Uluslararası Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Öğrenci Kongresi 2013

Değerli Katılımcılar;

Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü tarafından 9-10-11 Mayıs 2013 tarihleri arasında Burdur İlimizde “Uluslararası Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Öğrenci Kongresi” gerçekleştirilecektir. Kongremiz uluslararası düzeyde olması bakımından ülkemizde düzenlenen öğrenci kongreleri arasında bir ilk olma özelliği taşıyacaktır.

Kongremize, İlköğretim Bölümleri başta olmak üzere tüm Eğitim Fakültelerinin lisans öğrencileri ile ilköğretim alanında lisansüstü öğrenime devam eden araştırmacılar, bilimsel çalışmaları, tasarladıkları öğretim materyalleri ile ya da dinleyici olarak katılabileceklerdir.

Öğretmen adaylarının eğitim alanındaki gelişmelerden haberdar olmaları ve güncel bilgi birikimine katkıda bulunmaları, bilimsel çalışma yapma hazzını tatmaları, yetiştirecekleri öğrencilere sahip oldukları tutum ve davranışları yansıtmaları, sosyal bir ortamda ortak sorunlarını paylaşma fırsatı bulmaları ve ayrıca yüklendikleri misyonun hassasiyetini anlamaları bakımından bu tür bilimsel organizasyonlara katılmalarının önem arz ettiğini düşünmekteyiz.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kuruluşunun 7. Onur yılını kutlarken, gelenekselleşmesi arzu edilen bu Uluslararası Kongrede siz değerleri araştırmacıları ve öğrencileri misafir etmekten mutlu olacaktır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

AMAÇ
Kongremiz ulusal ve uluslararası alanda öğretmenlik eğitimi alan, lisans ve lisansüstü öğrencilerini bir araya getirerek, öğrencilerin disiplinlerarası ve çok kültürlü bir yaklaşımla, eğitim ve öğretim alanında güncel ve beklenilen gelişmeleri, teorik ve pratik düşüncelerle sorgulamasını sağlamak, savunma ve tartışma becerilerini geliştirmek, eleştirel ve gözlemleyici yaklaşımlarını, öğretim materyallerini paylaşabilecekleri bir alan oluşturmayı amaçlamaktadır. Ayrıca bu kongrede, ilköğretim bölümü öğrencilerinin yeni kuram ve yöntem arayışlarına yönelik düşüncelerini tartışmaları beklenmektedir.

KAPSAM

Katılımcılar kongremize ilköğretim bölümlerini ilgilendiren tüm eğitim-öğretim konularındaki ilgili çalışmalarıyla ya da eğitim ve öğretimi geliştirmeye yönelik materyal ve öğretim tasarımlarıyla başvurularını yapabilirler.

Kongrenin genel konu başlıkları aşağıda yer almaktadır.
• Türkçe Öğretimi
•Hayat Bilgisi Öğretimi
•Sosyal Bilgiler Öğretimi
•Fen Bilgisi Öğretimi
•Matematik Öğretimi
•Okul Öncesi Eğitimi
•Sınıf Öğretmenliği Eğitimi
•Yabancı Diller Öğretimi
•Sosyal Bilimler Eğitimi
•Fen Bilimleri Eğitimi
•Bilgisayar Teknolojileri Eğitimi
•Öğretmen Yetiştirme
•Eğitim Ve Öğretim Sorunları

KONGRE TAKVİMİ

Özet ve Öğretim Materyali Dokümanları’nın gönderilmesi için son başvuru tarihi 4 Şubat 2013
Kabul edilen çalışmaların katılımcılara bildirilme tarihi 4 Mart 2013
Kongre Ücreti ödeme tarihleri 5-25 Mart 2013
Kongre 9-11 Mayıs 2013

Kongre Ücretlerinin aşağıda bilgileri yer alan hesaba yatırılması gerekmektedir.
I. Uluslarlararası Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Öğrenci Kongresi
Halkbank Burdur Şubesi
TR55 0001 2009 3160 0016 0001 12

ÖĞRETİM MATERYALİ HAZIRLAMA YÖNERGESİ

Üniversitemiz tarafından düzenlenen I. Uluslararası Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Öğrenci Kongresi etkinlikleri kapsamında açılacak olan, “Öğretim Materyalleri Sergisi”ne aşağıdaki kriterleri taşıyan (iki ve üç boyutlu, çoklu ortam (multimedya), farklı öğretim uygulamaları vb.) öğretim materyalleri ile katılabilirsiniz.

ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN TAŞIMASI BEKLENEN KRİTERLER

• Belli bir amacı gerçekleştirici mi?
• Materyal güncel ve doğru bilgi öğretiyor mu?
• Basit ve sade mi?
• Kullanılan anlatım türü açık ve anlaşılır mı?
• Öğrencilere alıştırma ve uygulama yapma imkânı sağlıyor mu?
• Öğrenmeyi kolaylaştırıyor mu?
• Mümkün olduğunca somut ve gerçekçi mi?
• Materyal tekrar tekrar kullanılabilir mi?
• Materyal yeni düzenlemelere (güncellemelere) imkân verecek biçimde esnek mi?
• Çok amaçlı kullanıma uygun mu?
• Hazırlanması kolay mı?
• Kullanımı kolay mı?
• Materyal orijinal mi?
• Daha önce hazırlanmış, örneği bulunan ve bilinen materyallerden (özgün mü) farklı mı?

İletişim

Dr. Gülcan MIHLADIZ
+90 248 213 32 04
ok2013@mehmetakif.edu.tr

Arş. Gör. Didem EKİNCİ
+90 248 213 41 40
ok2013@mehmetakif.edu.tr

Sevim ÖRNEK (Öğrenci)
ornek_sevim32@hotmail.com

Raşit YALÇINKAYA (Öğrenci)
@gmail.com

Sekretarya

Arş. Gör. K. Gizem KARAASLAN
+90 248 213 40
ok2013@mehmetakif.edu.tr

Arş. Gör. Aylin DURSUN
+90 248 213 41 36
ok2013@mehmetakif.edu.tr

Arş. Gör. Gül DALGAR
+90 248 213 40 82
ok2013@mehmetakif.edu.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here