ULUSAL TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ

Her yıl tekstil mühendisliği öğrencileri tarafından ulusal çapta düzenlenen bu organizasyonun ilki 2004 yılında Ege üniversitesinde başlayıp, sırasıyla Uludağ, Pamukkale, Çukurova, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Süleyman Demirel, Gaziantep ve Ege Üniversitelerince devam ettirilmiştir. Şehir, üniversite ve bölge sanayicilerinin tanıtımında büyük rol oynayan bu organizasyon için her yıl tekstil mühendisliği bölümünün bulunduğu 13 üniversite arasından seçim yapılmaktadır. Bu yıl düzenlenecek olan IX. UTMÖK için İstanbul Aydın, İstanbul Teknik ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversiteleri adaylığını koymuş oylama sonucunda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bu organizasyona oy çokluğuyla ev sahipliği yapmaya hak kazanmıştır.

UTMÖK HAKKINDA
ULUSAL TEKSTIL MÜHENDISLIĞI ÖĞRENCI KONGRESI

Her yıl tekstil mühendisliği öğrencileri tarafından ulusal çapta düzenlenen bu organizasyonun ilki 2004 yılında Ege üniversitesinde başlayıp, sırasıyla Uludağ, Pamukkale, Çukurova, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Süleyman Demirel, Gaziantep ve Ege Üniversitelerince devam ettirilmiştir. Şehir, üniversite ve bölge sanayicilerinin tanıtımında büyük rol oynayan bu organizasyon için her yıl tekstil mühendisliği bölümünün bulunduğu 13 üniversite arasından seçim yapılmaktadır. Bu yıl düzenlenecek olan IX. UTMÖK için İstanbul Aydın, İstanbul Teknik ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversiteleri adaylığını koymuş oylama sonucunda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bu organizasyona oy çokluğuyla ev sahipliği yapmaya hak kazanmıştır.

ULUSAL TEKSTIL MÜHENDISLIĞI ÖĞRENCI KONGRESI’NIN AMACI

• Tekstil mühendisliği öğrencilerini sektördeki meslektaşları ve sektörün lider sanayicileri ile fikir alışverişinde bulunabileceği bir platformda buluşturmak,
• Sektörün gelişmesinde rol oynayabilecek siyasetçi, iş adamı, akademisyen, mühendis ve öğrencileri bir araya toplayarak sektörün geleceği hakkında görüşlerini ve düşüncelerini sunmalarına yardımcı olmak.
• Geleceğin tekstil mühendislerini bir araya getirmek ve fikir alışverişini sağlamak,
• Şehir, üniversite ve bölge sanayisinin ulusal ve uluslararası tanıtımına olanak sağlamaktır.

IX. ULUSAL TEKSTIL MÜHENDISLIĞI ÖĞRENCI KONGRESI

IX. UTMÖK Düzenleme Komitesi, Ege Üniversitesi’nde gerçekleştirilen VIII. Ulusal Tekstil Mühendisliği Öğrenci Kongresi’nin hemen ardından fizibilite çalışmalarını yürütmüş, Temmuz çalıştayı ardından kongre çalışmaların başlamıştır.

Bu çalışmalar;
• Komitelerin oluşturulması,
• Konaklama, yemek ve ulaşım,
• Sponsorluk çalışmaları,
• Katılımcılar,
• Tanıtım ve organizasyon.

Kongremize gelecek olan katılımcıların temel ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılanılarak, şehrimizde geçirecekleri kongre süresi boyunca, güzel ve sıcak bir ortam oluşturmak için çalışmalar yapılmaktadır.

Şehrimizde bulunan saygın iş adamları ve yöneticilerine kongremizin en iyi şekilde tanıtılmasını sağlayarak maddi ve manevi destekleri alınmaya ve belirlenen paneller kapsamında alanlarında yetkin akademisyen ve iş adamlarının kongremize katılımları sağlanmaya çalışılmaktadır.