Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı 2014

Bu toplantı, ulusal boyutta optik, elektro-optik ve fotonik konularına yönelik yıllık tek bilimsel toplantı serisi olan Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştaylarının 16.’sını oluşturmaktadır. Optik, elektro-optik ve fotonik alanlarının yüksek teknoloji dahilinde ekonomik katkısı büyük, savunma ve sağlık gibi stratejik sanayilerde uygulamaları geniştir. Bu nedenlerden dolayı, bu konularda ulusal düzeyde gelişmemiz önemli, bulunduğumuz düzeyin bilinmesi ve ilerletilmesi kritiktir.

Bu toplantıda, ülke çapında optik, elektro-optik ve fotonik konularında akademide ve endüstride araştırma ve geliştirme çalışması yapan gruplar (bilim insanları, yöneticiler, mühendisler, lisansüstü öğrencileri vs.) bir araya gelecek ve çalışmalarını birbirlerine sunup, tanışma, görüşme ve tartışma olanağı bulacaklardır. Bu, gruplar arası ortak çalışmaların başlatılmasına, karşılıklı destek ve fikir alışverişinde bulunulmasına ve ortak proje başvuruları (örneğin, Avrupa Birliği Çerçeve Programları) için çalışmalar yapılmasına ön ayak olacaktır.

Bu şekilde, bu toplantının optik, elektro-optik ve fotonik konularında ülkemizin bilim ve teknoloji çalışmalarına yarar ve katkı sağlaması beklenmektedir.

Toplantı Konuları
Fotoalgılayıcılar
Elektro-Optik Malzeme ve Cihazlar
Lazerler
Doğrusal Olmayan Optik Aygıtlar
Tümleşik Optik
Optik Lifler
Modelleme ve Simulasyon Yöntemleri
Ölçüm ve Değerlendirme Teknikleri
Kuantum Optiği
Nanofotonik Aygıtlar ve Sistemler

En iyi poster ödülü
Organizasyon Komitesi tarafından belirlenecek jüri üyeleri FOTONİK 2014 çalıştayında sunulan posterleri aşağıda verilen kriterlere göre değerlendirecek ve puanlayacaktır. En yüksek puanı alan ilk üç (3) poster, en İyi Poster Yarışmasının birincisi, ikincisi ve üçüncüsü olarak çalıştay sonunda açıklanacak ve kazananlara ödülleri takdim edilecektir. Ödül miktarları birinci, ikinci ve üçüncü için 1000 TL, 600 TL ve 400 TL olarak belirlenmiştir.
Değerlendirme Kriterleri

Araştırmanın önemi ve sonuçların değeri;
Sorunun çözümlenmesi ve tartışmanın anlaşılırlığı;
Verilerin sunumunda grafik ve/veya tabloların etkili kullanımı;
Posterin düzeni ve biçimi;
Araştırmanın daha önce bir konferansta sunulup sunulmadığı.
Son Kayıt Tarihi: 04 Eylül 2014
Son Özet Gönderim Tarihi: 29 Ağustos 2014
Toplanti Tarihi: 05 Eylül 2014
Yer: Kocaeli Üniversitesi Morfoloji Binası Konferans Salonu

İletişim
İletişim: [email protected]
Kocaeli Üniversitesi Morfoloji Binası Konferans Salonu

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.