Uluslararası Kent Konseyleri ve Kentler Kongresi

“Uluslararası Kent Konseyleri ve Kentler Kongresi”
14-15 NİSAN 2016 / İSTANBUL
İstanbul Aydın Üniversitesi / Florya Kampüsü

İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi tarafından organize edilecek olan “Uluslararası Kent Konseyleri ve Kentler Kongresi” 14-15 Nisan 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleşecektir. Kongre çalışma dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Kongre; bilim dünyası ve toplumda kent konseylerinin tartışılmasını amaçlamaktadır. Uluslararası değişik disiplinlerde araştırmacılar, akademisyenler, Kent Konseyleri ve kentle ilgili çalışmalar yapan kurumların mensupları ve yöneticileri, Yerel Yönetimler ve Kent Konseyi paydaşı sivil toplum kuruluşları, kent konseyleri ve kentler üzerine yaptıkları projeler ve diğer çalışmalarını, bildiri, tebliğ, araştırmalarını sunacaklardır.

Kongre, Kent Konseylerinin daha iyi anlaşılması ve öncelikli konuların tartışılmasına fırsat vermektedir. Kongre, kent konseylerinin çeyrek asırlık geçmişini, bugünkü durumlarını ve geleceğe yönelik ön görüleri değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Kongre akademik ve tematik iki mecrada gerçekleşecektir. Tematik mecra kent konseylerinin akademisyenlerle, kamu yöneticileriyle, diğer konseylerin temsilcileriyle bir araya gelerek değerlendirmeler yapmalarını, sorun önerilerini kamuoyu ile paylaşmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kongremizin akademik ve/veya tematik mecrasına katılmak isteyenler için konu başlıkları aşağıdadır.

Akademik Konu Başlıkları
1. Yerel Demokrasi ve Kent Konseyleri
2. Kent Konseylerinin İşlevselliği ve Sürdürülebilirliği
3. Kent Konseyleri ve Meclisler (Kadın, Gençlik, Engelli ve Çocuk Meclisleri)
4. Hemşehricilik ve Kentlilik Bilinci
5. Kent Konseyleri ve Sivil Toplum İlişkisi
6. Kent Konseyleri ve İtibar Yönetimi

KENT KONSEYLERİ ÇALIŞTAYI TEMATİK KONU BAŞLIKLARI

1. Oturum: KENTLİ HAKLARI “KENT ÖZGÜRLÜKTÜR!”
Kentsel yaşamı güçlendiren, evrensel standartlara uygunluklarını artıran projeleri kent konseylerinin çıkarabilme, bu projelere katılma ve kent hayatını zenginleştirme becerileri nasıl arttırabilir? Bugüne kadar neler yapıldı ve daha neler yapılabilir?

2. Oturum: KENTSEL SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ “ÜSTESİNDEN GEL!”
Yoksulluk, işsizlik, madde bağımlılığı, sığınmacılarla ilgili sorunlar ve sokağa taşan insanî diğer sorunlarda kent konseylerinin çözüm önerileri nelerdir? İyi uygulama örnekleri ve gereksinimleri?

3. Oturum: YEŞİL KALKINMA “DOĞAYI SEV, ÇEVRENİ KORU!”
İnsan, doğa ve teknolojinin bir arada yaşayabileceği tedbirler ve uygulamalarda sorunlar, çözümler ve kent konseylerinin rolleri, beklentileri nelerdir?

4. Oturum: KENTTE RİSKLER VE KRİZ YÖNETİMİ “HER OLASILIĞA HAZIR OL!”
Afet ve kazalara özellikle depreme karşı hazırlıklarda kent konseylerinin rolü nedir? Ekonomik ve sosyal eksiklikler, felaketler karşısında kapasiteleri nelerdir?

5. Oturum: DEZAVANTAJLI GRUPLARIN KENTE ENTEGRASYONU: “YABANCILAŞMAYA DİREN!”
Kadınların, gençlerin, çocukların, engellilerin, emeklilerin, köyden kente göçle gelenlerin kent yaşamına entegrasyonu, kentli haklarından yararlanmaları ekseninde tedbirler, çözümler ve kent konseylerinin kapasiteleri hangi aşamadadır?

6. Oturum: KENTTE İYİ YÖNETİŞİM: “İYİ YÖNETİŞİMİ SEV VE İSTE!”
İyi yönetişim, ortak gelecek ekseninde tüm karar ve uygulamalara tarafların katılımını karşılıklı hesap verilebilirliği gerektiriyor. İçinde hukuk, ekonomi ve daha birçok unsuru barındırıyor? İyi yönetişimi nasıl sevdirebiliriz? Kentsel dönüşüm gibi önemli konuları nasıl tartışabiliriz?

Kongreye katılan akademisyenlerden, araştırmacılardan ve Kent Konseyi profesyonellerinden yeni ve orijinal bilgilerden meydana gelen akademik çalışmaları, belgeleri ve listede belirtilen ana konu başlıklarına uygun çalışmaları görmeyi umut ediyoruz.

Sizleri kongrede görmek dileğiyle.

KONGRE ORGANİZASYONU

– İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi (İAÜTAM)
– İstanbul Aydın Üniversitesi UNESCO Kültürel Diplomasi, Yönetişim ve Eğitim Kürsüsü

KONGRE KURULLARI
Kongre Onursal Başkanı
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanları
Dr. Mustafa AYDIN
Dr. Halit Fatih AYDIN
Prof. Dr. Yadigar İZMİRLİ
Prof. Dr. Hasan SAYGIN
Prof. Dr. Ahmet Metin GER

Kongre Genel Koordinatörü
Öğr. Gör. Zeynep Banu DALAMAN (İAÜ Türkiye Araştırmaları Merkezi Başkanı, İAÜ Kadın Araştırmaları Koordinatörlüğü Direktörü ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Böl. Öğr. Gör.)

Kongre Düzenleme ve Koordinasyon Kurulu
S. Selin DEMİREL
Öğr. Gör. T. Melis PARLAK
Semra AYDIN AVŞAR
Murat LEHİMLER
Yrd. Doç. Dr. Gülay Uğur GÖKSEL
Yrd. Doç. Dr. Neşe SAĞLAM

Kongre Bilim ve Hakem Kurulu
1. Prof. Dr. Bekir PARLAK (Uludağ Üniversitesi)
2. Prof. Dr. Celal Nazım İREM (İAÜ)
3. Prof. Dr. Ercan EYÜBOĞLU (İAÜ)
4. Prof. Dr. Ferhat KENTEL (Şehir Üniversitesi)
5. Prof. Dr. Gülgün ERDOĞAN TOSUN (Dokuz Eylül Üniversitesi)
6. Prof. Dr. Hatice Deniz YÜKSELER (İAÜ)
7. Prof. Dr. Hüseyin ERKUL (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi)
8. Prof. Dr. Jülide KESKEN (Ege Üniversitesi)
9. Prof. Dr. Metin ERGUN (Gazi Üniversitesi)
10. Prof. Dr. Muammer TUNA (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
11. Prof. Dr. Murat Zeren GÜLERSOY (İTÜ)
12. Prof. Dr. Ömer ÇAHA ( Yıldız Teknik Üniversitesi)
13. Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN (Marmara Üniversitesi)
14. Prof. Dr. Sedat AYBAR (İAÜ)
15. Prof. Dr. Sinan ÖZBEK ( Kocaeli Üniversitesi)
16. Prof. Dr. Zerrin GÜNAL (İAÜ)
17. Prof. Dr. Zerrin TOPRAK KARAMAN (Dokuz Eylül Üniversitesi)
18. Doç. Dr. Kemal ÖZDEN ( Fatih Üniversitesi)
19. Doç. Dr. Muhammet ÇAKMAK
20. Doç. Dr. Musa Yavuz ALPTEKİN ( Karadeniz Teknik Üniversitesi)
21. Doç. Dr. Pelin Pınar ÖZDEN (İÜ)
22. Doç. Dr. Sevim BUDAK ( İstanbul Üniversitesi)
23. Doç. Dr. Türkay BULUT (İAÜ)
24. Doç. Dr. Ebru CEYLAN (İAÜ)
25. Doç. Dr. Savaş Zafer ŞAHİN (Atılım Üniversitesi)
26. Yrd. Doç. Dr. Burcu GÜDÜCÜ (İAÜ)
27. Yrd. Doç. Dr. Filiz KATMAN (İAÜ)
28. Yrd. Doç. Dr. Gökçen ÇATLI (İAÜ)
29. Yrd. Doç. Dr. Gökhan DUMAN (İAÜ)
30. Yrd. Doç. Dr. Gülay UĞUR GÖKSEL (İAÜ)
31. Yrd. Doç. Dr. Özüm Sezin UZUN (İAÜ)
32. Yrd. Doç. Dr. Tuna KUYUCU (Boğaziçi Üniversitesi)
33. Öğr. Gör. Zeynep Banu DALAMAN (İAÜ)
34. Öğr. Gör. Murat LEHİMLER (İAÜ)

KONGRE SEKRETERYASI İLETİŞİM BİLGİLERİ
İstanbul Aydın Üniversitesi
Türkiye Araştırmaları Merkezi
Beşyol Mah. İnönü Cad. No: 38 Küçükçekmece 34295 İstanbul
Tel: +90 212 444 1 428 / 12502
Fax: +90 212 425 57 59
E-mail: [email protected]
Web: [email protected]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.