Uluslararası Katılımlı Sosyal Yaşam Ve Kadın Sempozyumu

Amaç
Bir toplumun gelişebilmesi için kadınların eğitim, çalışma hayatı ve siyasete aktif katılımlarının sağlanması, bu alanlardaki engellerin tespit edilerek çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Modernleşme süreciyle birlikte aile ile kamusal alanın keskin biçimde birbirinden ayrılması, etkisini en fazla kadınlar üzerinde göstermiş, kadının kamusal yaşam ile aile yaşamı arasındaki konumu çeşitli tartışmalara neden olmuştur. Gelenek, kültürel değerler ve toplumsal cinsiyet temelli iş bölümü kadınların iş hayatına katılımı ve konumunda belirleyici olmaktadır. Bir geçiş dönemi yaşayan toplumumuzda kadının geleneksel anne ve eş olma rolünü aksatmadan iş hayatında da aktif rol alması beklenmekte bu da kadınların sorumluluk ve yükünü bir kat daha artırmaktadır. Bu durum çalışan kadının aile üyelerine de stres yüklemektedir. Bu sempozyumda sosyal yaşamda kadının ve onunla birlikte diğer aile bireylerinin yaşadıkları problemler ve çözüm önerileri üzerinde durulacaktır.

21-22 Aralık 2015 tarihlerinde Kadın ve Demokrasi Derneği ve Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliği ile Konya’da düzenlenecek olan Uluslar Arası Katılımlı Sosyal Yaşam ve Kadın Sempozyumu ile kadının ailede, sosyal hayatta ve iş hayatında karşılaştığı sorunları bütün boyutlarıyla ele almayı, bu alanda çalışma ve araştırmaları olan akademisyen, eğitimci ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmeyi arzuluyoruz.

Teorik değerlendirmeler, alan araştırmaları ve uygulama örnekleri ile üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından katılımcılara açık olan sempozyumun hayırlı olmasını diliyor, katkıda bulunacak herkese şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Sempozyum Konuları
Toplumsal Cinsiyet Adaleti’ne Kavramsal Yaklaşımlar
Sosyal Değişim Sürecinde Kadın ve Din İlişkisi
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yöntemleri
Uluslararası Hukuk ve Uygulamada Kadın Hakları
Dünya’da ve Türkiye’de Kadının Konumu ve STK’lar
Girişimcilik ve Innovasyonda Kadın
Ruh, Beden ve Zihin Bütünlüğünde Kadın Sağlığı
Kadının Değişen Toplumsal Rolü ve Aile Hayatı
Çalışma Hayatında Kadının Karşılaştığı Sorunlar
Kadının Tüketim Ağında Metalaştırılması ve Medya
Karar Mekanizmalarına ve Siyasete Kadın Katılımı
Akademide Kadın Olmak
Kadının İşgücüne Katılımı ve İstihdamı

Önemli Tarihler
Bildiri özetlerinin son gönderilme tarihi : 02 Kasım 2015
Kabul edilen bildirilerin ilân tarihi: 9 Kasım 2015
Bildiri tam metninin son teslim tarihi: 30 Kasım 2015
Sempozyum tarihi: 21 – 22 Aralık 2015

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Tel: 0 332 320 40 49
Fax: 0 332 320 40 59

E-posta: [email protected]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.