Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu

UMYOS 2015

Tema: Bölgesel Kalkınmada MYO’ların Rolü

Amaç: Tüm mesleki alanlarda yapılan akademik ve idari çalışmaların bir araya getirilmesi, tartışılması ve sektörle paylaşımını sağlamak.

Konular:
1- Mesleki Eğitimin Önemi, Dünyada ve Türkiye’deki Mevcut Durumu
2- Sektörün Mesleki Eğitime Bakış Açısı ve MYO Sektör İşbirliği
3- Mesleki Eğitimde Karşılaşılan Fırsatlar ve Tehditler
4- Mesleki Eğitim, İstihdam ve Sektör İlişkisi
5- Öğretim Elemanı, Öğrenci ve Sektör Üçgeninde Mesleki Eğitim
6- Günümüzde MYO’ların Sorunları ve Çözüm Alternatifleri
7- Mesleki Eğitimde Eğitim Teknolojileri
8- Özgün Eğitim Teknik ve Yöntemleri
9- Mezunlar ve İş Olanakları
10- Bologna Süreci
11- Uluslararası İşbirlikleri
12- Mezunların İstihdamı
13- Uygulamalı Bilmlerle İlgili Akademik Çalışmalar
14- Diğer (Meslek Yüksekokullarındaki tüm alanlarla(Sağlık, Sosyal ve Teknik) ilgili çalışmalar…)

Önemli Tarihler

Özet Gönderim Son Tarihi 02 Şubat 2015
Tam Metin Gönderimi Son Tarihi 02 Mart 2015
Erken Kayıt İçin Son Tarih 07 Nisan 2015
Kayıt İçin Son Tarih 21 Nisan 2015
Sempozyum Programının İlanı 25 Nisan 2015

http://www.yalova.edu.tr/umyos

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.