Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu III

ULUSLAR ARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU III (USBES III)

Gazi Üniversitesi ve Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği işbirliğinde 3.sünü düzenleyeceğimiz Uluslar arası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayız. 28-30 Nisan 2014 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenleyeceğimiz sempozyumun ana teması “Eğitim Satrancı: Eğitim Sistemimiz, 444 ve Sosyal Bilgiler Eğitimi” olarak belirlenmiştir.

Geçen yıl ülkemizde eğitimde çok önemli bir değişiklik yapılarak bugün 444 olarak adlandırılan üniversite öncesi eğimi 4+4+4 olarak düzenleyen yeni bir sisteme geçilmiştir. Bu sisteme geçilmesinin sebepleri (pedagojik veya öyle anlaşılmıştır ki daha çok ideolojik) ne olursa olsun, kısa ve uzun vadede çok ciddi sonuçlar doğurmuş/ doğuracak kadar önemli bir gelişme olduğu açıktır. Bu yüzden bu yılki sempozyumun ana teması 4+4+4 olarak belirlenmiştir. Yeni sistem eğitimin her alanını etkilemiştir. Bununla birlikte bizim beklentimiz katılımcıların ilkokul ve ortaokul düzeyindeki konulara ve özellikle sosyal bilgiler eğitimi ve yeni sisteme ilişkin konulara adanmış bilimsel çalışmaları ile katılımlarıdır.

Gelenekselleşmeye başlayan sosyal bilgileri eğitimi sempozyumlarının bazı temaları önemlerinden dolayı sürekli hale gelmişlerdir. Bunlar; Demokrasi, İnsan Hakları, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi, Küreselleşme, Avrupa Birliği ve Türk Eğitim Sisteminde Sosyal Bilgiler ve Değerler Eğitimi. Bunların yanında sosyal bilgiler eğitiminin temel işleviyle ilgini güncel ve önemli konularda her yılkı sempozyumda yerini almaktadır. Bu sempozyumun yeni alt temalarının birisi “Üstün Zekalı ve Yetenekli öğrenciler için Sosyal Bilgiler”dir. Ayrıca Taksim Gezi Parkı olayları, ODTÜ yolu vs. gibi güncel olaylar ve kamuoyunu son derece derinden etkileyen twitter, facebook gibi araçlar yeni bir tema oluşmasını sağlamıştır: Güncel Olaylar, Sosyal Medya ve Demokrasi.

Ülkemizden katılacak akademisyenlerin yanında başka ülkelerden akademisyenlerin katılımlarıyla sosyal bilgiler eğitimi alanında önemli paylaşımların gerçekleşeceğine inandığımız sempozyumumuz, siz değerli katılımcılarla işlevini yerine getirecektir. Katkılarınız için şimdiden teşekkür ediyor saygılarımızı sunuyoruz.

Konular
4+4+4 ve Sosyal Bilgiler

İlkokulda sosyal bilgiler ve vatandaşlık eğitimi

Öğretmen eğitimi ve istihdamı: Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim

Öğrenci eğitimi

Hayat bilgisi, sosyal bilgiler ve yurttaşlık bilgisi programları; Ne değişti?

Ortaokul’da sosyal bilgiler ve vatandaşlık eğitimi

Lisede vatandaşlık ve insan hakları eğitimi

Sosyal Bilgiler Bağlamında Nüfus, Beyin Dolaşımı, Çeşitlilik ve Göç

Çeşitlilik ve göç kapsamında Türk öğrencilerin Almanya’da yaşadığı problemler

Türkiye’de sosyal bilgiler eğitiminde güncel gelişmeler ve Almanya perspektifinden değerlendirilmesi

Güncel Olaylar, Sosyal Medya ve Demokrasi

Sosyal medya; Siyasi ve sosyal katılım

Güncel Olaylar ve Sosyal Bilgiler

Sosyal katılım, demokrasi ve insan hakları

Bilgi kaynakları, siyasal bilinç ve sosyal medya

Eğitim teknolojileri ve sosyal Katılım

Avrupa Birliği ve Türk Eğitim Sisteminde Sosyal Bilgiler

Avrupa Birliği, hayat boyu öğrenme ve insan hakları ve vatandaşlık eğitimi

Avrupa Birliği’nde eğitimde yeni politikalar ve yaklaşımlar

Türkiye’de AB yoluyla gerçekleşen değişimler (yeni proje ve programlar)

AB’nde vatandaşlık ve insan hakları eğitimi projeleri

Küreselleşme ve Değerler Eğitimi

Küreselleşme ve değerler eğitimi

Değerler eğitimi ve sosyal bilgiler eğitimi

Din/dini eğitim ve değerler

Değerler ve uluslararası perspektif

Özel Eğitim ve Sosyal Bilgiler

Üstün Zekâlı ve Yetenekli öğrenciler için Sosyal Bilgiler

Üstün zekâlı ve yetenekliler ve BİLSEM’ler

Sosyal değişim ve üstün yetenekliler

Görme engelliler ve sosyal bilgiler

Bedensel engelliler ve sosyal bilgiler

Engelliler ve Sosyal İçerme

Lisansüstü Eğitimde Sosyal Bilgiler

Türkiye’deki Lisansüstü Sosyal Bilgilerin Durumu

Yurtdışı Lisansüstü Sosyal Bilgiler Programları ile kıyaslamalı yaklaşımlar

Çalıştay/Workshop

“Sosyal Bilgiler” ismi ve kapsamı üzerine düşünceler ve tartışmalar

http://usbes.gazi.edu.tr/

Sekreterya

Öğr. Gör. Dr. Cemil Cahit Yeşilbursa

E-posta: yesilbursa@gazi.edu.tr

Arş. Gör. Osman Sabancı

E-posta: osmansabanci@gazi.edu.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.