Uluslararası Türk Kültürü Kongresi

Amaç ve Çerçeve
Uluslararası Türk Kültürü Kongresini, Süleyman Şah Üniversitesi, Indiana Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Motif Vakfı organize etmektedir. Her yıl düzenlenecek olan kongrenin ilki Türkiye’de yapılacaktır.

Kongrenin amaçları şöyle belirlenmiştir:

I. Türk kültürünün önemli bir unsuru olan tasavvufla ilgili araştırmaları teşvik etmek.

II. Türk tasavvuf çalışmalarında yöntem sorunlarını tartışmaya açmak ve bu açıdan katkı yapmak.

III. Tasavvuf ekollerinin gelişim süreci, âdab ve erkânı üzerine detaylı ve mukayeseli çalışmalar yapılmasını sağlamak.

IV. Tasavvuf ekollerinin sözlü kültür ile ilişkileri ve tasavvuf kültürünün günümüz sözlü kültürüne yansımalarını incelemek.

VI. Türk tasavvuf edebiyatı ürünlerini ve metinlerini tahlil etmek.

VII. Felsefe ve kelam açısından Türk tasavvuf kültürünü ele almak.

IV. Dinî-Tasavvufî musikînin meselelerinin tartışılmasını sağlamak.

V. Tasavvufun modernizm ve postmodernizm ile ilişkisini ele almak. Spiritual akımlar ve tasavvuf ilişkisi, günümüzde gelişen popüler yaklaşımları tahlil etmek.

IX. Güzel sanatlar ve estetik ile tasavvuf ilişkisini ortaya koymak.

X. Tasavvufun hayatın her safhasındaki etkisini başlangıçtan günümüze kadar incelemek, ve bu bağlamda tahlil ve sentezlere ulaşmak.

Önemli Tarihler
Özet gönderimi için son tarih: 25 Nisan 2014

Özet kabul bildirim tarihi: 1 Mayıs 2014

Tam metin gönderimi için son tarih: 10 Eylül 2014

İletişim
E-mail: itcc2014@ssu.edu.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.