Uluslararası Kış Kentleri Sempozyumu

ÇAĞRI

Uluslararası Kış Kentleri Sempozyumu 10-12 Şubat 2016 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ev sahipliğinde Türkiye’nin gözde kış kenti olan Erzurum’da gerçekleştirilecektir. Davetli konuşmacıların sunuşlarının da yer alacağı etkinlikte ana tema olarak belirlenen “Yaşanabilir bir kış kenti nasıl olmalıdır” sorusuna cevaplar aranacaktır.

Kent ölçeğinden iç ve dış mekân tasarımlarına kadar sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alınacağı bu etkinlikte, özellikle kış kentlerinde önemi giderek artan sürdürülebilir planlama, etkin enerji kullanımı ve ekolojik gelişim gibi konuların kış kentleri için uyarlaması amaçlanmaktadır.

TEMA
Kent, açık alan, yapı ve iç mekân tasarımlarının kış kenti özelinde ele alınacağı bu etkinlikte sempozyumun ana temasını desteklemek üzere belirlenen alt başlıklar şu şekilde özetlenebilir:
Soğuk İklime Duyarlı Planlama ve Kentsel Tasarım
Kış Kentlerinde Ulaşım ve Trafik
Kış Kentlerinde Yaya Mekânları
Soğuk İklim Koşullarında Kalkınma ve Kent Ekonomisi
Kış Kentlerinde Yönetim ve İklim Politikaları
Kış Kentlerinde Açık Alan Tasarımı ve Kullanımı
Kış Kentlerinde Rekreasyon
Kent Meydanlarının Kış Kullanımı
Kış Kentlerinde Yapay Aydınlatma
Kış Kentlerinde Bitkilendirme
Kış Kentlerinde Estetik
Dış Mekânlarda Isısal Konfor
Kent Mobilyaları ve Donatı Elemanları
Soğuk İklim Koşullarında Mimari Tasarım
Bina Sistemleri ve Yapım Teknikleri
Malzeme Kullanımı
Yapılarda Isısal Konfor
Kış Kentlerinde İç Mekân Tasarımları
Sürdürülebilir Enerji Kullanımı ve Enerji Etkinliği
Yasal Düzenlemeler ve Standartlar
Diğer / Disiplinlerarası Çalışmalar

Onursal Başkan
Prof. Dr. Hikmet Koçak (Atatürk Üniversitesi Rektörü)

Sempozyum Başkanı
Prof. Dr. Hasan YILMAZ (Dekan)

BİLİM KURULU
Prof. Dr. Nihal ARIOĞLU (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Sadık ARTUNÇ (Mississippi Devlet Üniversitesi)
Prof. Dr. Adnan BARLAS (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Süha BERBEROĞLU (Çukurova Üniversitesi)
Prof. Dr. Figen BEYHAN (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Cana BİLSEL (Mersin Üniversitesi)
Prof. Dr. Yahya BULUT (Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. Öner DEMİREL (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Atila GÜL (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Prof. Dr. Faris KARAHAN (Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. Abdullah KELKİT (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
Prof. Dr. Hülya KOÇ (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Haluk PAMİR (Atılım Üniversitesi)
Prof. Dr. Güven Arif SARGIN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Metin ŞENBİL (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Janos UNGER (Szeged Üniversitesi)
Prof. Dr. Rengin ÜNVER (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Burak BEYHAN (Mersin Üniversitesi)
Doç. Dr. İlknur TÜRKSEVEN DOĞRUSOY (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç. Dr. Seda KUNDAK (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Cenap SANCAR (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Filiz TAVŞAN (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Süleyman TOY (Atatürk Üniversitesi)
Doç. Dr. Ömer İskender TULUK (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Işık SEZEN (Atatürk Üniversitesi)
Patrick J. COLEMAN (Winter Cities Institute)

Sekreterya
Yrd. Doç. Dr. Doğan DURSUN
Yrd. Doç. Dr. Fatma Zehra ÇAKICI

Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Sevgi YILMAZ
Doç. Dr. Serkan ÖZER
Doç. Dr. Mehmet Akif IRMAK
Doç. Dr. Metin DEMİR
Yrd. Doç. Dr. Nalan DEMİRCİOĞLU YILDIZ
Yrd. Doç. Dr. Neslihan DEMİRCAN
Araş.Gör.Ahmet KOÇ
Araş.Gör.Merve YAVAŞ
Araş.Gör.Başak AYTATLI
Araş.Gör.Emral MUTLU

Sempozyum Takvimi
5 Ekim 2015 : Özet Teslimi 30 EKİM CUMA GÜNÜNE KADAR UZATILMIŞTIR
9 Kasım 2015 : Kabul Bildirimleri
7 Aralık 2015 : Tam metin gönderimleri için son tarih
28 Aralık 2015 : Geri Bildirimler
11 Ocak 2016 : Final Teslim
10-12 Şubat 2016 : Etkinlik Tarihi

İLETİŞİM
Adres : Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Tel : +90 442 2311607
Fax : +904422315881
E-Mail : [email protected]; [email protected]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.