Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu 2012

Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi (Ankara) tarafından ilki 21-23 Kasım 2008’de Ankara’da, ikincisi 21-23 Ekim 2010’da İzmir’de düzenlenen Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu’nun üçüncüsü “III.Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu” adıyla 18-20 Ekim 2012 tarihinde Mersin Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Mersin Üniversitesi, Çağ Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi ile birlikte düzenlenecektir.

Sempozyum tam metin bildirileri sempozyum kitabı olarak basılacaktır. Ayrıca seçilmiş çalışmalar yurt dışında İngilizce kitap şeklinde yayınlanacaktır.

Akademisyenlerin, araştırmacıların ve konu ile ilgili karar alıcı ve uygulayıcıların bilgi birikimini bu sempozyumda paylaşabilmek ümidi ile katkı ve katılımlarınızı bekliyoruz.

Prof.Dr.K.Süha AYDIN     Prof.Dr.Alper AKINOĞLU    Prof.Dr.H.Çetin BEDESTENCİ     Ahmet GÖKSAN
     Mersin Üniversitesi Rektörü     Çukurova Üniversitesi Rektörü     Çağ Üniversitesi Rektörü   Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Başkanı

AMAÇ VE KAPSAM
Sempozyumun amacı; uluslararası ilişkiler, uluslararası hukuk ve tarih disiplinlerinin Kıbrıs ile ilgili çok taraflı uyuşmazlığın gerçekçi ve sürdürülebilir bir çözümünün oluşturulabilmesi için akademik katkılarını sunmalarına ve paylaşmalarına olanak sağlamaktır.

Hiç şüphesiz Kıbrıs çok sayıda bilimsel çalışmaların konusu olmuştur. Ancak uluslararası ve bölgesel sistemlerin değişen ve dinamik yapısı Kıbrıs konusunun tekrar akademik düzeyde ele alınması gereğini ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda Doğu Akdeniz bölgesinde enerji kaynakları arama çalışmalarının artması ve bölgesel aktörlerin politik düzlemde güç dengesi oluşturma çabaları Kıbrıs konusunu uluslararası sistemde tekrar ön plana çıkarmaktadır. Bu bağlamda III. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu’nda; akademisyenlerin, araştırmacıların ve konu ile ilgili karar alıcı ve uygulayıcı aktörlerin; disiplinler arası bir yaklaşımla Kıbrıs konusunu tartışması ve çözüm önerilerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır.

KONULAR

1. Uluslararası Sistem ve Kıbrıs
2. Bölgesel Güvenlik ve Kıbrıs
3. AB ve Kıbrıs
4. Uluslararası Hukuk ve Kıbrıs
5. Tarihsel ve Kültürel Boyutuyla Kıbrıs
6. Çatışma, Uzlaşma ve Çözüm Arayışları
7. Kıbrıs ile İlgili Diğer Konular…

SEMPOZYUM TAKVİMİ

Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son başvuru tarihi 30.08.2012
Kabul edilen bildirilerin ve sempozyum programının katılımcılara iletilmesi 14.09.2012
Rezervasyonların bildirilmesi için son tarih 30.09.2012
Sempozyum 18-20.10.2012
Bildiri tam metinlerinin teslimi için son tarih 30.10.2012

E-posta : [email protected]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.