ULUSLARARASI KENT ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

ULUSLARARASI KENT ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
-GÜNÜMÜZ KENTİNDE SORUNLAR-

16-17 Nisan 2015
ESKİŞEHİR

NEDEN KENT ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

Türkiye’de kentleşmenin aşamaları incelendiğinde iç içe geçmiş çapraşık sorunların birbirini takip ettiği görülecektir. 1950’lere kadar devam eden dönemde modern ulus devleti inşa çabalarına paralel olarak batı tipi kentleşme göstergelerinin model alınması ve uygulanmaya çalışılması toplumsal-kültürel çatışmaları da beraberinde getirmiş ve sürdürülebilir bir kentleşme modeli yaratamamıştır. Ellili yılları izleyen dönemde yaşanan hızlı sanayileşme süreci ve kitlesel göç hareketleri ise bir dizi yeni kentsel sorun ortaya çıkarmıştır. Bu sorunların en başında gecekondulaşma ve plansız kentleşmeyi sayabiliriz. Bugün İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve hatta Diyarbakır başta olmak üzere hızla büyüyen ve metropolleşen pek çok kent altyapı yetersizliklerinden plansız kentleşmeye kadar gündelik yaşamı sekteye uğratan ve zorlaştıran sayısız olumsuzlukla karşı karşıyadır. Sürdürülebilir ve yaşanabilir kentlerin inşası bu sorunların sağlıklı ve kalıcı bir şekilde çözümüne bağlıdır.

Özetle, Cumhuriyet tarihinde kentleşme maceramızı 3 ana döneme ayıracak olursak; ilk dönemde (1920-1950) batı tipi kentleşme modelleri hedeflendiği gibi uygulama imkanı bulamamıştır. 2. dönemde (1950-2002) hızlı göç ve beraberinde gelen hızlı kentleşme, kentleri yaşanmaz hale getirmiştir. 3. ve son dönem ise, kentlerin yeniden ele alınarak gecekondulaşma sorunlarının çözülmeye, kentsel dönüşümlerle “planlı ve altyapı sorunlarından arındırılmış kent”e ulaşılmaya ve en nihayetinde yönetim ilkeleri bağlamında aktif ve yerel değerlerle iç içe, insani bir model geliştirilmeye çalışılan bir evreyi temsil eder.

Ancak devreden çok sayıda problemin çözümü için iyi niyetle yapılan çalışmaların uzun vadeli planlama ve projeksiyonla yapılmaması ileride daha büyük sorunları beraberinde getirecektir. Bir yandan yılların birikmiş sorunlarının çözümü için plan yapılırken, diğer yandan da bu sorunların çözümünün günün koşulları ve geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda aranması daha sağlıklı bir yöntem olarak durmaktadır.

Anadolu Üniversitesi, İdeal Kent (Kent Araştırmaları Dergisi) Kent Araştırmaları Enstitüsü’nün birlikte düzenlediği Kent Araştırmaları Kongresi’ne katılımınızı bekliyoruz.

AMAÇ

Kongrenin en temel hedefi günümüzde kent yönetim modellerinin genel hatlarıyla tartışılarak kent yönetimini etkileyen alt başlıklarda en somut ve en acil sorunlara uzun vadeli, sürdürülebilir ve kalıcı çözümler üretmektir. Kent yönetimini etkileyen kavram setinin içerisinde kent planlamasından mimarisine, altyapıdan yerel yönetimlere, kültürden gecekondu bölgelerine, kentsel dönüşümden kentlerin çevre sorunlara kadar kenti ilgilendiren bütün kavramların kongrede tartışılması hedeflenmektedir.

KONGRE TEMALARI

GÜNÜMÜZ KENTLEŞMESİNDE AKTÖRLER VE DİNAMİKLER

KENTLEŞMEDE TEMEL PROBLEMLER

KENT YÖNETİMİ VE SORUNLAR

MİMARLIK UYGULAMALARI BAĞLAMINDA KENTSEL SORUNLAR

PLANLAMA UYGULAMALARI BAĞLAMINDA KENTSEL SORUNLAR

KENT VE ÇEVRE SORUNLARI

TÜRKİYE’DE KONUT SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

KENTSEL DÖNÜŞÜM POLİTİKALARI

ÇÖKÜNTÜ ALANLARI VE KENTSEL SORUNLAR

ANADOLUDA KENTLEŞME DENEYİMLERİ

ESKİŞEHİR’DE KENTLEŞME DENEYİMLERİ

ESKİŞEHİR’DE KENT VE SANAYİ İLİŞKİSİ

ESKİŞEHİRDE KENT, KÜLTÜR VE TARİH İLİŞKİSİ

KENT ARAŞTIRMALARI
Aşağı Öveçler Mah. 1312. Sok. 5/1 Öveçler, Çankaya – Ankara
www.kentarastirmalari.org
[email protected]
Tel: 0312 285 53 59 Faks: 0312 285 53 99

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.