil dünya tarihi açısından da son serece önemli olan bu savaş, sonraki nesiller için sürecek barışın temelini oluşturdu. İnsanlık tarihi kadar eski savaş ve barış kavramlarının, bir dil olarak yeni medya ile yeniden üretim formlarının tartışılacağı bu yılki konferansın alana sağlayacağı bilimsel katkıların yanısıra, Çanakkale’nin bir kent olmasının çok ötesinde sembolik bir değer olarak taşıdığı anlamın ulusal ve uluslararası platformlarda görünür kılınması hedeflenmektedir. 2015 Uluslararası Yeni Medya-Yeni Yaklaşımlar Konferansının bu yılki teması olan “Yeni Medyada Barış ve Savaş Dili ” ile ilintili alt konu başlıkları aşağıdaki gibi olmakla birlikte, başvurular bu başlıklarla sınırlı değildir.

Yeni Medyada Barış ve Savaş Dili
Yeni Medyada Yeni Savaşlar
Toplumsal Bellekte Savaş
Savaş Söylemi ve Etik
Savaş ve Çocuk
Savaş ve Kadın
Sanatta Savaş
Barışta Savaş Söylemi
Savaşta Barış Söylemi

Yukarıda belirtilen ama başlıklarla birlikte, Sosyal Medya ile ilintili farklı başlıklarda olabilecek en çok 200 kelimeden oluşan bildiri özetlerinizi en geç 15 Temmuz 2015 tarihine kadar, konferans web sayfasına yüklemiş olmanız gerekmektedir. Bu yıl katılımcılar bildiri dışında; Poster, Grafik Tasarımı ve Video gibi çalışmaları ile konferansa katılım sağlayabileceklerdir. Yapılan çalışmalar konferans kapsamında sergilenecek/gösterilecek olup grafik tasarımı için başvuran katılımcıların çalışmalarını 15 Ağustos 2015 tarihine kadar PDF formatında Video çalışmalarının ise Youtube linklerini, varsa şifrelerini başvurularında Konferans dili İngilizce ve Türkçedir.

Konferansta sunulan tam metinler T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacaktır. Basılacak kitabın konferans sırasında katılımcılara teslim edilebilmesi için tam metinlerin en geç 15 Ağustos 2015 tarihine kadar sisteme yüklenmesi gerekecektir. Konferans katılım ücreti, uluslararası katılımcılar için 150 Euro, ulusal katılımcılar için 350 TL. Uluslararası Öğrenci katılımcılar için 70 Euro , ulusal öğrenci katılımcıları için 250 TL.dir. İki yazarlı bildiriler tek katılım ücreti ile başvurabilirler. Bu durumda, hazırlanan konferans kiti ve kitap sadece kayıt yaptıran katılımcıya teslim edilecektir.

E-mail: [email protected]

Çanakakle Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi,
17100, Çanakkale, Türkiye

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.