ULUSLARARASI HARPUT’A DEĞER KATAN ŞAHSİYETLER SEMPOZYUMU

FIRAT ÜNİVERSİTESİ
HARPUT UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSLARARASI HARPUT’A DEĞER KATAN ŞAHSİYETLER SEMPOZYUMU
14-16 Mayıs 2015-Elazığ
International Symposium of the Harput’s Notable Figures
14-16 May 2015-Elazığ

Birçok medeniyete beşiklik yapmış olan Harput, 11. yüzyılda Türk hâkimiyetine girmiş ve sırasıyla Çubukoğulları, Artuklular, Selçuklular, Akkoyunlular ve Safeviler tarafından idare edildikten sonra 1516 yılında Osmanlı yönetimine geçmiştir. Osmanlı döneminde, önce sancak, sonra da bir eyalet merkezi olan Harput, 19. yüzyılda şehrin ve idare merkezinin Mezra denilen bugünkü Elazığ şehrine taşınmasıyla birlikte, eski önemini kaybetmiştir. Bu yüzyılın sonlarında Ma‘mûratü’l-Aziz adıyla yeni bir vilâyet kurulmuş, Cumhuriyet döneminde ise bu vilayetin adı Elazığ olarak değiştirilmiştir.

Tarihi süreç içerisinde Harput ve çevresinde çok sayıda âlim, mutasavvıf, şair ve bestekâr ile birlikte edebî, siyasi ve askerî şahsiyetler de yetişmiş veya bu coğrafyada hizmet vermiştir. Bunların bir bölümü aslen Harputlu, bir kısmı ise sonradan Harput’a gelerek yerleşmiş veya vefat edince burada defnedilmiştir. Yine bir kısım şahsiyetler de Elazığ ve çevresinde halkın gönlünde taht kurmuştur.
Sempozyumun amacı; varlıklarıyla özelde Harput’un, genelde ise Elazığ’ın siyasi, manevi, ilmi, edebi ve musiki hayatına canlılık ve değer katan insanların biyografisi, şahsiyetleri ve eserleri hakkında halkın ve yeni kuşakların bilgilendirilmesini sağlamak, bu konularda yeni bilgi ve belgelere ulaşmaktır. Bu bağlamda, Sempozyuma aşağıdaki başlıklara uygun bildiriler beklenmektedir.

KONU BAŞLIKLARI
• Manevi Şahsiyetler
• İlmi ve Edebi Şahsiyetler
• Bestekâr ve Müzisyenler
• Askeri ve Siyasi Şahsiyetler
SEMPOZYUM TAKVİMİ
• Özetlerin Gönderileceği Son Tarih: 28 Aralık 2014
• Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması: 5 Ocak 2015
• Makalelerin Gönderileceği Son Tarih: 26 Nisan 2015
• Sempozyum: 14-16 Mayıs 2015

ONUR KURULU
Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ (Fırat Üniversitesi Rektörü)
Mücahit YANILMAZ (Elazığ Belediye Başkanı)
Ömer Faruk KOÇAK (Elazığ Valisi)
DÜZENLEME KURULU BAŞKANI
Prof. Dr. Enver ÇAKAR (Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü)
DÜZENLEME KURULU
Tarık BAHADIR (Vali Yardımcısı)
Peyami GÜNGÖR (Elazığ Müftüsü)
Celal SÜRGEÇ (Harput Diyanet Eğitim Merkezi Müdürü)
Tahsin ÖZTÜRK (Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürü)
Yrd. Doç. Dr. İlhan Oğuz AKDEMİR (Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi)
Yrd. Doç. Dr. Kürşat ÇELİK (Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi)
Yasin ALTINYUVA (Harput-Der Başkanı)
BİLİM KURULU
Prof. Dr. Adem TUTAR
Prof. Dr. Ahat ÜSTÜNER
Prof. Dr. Ahmet BURAN
Prof. Dr. Ahmet AKSIN
Prof. Dr. Ali YILDIRIM
Prof. Dr. Aydın ÇELİK
Prof. Dr. Enver ÇAKAR
Prof. Dr. Erdal AÇIKSES
Prof. Dr. Erkan YAR
Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK
Prof. Dr. Gıyasettin ARSLAN
Prof. Dr. H. Mehmet SOYSALDI
Prof. Dr. İbrahim YILMAZÇELİK
Prof. Dr. İskender OYMAK
Prof. Dr. İsmail ERDOĞAN
Prof. Dr. Mehmet ERDEM
Prof. Dr. Mehtap YEŞİLORMAN
Prof. Dr. Muhammet Beşir AŞAN
Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
Prof. Dr. Nuri GÖMLEKSİZ
Prof. Dr. Orhan KILIÇ
Prof. Dr. Ömer AYTAÇ
Prof. Dr. Ömer Osman UMAR
Prof. Dr. Rahmi DOĞANAY
Prof. Dr. Saadettin TONBUL
Prof. Dr. Sami KILIÇ
Prof. Dr. Selim ÖZARSLAN
Prof. Dr. Şener DEMİREL
Prof. Dr. Y. Cemalettin ÇOPUROĞLU
Prof. Dr. Zahir KIZMAZ
SEKRETERYA
Arş. Gör. Yavuz KISA ([email protected])
0424 2370000/3620
KATILIM ESASLARI
• Bildiriler bilimsel, özgün ve daha önce yayınlanmamış olmalıdır.
• Bildiri özetleri konuyu açıklamalı ve 250-300 kelime olmalıdır.
• Bildiri metinleri Times New Roman yazı stili ile 12, dipnotlar 10 punto ve bir satır aralığı ile Microsoft-Office (Word) programında yazılmalıdır.
• Sunum 20 dakika ile sınırlı olacaktır. Bildiri metinleri kapsamlı olabilir.
• Son başvuru tarihinden sonra gönderilecek bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Bildiri sahiplerinin (çok yazarlı bildirilerden sadece ilk ismin) konaklama ve yol giderleri karşılanacaktır.
• Bildiri metinleri sempozyumdan sonra kitap olarak basılacaktır.
YAZIŞMA ADRESİ VE TELEFONLAR
Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 23100, Elazığ.
Tel: 0 424 2370000/3620-4153-4151
Faks: 0 424 2332765
Özet ve Makalelerin Gönderileceği E-Posta Adresi: [email protected]
Web Adresi: http://web.firat.edu.tr/harput

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.