How To Keep Peafowls, Peacocks And Peahens

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ & ESRUC
Avrasya İpek Yolu Medeniyetleri Forumu
Uluslararası Doğu Anadolu-Güney Kafkasya Kültürleri Sempozyumu
10-13 Ekim 2012
Erzurum / TÜRKİYE

Kafkas Dağlarının Güneyi ve Güneydoğu Toroslar’ın kuzeyinde kalan dağlık ve yüksek topraklar Yakındoğu’nun en önemli kültür bölgelerinden biri olan “Doğu Anadolu-Güney Kafkasya Kültür Bölgesi”ni oluşturur. Coğrafi ve kültürel açıdan büyük bir ortaklığı paylaşan bu bölge aynı zamanda Yakındoğu’nun geniş Asya dünyasına açılan kapısıdır. Bu coğrafya aynı zamanda büyük Yakındoğu Uygarlıklarına hayat veren dört büyük akarsu Fırat, Dicle, Aras, Çoruh ve Kura nehirlerinin de kaynak topraklarıdır. Fırat’tan Hazar’a, Kafkasya’dan Mezopotamya’ya uzanan bu geniş topraklarda insanoğlunun binlerce yıllık kültürel gelişimine yönelik arkeolojik araştırmalar yüz yılı aşkın bir geçmişe sahiptir.

Bölgenin en köklü eğitim kurumlarından biri olan ve bölge arkeolojisinin gelişmesinde öncü rolü bulunan Atatürk Üniversitesi ve liderliğini yaptığı Avrasya İpek Yolu Üniversiteler Birliği Konsorsiyumu (ESRUC) geniş çaplı bir uluslar arası sempozyum ile bu arkeolojik geçmişi mercek altına yatırmayı planlamaktadır. 10-13 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Uluslar arası Doğu Anadolu – Güney Kafkasya Kültürleri” başlıklı sempozyum kapsamında sadece bölge arkeolojisi değil onunla iç içe geçmiş bu geniş coğrafyanın Eski Çağ Tarihi, Sanat Tarihi ve Etnoarkeolojisi de ayrı seksiyonlarda detaylı bir biçimde ele alınacaktır. Söz konusu sempozyum coğrafi açıdan Türkiye’nin doğusuyla birlikte bugünkü Transkafkasya Ülkeleri olan Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan’ı ve İran’ı kapsamaktadır. Sempozyumun kronolojik açıdan içerdiği zaman dilimi ise bölge üzerinde insanlığın ilk izlerinin görülmeye başladığı Paleolitik Çağlardan Orta Çağ sonuna kadar olan süreç olarak tasarlanmıştır.

Sempozyumun sunum ve yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Ayrıca sunum anında simültane çeviri hizmeti verilecektir. Bildirilerin yayınlanması, sempozyumu takip eden en kısa sürede gerçekleştirilecektir.

Adres: Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, ERZURUM – TÜRKİYE
Web-site: easc.atauni.edu.tr

Doç. Dr. Mehmet IŞIKLI ([email protected])
Yrd. Doç. Dr. Birol CAN ([email protected])

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.