Uluslararası Engelsiz Bilişim 2014 Kongresi

BİLTEVT
“BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE EVRENSEL TASARIM”
ULUSLARARASI ENGELSİZ BİLİŞİM 2014 KONGRESİ

23-25 Eylül 2014 – İzmir

“Uluslararası Engelsiz Bilişim 2014 Kongresi”, BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE EVRENSEL TASARIM (BİLTEVT) ana temasıyla, 23-25 Eylül 2014 tarihlerinde, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu organizasyonuyla ve Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğiyle İzmir’de düzenlenecektir. Kongre sekretaryası Dokuz Eylül Üniversitesi ve Celal Bayar Üniversitesi (Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Sekretaryası) tarafından ortaklaşa yürütülecektir.

Kongrede, konuyla ilgili devlet kurumları başta olmak üzere birçok kurumla düzenleyici olarak işbirliği sağlanmıştır. İşbirliği görüşmeleri halen devam etmektedir.

Kongreye, Türkiye genelinden ve yurt dışından, üniversitelerin engelli birimleri ve bilişim alanında çalışan akademisyenler, uzmanlar, sivil toplum örgütleri, kamu kurumları ve bilişim firmalarından yoğun katılım beklenmektedir.

Kongre, kurumların, akademisyenlerin, araştırmacıların yapmış oldukları çalışmaları ve tecrübeleri birbirleriyle paylaşmaları, bu alanda faaliyet gösteren firmaların teknoloji ve hizmetlerini hedef kitlelerine ulaştırmaları, mevcut durumun ve sorunların tartışılması ve engellilere yönelik bilişim hizmetleri alanında ortak bir eylem planının ortaya çıkabilmesi bakımından büyük öneme sahiptir.

Sizlerinde katkılarıyla etkinliğimiz daha geniş bir kitleye ulaşabilecek ve amaçlarını gerçekleştirebilecektir. Umarız “Engelsiz Bilişim 2014 Kongresi” ile bu yönde önemli bir adım atılabilecektir.

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu

Tema
Kongre tema konuları, engellilere yönelik bilişim teknoloji ve hizmetleri kapsamında şu alt başlıklardan oluşmaktadır:

Akıllı Şehirler
Bilişim Teknolojilerinde Erişilebilirlik
Elektronik Haberleşmede Engelsiz Erişim Çalışmaları
Ebeveynler ve Bilişim
Eğitimde Bilişim Teknolojileri
İstihdam ve Bilişim
Mobil Öğrenme
Uzaktan Öğrenme
Engelli ve Medya
e-devlet Uygulamaları
FATİH Projesi
Hayatı Kolaylaştıran Yazılımlar
Politikalar
Sosyal Sorumluluk Projeleri
Sosyal Medya
Başarı Hikayeleri
Dünya ve Avrupa Birliği Uygulamaları
Üniversiteler ve Bilişim
İnovasyon ve Girişimcilik
Görme Engelliler ve Bilişim
İşitme Engelliler ve Bilişim
Otizm ve Bilişim
Özel Eğitimde Bilişim
Bilişim Teknoloji ve Hizmetleri Envanter Çalışmaları
Bilişim Teknolojisi Hizmetleri Planlaması
Engelli Yaşamına Bilişim Teknolojisi Entegrasyonunda Başarılı Uygulamalar
Engelli ve Bilişim Temalı Akademik Çalışmalar Envanteri

Sizlerde info@engelsizbilisim.org adresine Tema önerisinde bulunabilirsiniz.

Celal Bayar Üniversitesi
Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Sekretaryası

Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü
Araştırma Merkezleri Binası
Şehitler Mahallesi, Mehmetçik Caddesi, No:2 Kat :4

Manisa

İlgili Kişi:
Öğr. Gör. Mustafa Özhan KALAÇ
Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü

ozhan.kalac@cbu.edu.tr
info@engelsizbilisim.org

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.