Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu 2012

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
HKMO Mühendislik Ölçmeleri Komisyonu 6.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu

Amaç ve Konular

Günümüzde Mühendislik bilimlerinde, doğada meydana gelen bir takım fiziksel olayların gözlemlenmesi, diğer olaylarla ilişkilendirilmesi ve ileriye yönelik kestirilmesi, fiziksel yeryüzünün kara, deniz ve su alanları üzerindeki ve altındaki mekânlara ilişkin zamana bağlı konumsal bilgi üretimi, önemli yapıların yüksek duyarlılıklı ölçmelerle ve projesinde belirtilen standartlarla ilgili mekâna yerleştirilmesi, bu yapılardaki zamana bağlı konumsal değişimlerin izlenmesi ve endüstriyel alanda bir takım mekanik nesnelerin üretim kalitesinin belirlenmesi Mühendislik Ölçmeleri olarak ele alınır.

Bu kapsamda HKMO Mühendislik Ölçmeleri Komisyonu tarafından periyodik olarak düzenlenen Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumunun altıncısı Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Afyonkarahisar’da yapılacaktır.

Bu sempozyum kapsamında; üniversiteler, konuyla ilgili kurum, kuruluş ve özel sektörden araştırmacı ve uygulayıcıların bilgi alışverişinde bulunması, uygulama ve araştırma sonuçlarını böyle bir platformda sergilemeleri, teori ve uygulamadaki yeni gelişmelerin paylaşılması ve bunların pratikte uygulanabilirliğine yönelik görüş ve önerilerin tartışılması amaçlanmaktadır.

 

Sempozyumun Konu Başlıkları:

*Deformasyon Ölçmeleri
*Mühendislik Projelerinin Aplikasyonu
*Hidrografik/Batimetrik ölçmeler
*Endüstriyel Ölçmeler
*Madencilik Ölçmeleri
*Yer Altı Mühendislik Ölçmeleri
*Özel Amaçlı Ölçmeler
*Kalite Kontrol Ölçmeleri
*Mühendislik Ölçmelerinde Standardizasyon
*Modern Ölçme Yöntemleri
*Mimari Röleve Uygulamaları
*Mühendislik Ölçmelerinde GNSS Uygulamaları
*Navigasyon
*Mühendislik Uygulamalarında CORS Kullanımı
*Yersel Lazer Tarayıcılar Ve Uygulamaları
*LIDAR Uygulamaları
*InSAR Uygulamaları
*Mühendislik Ölçmelerinde CBS Uygulamaları
*Kıyı Mühendisliği Uygulamaları
*Mühendislik Ölçmelerinde Proje Yönetimi
*Mühendislik Ölçmeleri Eğitimi

Önemli Tarihler
Özetlerin Gönderilmesi  : 18 Haziran 2012
Özetlerin Onaylanması  : 16 Temmuz 2012
Genişletilmiş Özetlerin Gönderilmesi  : 27 Ağustos 2012
Sempozyum Tarihi  : 03-05 Ekim 2012

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.