Uluslararası İslâm Medeniyetinde Zaman Sempozyumu

AMAÇ

Zaman kavramı ve algısı üzerine bilimsel ve akademik çalışmalar uzun bir zamandan beri yapılmaktadır. Genel olarak insan hayatının her yönüyle ilişkili olsa bile, zaman konusu özellikle, din, felsefe ve müspet bilimlerde yoğun bir şekilde araştırılıp tartışılmaktadır. Tarihten günümüze her insan için ve her toplum için zaman önemlidir. Geçmiş, şimdi ve gelecek, tamamen insanın zaman içinde konumuyla ilgilidir. Ayrıca, zamanın mahiyetine, tanımına, algısına ve olgusuna dair her kültür ve medeniyet kendine özgü yorumlar getirmişlerdir. İslam kültür ve medeniyeti bu konu hakkında zengin bir literatüre sahiptir. Tarihin hemen hemen her döneminde, İslam düşünürleri ve bilim adamları bu konuyu ele alıp, incelemişler ve tartışmışlardır. Ancak yapılan çalışmaların çoğu henüz gün ışığına çıkmamakla birlikte, onların günümüze olan ilgisi ve önemi de pek ortaya konulamamıştır.

Yapmayı planladığımız Uluslararası Sempozyumla bu önemli konu, farklı alanlarda ele alınıp incelenecek ve İslam kültür ve medeniyetinin insanlığa katkısı ortaya konacaktır.

Kongre Konuları

İslam Öncesi Dönemde Zaman Kavramı ve Algısı
Kur’an’da Zaman Kavramı
Hadislerde Zaman Kavramı
İslam Düşüncesinde Zaman Kavramı
İslam Tarihinde Zaman Kavramı
İslam Kurumlarında Zaman Kavramı
Müspet Bilimlerde Zaman Kavramı
Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Zaman Kavramı
Sağlık Bilimlerinde Zaman Kavramı

İletişim
Öğr. Gör. Ayşe YAŞAR ÜMÜTLÜ
NEÜ Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Tel : +90 332 223 80 69
E-mail : rumizaman@konya.edu.tr
Gsm : +90 505 563 04 45
www.konya.edu.tr/merkezler/rumimedeniyetler

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.