Ulusal Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongresi 2016

Değerli Katılımcılar,

Günümüz bilim dünyası Uygulamalı Biyolojik Bilimlerin önemine geniş çapta yer veren Biyoloji başta olmak üzere, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner Hekimliği, Kimya, Orman ve Ziraat gibi uygulama ve araştırma yapan multidisipliner alanların bir arada ve kol kola çalışmasını gerektirmektedir.

Bilimsel çalışmalarda kalite ve güvenilirliğin artırılması gerçeğinden yola çıkarak, bu alandaki güncel bilgilerin ülkemiz ve davetli yabancı araştırmacılar ve kamuoyu arasındaki paylaşımı, ülkemize ve bilim dünyasına ciddi katkılar sağlayacaktır. Bu bağlamda bilim insanlarının Ulusal Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongresi’2016 nedeniyle bir araya gelmesini oldukça önemsemekteyiz.

Düzenlenen kongre oturumlarında multidisipliner çalışmalarla katılım bilim dünyasının zenginleşmesine sebep olacaktır. Bütün pozitif enerjimiz ve heyecanımızla ülkemizde Uygulamalı Biyolojik Bilimlerin parlak geleceği ve evrensel bilime katkı sağlamak için, sizlerin de desteğiyle bilimsel, paylaşımcı ve katılımcı bir kongre düzenlemeyi hedefliyoruz.

Bu amaçla sizleri 22-25 Temmuz 2016 tarihlerinde Konya’da düzenleyeceğimiz “Hem bilimsel içerik hem de gezilerinden oluşan zengin sosyal program ile renklendirmeyi hedeflediğimiz” kongremizde değerli katılım ve katkılarınızla birlikte ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı belirterek Ulusal Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongresine davet etmekten onur duyduğumu bildirir, saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. İsmühan POTOĞLU ERKARA

Kongre Başkanı

www.ubbk.gen.tr


KONGRE KONULARI

Arıtım Sistemleri

Hücre Biyolojisi

Bakteriyoloji

Hücre Yaşlanması ve Hücre Ölümü

Bitki Anatomi ve Morfolojisi

Hücrelerarası Haberleşme

Bitki Sosyolojisi

İhtiyoloji

Biyocoğrafya

İmmünobiyoloji

Biyoçeşitlilik

İmmünoloji

Biyoekonomi

Kanser Biyolojisi ve Genetiği

Biyoinformatik

Kimya

Biyoistatistik

Klinik Uygulamalar

Biyokimya

Koruma Biyolojisi

Biyoloji Öğretimi

Kök Hücre Biyolojisi ve Rejeneratif Tıp

Biyolojik Arıtım

Metabolimik

Biyolojik Koleksiyonlar

Mikoloji

Biyolojik Üretim

Mikrobiyoloji

Biyoteknoloji

Moleküler Biyoloji

Botanik

Moleküler Sinir Bilim

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Nadir Hastalıklar

Eczacılık Bilimleri

Nanoteknolji

Ekoloji

Orman Bilimleri

Ekosistem ve Küresel Değişim

Ornitoloji

Ekoturizm

Populasyon

Embriyoloji

Sistem Biyolojisi

Etik

Sitogenetik

Etnobotanik

Stres Biyolojisi

Etoloji

Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji

Evrim

Toprak Bilimleri

Toksikoloji

Translasyonel Tıp

Filogeni

Üreme Biyolojisi

Fizyoloji

Veterinerlik Bilimleri

Gelişim Biyolojisi

Viroloji

Gen Teknolojileri

Ziraat Bilimleri

Genetik

Zooloji Bilimleri

Gıda Mikrobiyolojisi

Diş Hekimliği

Hidrobiyoloji

Tıbbi Bilimler

Histoloji

Diğer Bilim Dalları

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.