Uluslararası Katılımlı 8. Tarım Öğrenci Kongresi

Uluslararası Katılımlı 8. Tarım Öğrenci Kongresi

Değerli Katılımcılar,

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ev sahipliğinde Uluslararası Katılımlı VIII.Tarım Öğrenci Kongresi’nin 27-29 Nisan 2018 tarihleri arasında Niğde’de gerçekleştirileceğini duyurmaktan büyük mutluluk duymaktayız.

“Geleceğin Tohumlarını Ekiyoruz” ana temasıyla düzenlenecek olan ilk defa uluslararası katılımlı hale getirilmiş kongremiz ziraat fakültesi lisans ve lisansüstü öğrencileri başta olmak üzere, tüm katılımcılarda bilimsel düşüncenin teşvik edilmesi, bilimsel araştırmalara daha çok katılımın sağlanması ve bilimsel bir anlayışla hazırlanan çalışmaların katılımcılara ve meslektaşlara sergilenebilmesi için olanaklar sunulacaktır.

Tarımın tüm yönleriyle ele alınacağı kongremizde başlıca Bitki Islahı, Bitki Hastalık ve Zararlıları, Bitki Yetiştiriciliği ve Beslenmesi, Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji, Hayvansal Üretim ve Su Ürünleri, Biyosistem ve Tarımsal Mekanizasyon, Tarım Ekonomisi ile Tarımda İnovasyon gibi ana başlıklarda sözlü ve poster sunumları yer alacaktır. Akademik camia, özel sektör ve geleceğin üreticileri, araştırmacıları ve bilim insanı adayı olan öğrenciler özgür bir ortamda bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacak ve karşılıklı fayda sağlayacaktır.

Bu önemli etkinlikte sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk ve onur duyacağız.

Sevgi ve Saygılarımızla

Kongre Düzenleme Kurulu Adına,

Ahmet Şahin

Uluslararası Katılımlı 8.Tarım Öğrenci Kongresi Başkanı

Ömer Halisdemir Üniversitesi, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Tarımsal Genetik Mühendisliği 4. Sınıf Öğrencisi

Konu 1:Bitki Islahı

Bu oturum başlığı altında; Klasik Bitki Islahı, Bahçe Bitkileri Islahı, Tarla Bitkileri Islahı, Süs Bitkileri Islahı, Bitki Islahına Yönelik Genetik Kaynaklar, Hibrid Tohum Üretimi, Tohumda Kalitenin Geliştirilmesi, Moleküler Islah, Fizyoloji ve Biyoteknoloji Alanlarının Bitki Islahına Entegrasyonu olarak belirtilen konularda sunumlar yapılacak ve çeşitli bilgi paylaşımları gerçekleştirilecektir.

Konu 2:Bitki Hastalık ve Zararlıları

Bu oturum başlığı altında; Bitki Hastalıkları, Toprak Kökenli Hastalıklar, Tarım Zararlıları, Direnç Mekanizmları, Bitki Hastalık ve Zararlılarına Karşı Transgenik Yaklaşımlar, Yabancı Ot ve Yabancı Ot Zararları, Hasat Sonrası Bitki Koruma Fizyolojisi, Hasat Sonrası Depo Hastalıkları, Depo Zararlıları, Oraganik Üretimde Bitki Koruma Yöntem ve Mekanizmaları, Bitki Koruma Ürünleriyle ilgili konularda sunumlar yapılacak ve çeşitli bilgi paylaşımları gerçekleştirilecektir.

Konu 3:Bitki Yetiştiriciliği ve Beslemesi

Bu oturum başlığı altında; Sebze Yetiştiriciliği, Meyve Yetiştiriciliği, Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği, Endüstri ve Yem Bitkileri Yetiştiriciliği, Çayır- Mera Bitkileri Yetiştiriciliği ve İşlemeleri, Bitki Fizyolojisi, Hasat Sonrası Fizyoloji, Bitki Besleme Ürünleri ve Yöntemleri, Toprak Besleme Ürünleri ve Yöntemleri, Kompostlar, Organik Yetiştiricilik, Gübreleme Çeşitleri ve Teknikleriyle ilgili konularda sunumlar yapılacak ve çeşitli bilgi paylaşımları gerçekleştirilecektir.

Konu 4: Genetik Mühendisliği ve Biyoteknolojisi

Bu oturum başlığı altında; Bitki Genetiği, Rekombinant DNA Teknolojisi, Genom Düzenleme Teknikleri, Yeni Nesil Genom Sekanslama Teknikleri, Doku Kültürü, Epigenetik, Genomik, Proteomik, Metabolomik, Sitogenetik,Sitoloji alanlarından sunumlar gerçekleştirilecek ve bu hususlardaki güncel gelişmeler yorumlanacaktır.

Konu 5:Hayvansal Üretim ve Su Ürünleri

Bu oturum başlığı altında; Çiftlik Hayvanları Yetiştiriciliği, Hayvan Islahı, Verim Çalışmaları, Hayvansal Ürün İşlemeleri, Et Ürünleri ve İşlemeleri, , Süt Ürünleri Ve İşlemleri, Su Ürünleri ve Üretimi, Su Ürünleri Zararlıları ve Hastalıları, Balıkçılık Teknolojisi ve Yönetimi, Deniz Biyolojisi, Su Ürünlerinde Evrimsel Genetik ve DNA Barkodlarının Çıkarılması çalışmaları, Filogenetik, ilgili konularda sunumlar yapılacak ve çeşitli bilgi paylaşımları gerçekleştirilecektir.

Konu 6:Biyosistem ve Tarımsal Mekanizasyon

Bu oturum başlığı altında; Tarımsal Yapı Ve Mekanizmaları, Tarımda İlaçlama Makineleri, Hayvansal Üretim Makineleri, Gıda işleme teknolojileri ve Endüstriyel Uygulamaları,Tarımda Otomasyon, Bilgi Teknolojileri, Hassas Tarım, Tarımda Güç ve Enerji, Hasat Sonrası İşlemler, Toprak Islahı, Tarımsal yapılar ve Çevre, Tarım Ürünleri İşleme Makineleri, Sulama ve Drenajla ilgili konularda sunumlar yapılacak ve çeşitli bilgi paylaşımları gerçekleştirilecektir.

Konu 7:Tarım Ekonomisi

Bu oturum başlığı altında; Tarımsal İşletmecilik, Üretim Ekonomisi, Tarımsal Pazarlama, Uluslararası Tarım ve Ticaret, Tarımsal Finansman, Tarımsal Örgütlenme, Kırsal Kalkınma, Tarımsal Yayım ve Haberleşme, Tarım ve Gıda Politikası, Doğal Kaynaklar, Çevre, Enerji Ekonomisi ve Politikaları, Tarım Hukuku, Tarıma Dayalı ve Tarımsal Sanayi, Sulama Ekonomisi,Tarımda Risk ve Belirsizlik Yönetimi, Kırsal Yoksulluk,Kırsal Sosyoloji ilgili konularda sunumlar yapılacak ve çeşitli bilgi paylaşımları gerçekleştirilecektir.

Konu 8:Tarımda İnovasyon

Bu oturum başlığı altında;Tarım sektöründe yapılan en son yenilikler, Gıda işleme teknolojileri ve Endüstriyel Uygulamalarında Son Gelişmeler, gerçekleştirilen teknolojik (robotik, drone vb.) gelişmeler, tarımda nanoteknoloji, tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, taşınması, pazarlanması depolanması, hammadde haline getirilmesi ve sunulmasında oluşturulan her türlü yeni metod ve fikirleri içeren konular bu kongre konu başlığı altında sunumları gerçekleştirilicektir.

Kongre Tarihi 27-28-29 Nisan 2018

Kongre Dili Türkçe

İngilizce(sadece yabancı uyruklu yazarlar için)

Kongre Yeri Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi,Merkez Kampüsü,Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi,NİĞDE

https://www.ohu.edu.tr/utok8