Uluslararası Gelibolu Sempozyumu

Değerli Bilim İnsanları,
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Tarih Bölümü tarafından
09-10 Mayıs 2013’te gerçekleştirilecek olan
Uluslararası Gelibolu Sempozyumu’na
katılımınızdan onur duyacağımızı bildirir, saygılarımızı sunarız.
Düzenleme Kurulu

Amaç ve Çerçeve
Bugünkü Gelibolu ilçesi, başta Pîrî Reis, Gelibolulu Mustafa Âlî ve Yazıcızâdeler olmak üzere, Türk tarih ve kültürüne damga vurmuş önemli şahsiyetlerin yetiştiği bir yer olmasının yanı sıra Bizans İmparatorluğu’ndan antik dönemlere kadar giden zengin bir tarihe ve kültürel mirasa da sahiptir. Bu zenginliği ve mirası fark eden UNESCO’nun, Pîrî Reis’in Haritası’nın 500. yılı münasebetiyle 2013’ü “Pîrî Reis Yılı” ilan etmesi, Doğu ve Batı medeniyetlerinin kesişme noktalarından biri olan Gelibolu’nun tarihsel ve kültürel öneminin tüm dünya tarafından da fark edilmesine vesile olacaktır. Bu bağlamda, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Çanakkale Valiliği’nin ortak girişimiyle T.C. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen’in himayelerinde gerçekleştirilecek olan uluslararası bir sempozyumla Gelibolu’nun sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel tarihimize yapmış olduğu katkılar üzerinde durulacak ve bu ilçemizin önemi bir kez daha ortaya konacaktır. Bu kapsamda; başta edebiyat, tarih, sanat tarihi, tasavvuf ve arkeoloji olmak üzere her alanda Gelibolu’ya ya da Gelibolu’dan yetişen değerlere ilişkin çalışmaları olan yurtiçi ve yurtdışından pek çok araştırmacı, sempozyumda bildiri sunmaları için davet edilmiştir. Tabiî ki bu çağrılı araştırmacıların dışında bizim tespit ve davet edemediğimiz ve sempozyuma katkı sağlamak isteyen tüm Gelibolu uzmanı araştırmacıların da programımıza ister bildirileriyle isterse dinleyici olarak katılımlarını bekliyoruz.

Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Mustafa İSEN (Düzenleme Kurulu Başkanı)
Prof. Dr. Ramazan GÜLENDAM
Doç. Dr. Mehmet Fatih YAVUZ
Yrd. Doç. Dr. Ferudun Hakan ÖZKAN
Yrd. Doç. Dr. Ali SÖNMEZ

Bilim Kurulu
Prof. Dr. Mustafa İSEN (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri)
Prof. Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK (Gazi Ünv.)
Prof. Dr. Ramazan GÜLENDAM (ÇOMÜ)
Prof. Dr. Abdullah UÇMAN (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ünv.)
Prof. Dr. Cihan OKUYUCU (Yıldız Teknik Ünv.)
Prof. Dr. Mehmet ŞEKER (Dokuz Eylül Ünv.)
Prof. Dr. İdris BOSTAN (İstanbul Ünv.)
Prof. Dr. Feridun EMECEN (29 Mayıs Ünv.)
Prof. Dr. Mehmet ÖZDOĞAN (İstanbul Ünv.)
Prof. Dr. Ekrem IŞIN (İstanbul Araştırmaları Ens.)
Prof. Dr. Ali Osman UYSAL (ÇOMÜ)
Prof. Dr. Aynur KOÇAK (Yıldız Teknik Ünv.)
Prof. Dr. Mahmut KAPLAN (Fatih Ünv.)
Doç. Dr. Mehmet Fatih YAVUZ (ÇOMÜ)
Doç. Dr. Gülgün YAZICI (ÇOMÜ)
Doç. Dr. Ömer ÇAKIR (Çankırı Karatekin Ünv.)
Doç. Dr. Rüstem ARSLAN (ÇOMÜ)
Doç. Dr. Süleyman DEMİRCİ (Erciyes Ünv.)

İletişim Formu

Yetkili
Arş. Gör. Taner Gök

E-Posta:tanergokcomu.edu.tr
Telefon :0 286 218 00 18 (1678)
Telefon :0 506 423 86 01
Adres :Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.