ULUSLARARASI NECİP FAZIL KISAKÜREK SEMPOZYUMU

KAHRAMANMARAŞ’TA YETİŞEN KÜLTÜR VE SANAT İNSANLARI: 1
ULUSLARARASI NECİP FAZIL KISAKÜREK SEMPOZYUMU
(23- 25 Mayıs 2013/Kahramanmaraş)

Ne kervan kaldı, ne at, hepsi silinip gitti.
“iyi insanlar iyi atlara binip gitti.”
Ölüm güzel şey; budur perde ardından haber…
Hiç güzel olmasaydı ölür müydü Peygamber?..

Değerli Akademisyenler,
Necip Fazıl KISAKÜREK, Cumhuriyet Devri Türk edebiyatının en önemli isimlerindendir. Yazdıklarıyla, özellikle genç şair ve yazarlar üzerinde önemli bir iz bırakmıştır. Necip Fazıl’ın şiirindeki imgeler ve çağrışım zenginlikleri, bugünkü Türk şiirinin temelini oluşturmaktadır.
Necip Fazıl Kısakürek’in, edebiyat ve fikir tarihimize mührünü vurmuş 60 yıllık bir yazı hayatı vardır. Altmış yıl, durup dinlenmeden yazı yazmak, hem de Necip Fazıl gibi şiir, tiyatro, hikâye, roman, deneme, fıkra, tarihi, dini, tasavvufi incelemeler, siyasi ve sosyal makalelerle çok değişik türlerde ve alanlarda yazmak; 42 yıl süreyle, hem tek başına denebilecek bir azimle dergi ve gazete çıkarmak, bir milletin kültür tarihinde nadir görülen bir hadisedir.
Necip Fazıl bol, çeşitli ve zengin yazı hayatında dil ve üslup falsosu yapmadan, kalemiyle dilin kuyusunu kazan, böylece Türkçemizin de mimari abidesini ortaya koyan sanatkârdır.
Şiirlerinde yaşamın güzelliğini öven, ölüm korkusunu neredeyse her şiirinde reddeden, ölümü kabullenen, ölümün gerçekliğini vurgulayan, dilimizi bütün canlılığı ve anlatım gücüyle şiire geçiren, yakın dönem edebiyat tarihimizin seçkin şairlerinden olan Necip Fazıl, otuz yıl önce, yani 25 Mayıs 1983 tarihinde İstanbul’da ölmüştür. Dolayısıyla 2013 yılı Kaldırımlar şairinin ölümünün otuzuncu yılıdır.
Necip Fazıl KISAKÜREK’İN ölümünün otuzuncu yılında uluslararası bir Sempozyumla anılması son derece önemlidir. Sempozyumun amacı dilimize, edebiyatımıza ve kültürümüze hizmet etmiş uluslararası nitelikteki değerlerin yeni nesillere detaylı olarak tanıtılmasıdır.
Bu Sempozyumun bir diğer amacı da, değerlerimizin mensubu olduğu şehirde hatırlanabilmesine vesile olmaktır. Necip Fazıl bu bakımdan iyi bir örnek olacaktır. Geçmişi, tarihin derinliklerine dayanan Kahramanmaraş ilimizde her dönemde önemli devlet adamları, sanatçılar, şairler, yazarlar ve bilim adamları yetişmiş ve milletimize kendi alanlarında olumlu katkılarda bulunmuşlardır. İşte bunlardan birisi de şiirimizin ve düşünce hayatımızın büyük değerlerinden olan Necip Fazıl KISAKÜREK’TİR.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü ve Sempozyum Tertip Heyeti olarak bu amaç doğrultusunda Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Kahramanmaraş Valiliği ve Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı işbirliğiyle, “Uluslararası Necip Fazıl KISAKÜREK” konulu bir Sempozyum düzenlemekteyiz.
Yurt içinden ve yurt dışından birçok bilim adamı ve uzmanı Kahramanmaraş’ta bir araya getirecek olan “Uluslararası Necip Fazıl KISAKÜREK Sempozyumu” ile ilgili bildirinizle katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Saygılarımla….

DÜZENLEME KURULU BAŞKANI
Prof. Dr. Mehmet Fatih KARAASLAN
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü

KAHRAMANMARAŞ’TA YETİŞEN KÜLTÜR VE SANAT İNSANLARI: 1
ULUSLARARASI NECİP FAZIL KISAKÜREK SEMPOZYUMU
(23- 25 MAYIS 2013/KAHRAMANMARAŞ)

DÜZENLEYEN KURULUŞLAR
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
KAHRAMANMARAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR
T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI
T.C. BAŞBAKANLIĞI
KAHRAMANMARAŞ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

ONUR KURULU
Abdullah GÜL
T.C. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip ERDOĞAN
T.C. Başbakanı
Ertuğrul GÜNAY
Kültür ve Turizm Bakanı
Prof. Dr. Mustafa iSEN
Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri
Prof. Dr. Osman HORATA
Atatürk Kültür Merkezi Başkanı
Şükrü KOCATEPE
Kahramanmaraş Valisi

KAHRAMANMARAŞ’TA YETİŞEN KÜLTÜR VE SANAT İNSANLARI: 1
ULUSLARARASI NECİP FAZIL KISAKÜREK SEMPOZYUMU
(23- 25 MAYIS 2013/KAHRAMANMARAŞ)

Mustafa POYRAZ
Kahramanmaraş Belediye Başkanı
Prof. Dr. Orhan OKAY
Emekli Öğretim Üyesi
Mehmet KISAKÜREK
Necip Fazıl Kısakürek’in Oğlu

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU BAŞKANI
Prof. Dr. Mehmet Fatih KARAASLAN
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
Doç. Dr. Mevlüt ERDEM
KSÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fetih YANARDAĞ
KSÜ Dil ve Edebiyat Öğrenci Topluluğu Danışmanı
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ERŞAHİN
KSÜ Kahramanmaraş ve Yöresi Kültür Değerleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
Seydihan KÜÇÜKDAĞLI
Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürü
Ömer ÇAKIR
AKM Uzmanı

KAHRAMANMARAŞ’TA YETİŞEN KÜLTÜR VE SANAT İNSANLARI: 1
ULUSLARARASI NECİP FAZIL KISAKÜREK SEMPOZYUMU
(23- 25 MAYIS 2013/KAHRAMANMARAŞ)

SEMPOZYUM BİLİM KURULU
Prof. Dr. Kâzım YETİŞ- İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Önder GÖÇGÜN-Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Abdullah UÇMAN-Mimar Sinan Üniversitesi
Prof. Dr. Nazım Hikmet POLAT- Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Ramazan KAPLAN-Bartın Üniversitesi
Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ- Ardahan Üniversitesi
Prof. Dr. Sema UĞURCAN-Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Hülya ARGUNŞAH- Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Nazan BEKİROĞLU- Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Abide DOĞAN- Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Alev Sınar UĞURLU- Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Himmet UÇ-Dicle Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Fatih ANDI- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan AKAY- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet TÖRENEK- Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Turan KARATAŞ- Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi
Prof. Dr. Durali YILMAZ- İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. Yakup ÇELİK-Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Şaban SAĞLIK–19 Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Recep DUYMAZ-Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim ŞAHİN- Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Osman GÜNDÜZ- Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Erdoğan ERBAY- Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Alaattin KARACA– Muğla Üniversitesi
Prof. Dr. Âlim GÜR- Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Ramazan GÜLENDAM- Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan BOYNUKARA- Namık Kemal Yıl Üniversitesi
Prof. Dr. İsmet EMRE- Bartın Üniversitesi
KAHRAMANMARAŞ’TA YETİŞEN KÜLTÜR VE SANAT İNSANLARI: 1
ULUSLARARASI NECİP FAZIL KISAKÜREK SEMPOZYUMU
(23- 25 MAYIS 2013/KAHRAMANMARAŞ)

Prof. Dr. Fazıl GÖKÇEK- Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa APAYDIN- Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Nurullah ÇETİN- Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Paul DUMONT- Universite de Strasbourg / Fransa
Prof. Dr. Mark KİRCHNER- Justus Liebig Universitat / Gissen / Almanya
Prof. Dr. Sergiu PALİCENCU- Moldova devlet Üniversitesi
Prof. Dr. Choi Han-Woo / Korea University of International Studies /Güney Kore
Prof. Dr. Kim Hyo-Joung / Pusan University of Foreign Studies /Güney Kore
Prof. Dr. Mehmet-Ali Akıncı / Université de Rouen / Fransa
Doç. Dr. Mehmet NARLI- Balıkesir Üniversitesi
Doç. Dr. Yılmaz TAŞÇIOĞLU-Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Hakan SAZYEK-Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Tarık ÖZCAN- Fırat Üniversitesi
Doç. Dr. İhsan SAFİ- Rize Üniversitesi
Doç. Dr. Şahmurat ARIK-Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Doç. Dr. Kemal TİMUR-Dicle Üniversitesi
Doç. Dr. Mevlüt ERDEM- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fetih YANARDAĞ- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ERŞAHİN- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Amina Siljak Jesenkovic Uzman Türkolog- Şarkiyat Enstitüsü- Bosna
Abdüllatif Hureydi- İmam Muhammed İbn Suud İslamic Ün.

KAHRAMANMARAŞ’TA YETİŞEN KÜLTÜR VE SANAT İNSANLARI: 1
ULUSLARARASI NECİP FAZIL KISAKÜREK SEMPOZYUMU
(23- 25 MAYIS 2013/KAHRAMANMARAŞ)

SEMPOZYUM SEKRETERYASI
Arş. Gör. Gülcan ALICI
Arş. Gör. İrfan KURUCU
Arş. Gör. Uğur BORAN
Uzm. Kemalettin KOÇ
Ömer ÇAKIR- AKM Uzmanı

Katılım Koşulları
1. Sempozyumda, yeni bilgi ve yorumlar içeren, özgün, bilimsel çalışmalara yer verilir.
2. Sempozyumun dili Türkçedir.

Ulaşım ve Konaklama
Daha sonra duyurulacaktır.

Sempozyum Katılım Ücreti
Daha sonra duyurulacaktır.

Sempozyum Takvimi
Bildiri Özetlerinin Gönderilmesinin Başlama Tarihi: 01 Ocak 2013
Bildiri Özetlerinin Ulaştırılmasının Son Tarihi: 01 Şubat 2013
Değerlendirme Sonuçlarının Katılımcılara Bildirilmesi: 01 Mart 2013
Sempozyum Programının Katılımcılara Gönderilmesi: 02 Mayıs 2013
Sempozyum Tarihi ve Yeri: 23- 25 Mayıs 2013
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi/Kahramanmaraş
Bildirilerin Tam Metninin Teslimi: Sunulan bildiriler edit edilerek kitaplaştırılacağından bildirilerin tam metninin Sempozyum sırasında görevlilere CD ve çıktı olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

KAHRAMANMARAŞ’TA YETİŞEN KÜLTÜR VE SANAT İNSANLARI: 1
ULUSLARARASI NECİP FAZIL KISAKÜREK SEMPOZYUMU
(23- 25 MAYIS 2013/KAHRAMANMARAŞ)

Bildiri Yazım ilkeleri
● Bildiriler A4 boyutunda (29.7×21 cm) kâğıda, MS Word veya MS Word uyumlu
programlarla, 10 punto ve 1.5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Yazarın görev yaptığı
kurum, haberleşme ve e-posta adresi belirtilmelidir.
● Bildirilerde, en fazla 150 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce özet; özetin altında
genelden özele doğru en az 4, en çok 8 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir.
● Başlıklar kalın harflerle yazılmalıdır. Uzun yazılarda ara başlıkların kullanılması
okuyucu açısından yararlıdır. Ana başlıkların, 1., 2., ara başlıklar, 1.1., 1.2., 2.1., 2.2
şeklinde numaralandırılması tavsiye edilir. Ana başlıkların tümü (ana bölümler,
kaynaklar ve ekler) BÜYÜK İNCE HARFLERLE veya daha büyük puntoyla Kalın
Küçük Harflerle yazılmalıdır. Ara ve alt başlıkların ise sadece ilk harfleri büyük
yazılmalıdır.
● Metin içindeki vurgulanması gereken ifadeler, eğik harflerle gösterilir, kalın karakter
kullanılmaz. Hem eğik hem kalın veya hem eğik hem “tırnak” içinde vermek gibi çifte
vurgulama yapılmaz.
● Doğrudan alıntılar tırnak içinde verilir. Alıntılar 5 satırdan fazla olduğunda, paragraf
girintisinden bir cm içeriden başlatılmalı ve bir punto küçük yazılmalıdır.
● Dipnot ve kaynakların yazımı konusunda, yöntem bakımından kendi içinde tutarlı
olması, dergi ve kitap adlarının eğik/ince, makale başlıklarının ise “tırnak” içinde, düz
olarak yazılması ve sonda “Kaynaklar”ın ayrıca verilmesi kaydıyla yazarların tercihleri
dikkate alınmakla birlikte; metin içindeki göndermelerin, yazarın soyadı, yayın yılı ve
gönderme yapılan sayfa olmak üzere parantez içinde aşağıdaki şekilde yazılması,
dipnotların açıklamalar ve ek bilgiler için kullanılması önerilir:
(Köprülü 1932: 120). Cümle içinde yazar adı geçmiş ise parantezde tekrarlanmasına
gerek yoktur: Köprülü (1932: 10), eserinde…; “Tanpınar (1976:120), şunları yazar ….”
Birden fazla yazarlı yayınlarda yazarlar metin içinde şu şekilde yazılır: (Öztürk vd.
2002).
● Ulaşılabilir kaynaklarda ikincil kaynak kullanımından kaçınılmalıdır.
● Bir yazarın aynı yılda yayımlanmış birden fazla yayını (1980a, 1980b) şeklinde
KAHRAMANMARAŞ’TA YETİŞEN KÜLTÜR VE SANAT İNSANLARI: 1
ULUSLARARASI NECİP FAZIL KISAKÜREK SEMPOZYUMU
(23- 25 MAYIS 2013/KAHRAMANMARAŞ)

gösterilir.
● İnternet adreslerinde, parantez içinde tarih belirtilir.
● Kaynaklar metnin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak aşağıdaki şekilde
yazılmalı; eserin yayınevi ve makalelerin sayfa aralıkları belirtilmelidir. Atıf
yapılmayan çalışmalara Kaynaklar kısmında yer verilmemelidir.

KAHRAMANMARAŞ’TA YETİŞEN KÜLTÜR VE SANAT İNSANLARI: 1
ULUSLARARASI NECİP FAZIL KISAKÜREK SEMPOZYUMU
(23- 25 MAYIS 2013/KAHRAMANMARAŞ)

Katılım Formu
Daha sonra düzenlenecektir.

İletişim:
Arş. Gör. Gülcan ALICI
Arş. Gör. İrfan KURUCU
Arş. Gör. Uğur BORAN
Telf: 0 344 219 13331 / 219 1318

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.