Uluslararası Müzik ve Sahne Sanatları Sempozyumu

Değerli araştırmacılar, sanatçılar ve sanatseverler,
Müzik ve Sahne Sanatları; sanat eğitimi veren kurumların altında yer alan branşların neredeyse tamamını kapsaması açısından geniş bir anlam ifade etmektedir. Sanattaki hızlı değişim ve dönüşüm, sanatçı ve sanat eğitimcilerinin sürekli dinamik kalmasını, yenilikleri takip etmesini ve yeni fikirler üretmesini zorunlu kılmaktadır. Günümüzde de sanat ve sanat eğitimi boyutunda bu fikirler tartışılmakta, sanatsal gelişmelere koşut olarak yeni sanat eğitim süreçleri takip edilmektedir. Bu sempozyum, ülkemizde bu fikirlerin tartışılabileceği alternatif bir platform olması açısından müzik ve sahne sanatları alanındaki bütün konuları bilimsel bir perspektifle değerlendirmeyi hedeflemektedir.

Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nın kuruluşunun 10. yılında düzenlenen bu sempozyumda, “Müzik ve Sahne Sanatları” çerçevesinde sanatın geldiği yeri, gelişim sürecini, eğitim ve uygulama boyutunu, disiplinler arası görüşleri, sanatın toplumsal ve kültürel temellerini, akademik yapı ile bütünleşmesinin yollarını uluslararası platformda tartışarak, sanat ve sanat eğitimi ile ilgili aktüel durumu, yeni bakış açılarını, sorunlara yönelik çözüm önerilerini ortaya koymak, konunun uzmanları arasındaki etkileşimi arttırmak amaçlanmaktadır.

“Arayışlar” temalı sempozyumun konuları “Ulusal ve Uluslararası Platformda Müzik ve Sahne Sanatlarının Aktüel Durumu, Eğitim, Performans ve Kalite Süreçleri, Yeni Yaklaşımlar ve Metotlar” olarak belirlenmiştir.

Bu sempozyumda, bildiri ve poster sunumlarının yanında, sanatçı ve araştırmacıların sahne performansı ve eğitim süreçlerine yönelik yeni metotları ve teknikleri, farklı yaklaşımları uygulamalı olarak sergileyebilecekleri “Sahne Uygulamaları” başlıklı bir alana yer verdik. Bu alanda sanatçı ve araştırmacılardan beklentimiz 15 dakikayı aşmayacak bir sahne performansı ile sanat alanındaki yeni yöntem ve teknikleri örneklemeleridir. İzleyiciler, performansla ortaya koyulan yeni yaklaşımın alt metnini performanstan önce inceleyebilecektir. Her performans sonunda soru cevap bölümü yer alacaktır.

Sanatçı, araştırmacı ve sanatseverleri 24-26 Eylül 2014 tarihlerinde Zonguldak’ta ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtir, tüm katılımcılara başarılar dilerim.

Yrd. Doç. Dr. İlker KÖMÜRCÜ Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü

SEMPOZYUM ALANLARI

Müzik

Opera

Tiyatro

Dans

Müzikoloji

Müzik ve Çalgı Yapımı Teknolojileri

SEMPOZYUM KONULARI

Müzik ve Sahne Sanatlarında Eğitim Süreçleri

Öğretim planlarında ve ders içeriklerinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
Sanat-Akademi Sanatçı-Akademisyen İlişkisi
Sanat alanlarının yapılanma problemleri
Öğretmen yetiştirme modelleri
Müzik ve Sahne Sanatlarında Kalite

Sanat kurumlarının yapısı
Sanat kurumlarının nitelikleri
Müzik ve Sahne Sanatları Politikaları

Müzik ve sahne sanatları ile ilgili yasal düzenlemeler
Sosyal devlette sanat kurumlarının ve sanatçının yeri
Sanatta istihdam
Müzik ve Sahne Sanatlarında Girişimcilik

Müzik, Sahne Sanatları ve Medya

SAHNE ve ATÖLYE UYGULAMALARI KONULARI

Müzik ve Sahne Sanatlarında Yeni Yaklaşımlar
Eğitim Süreçlerinde Yeni Metotlar
Sahne Uygulamalarında Performans Süreçleri

Bildiri Özetleri Son Gönderilme Tarihi : 16 Mayıs 2014
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı : 31 Mayıs 2014
Erken Kayıt Tarihi : 13 Haziran 2014
Son Kayıt Tarihi : 27 Haziran 2014

Sempozyum Sekreteryası
Öğr.Gör. Melike BOLAT

Öğr.Gör.Hasan Anıl SEPETÇİ

Arş.Gör. Naz EVREN DURANOĞLU

Telefon: +90 (372) 266 74 96
Faks: +90 (372) 266 74 92
E-posta: muspart2014@gmail.com
Adres: İncirharmanı Kampüsü
Kozlu 67600
Zonguldak/TÜRKİYE

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.