Ulusal Meslek Yüksekokulları Çalıştayı ve Öğrenci Sempozyumu

Değerli Meslektaşlarım,

Belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan Meslek Yüksekokulları, eğitim-öğretim planlarını bir süre önce mesleki yeterlilikler çerçevesinde Uluslararası Eğitim Standardı Sınıflandırmasına (ISCED 97) göre yeniden düzenlemiştir. Meslek Yüksekokullarının yeniden yapılandırılması sürecinde karşılaşılan eğitim-öğretim, yönetim, proje tabanlı eğitim, akreditasyon, sektörle etkileşim ve istihdam sorunlarının tartışılacağı Ulusal Meslek Yüksekokulları Çalıştayı ve Öğrenci Sempozyumu, “Teknikerlerin İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri” ana temasıyla Nevşehir Üniversitesi’nde düzenlenecektir.

ISCED 97 kapsamındaki bölümlerden mezun olan teknikerlerin istihdam sorunlarının yanı sıra, Meslek Yüksekokullarında karşılaşılan diğer sorunlar ve çözüm arayışları çalıştayın eğitim-öğretim ve sanayi işbirliği alanını oluşturmaktadır. Akademisyen ve öğrencilerin araştırmalarının, mesleki tasarım ve projelerinin sempozyum kapsamında duyurulmasının öğrencilerin iş piyasası ile buluşmasında önemli bir adımı oluşturacağına inanıyoruz.  Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü’nün desteği ile 13-14-15 Haziran 2012 tarihlerinde Ürgüp’te gerçekleştirilecek olan çalıştay ve sempozyumda sizleri aramızda görmekten onur duyacağız. Katılımlarınızın, mesleki eğitimin sorunlarına etkili çözüm önerileri sunacağına inanıyoruz.
Saygılarımla.

Yrd. Doç. Dr. Ersan KABALCI
Sempozyum Başkanı
Hacı Bektaş Veli Meslek Yüksekokulu Müdürü
ULUSAL MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÇALIŞTAYI VE ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

“Teknikerlerin İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri”

Alt Temalar*
T1-   Yönetim Konu Başlıkları

–    Mesleki ve Teknik Eğitimde Kredi Sistemi (MEB-YÖK, İKMEP,  Trimester, 3+1 Dönem)

–    Bologna Sürecinde Mesleki Eğitim

–    Meslek Yüksekokullarında AB Programları ve Deneyimler

–    Meslek Yüksekokullarında Uzaktan Eğitim

–    Sınavsız Geçiş ve Dikey Geçiş

–    Mesleki Yeterlilik Standartları

T2-   Eğitim-Öğretim Konu Başlıkları

–    Öğretim Programlarında Sektörel Uyumluluk

–    Uygulamalı Eğitim ve Karşılaşılan Sorunlar

–    Uzaktan Eğitim Platformları

–    Öğretim Materyali ve Kaynak Geliştirme

–    Orta Öğretimin Mesleki Eğitime Yansımaları

T3-   Proje Tabanlı Eğitim ve Uygulama Örnekleri

–    Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı

–    Tasarım, El Sanatları

–    Elektrik ve Enerji, Elektronik ve Otomasyon, Bilgisayar Teknolojileri

–    Makine ve Metal Teknolojileri

–    Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri

–    Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri, Ulaştırma Hizmetleri

–    Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri

–    Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri, Madencilik ve Maden Çıkarma

–    Mimarlık ve Şehir Planlama, İnşaat

–    Bitkisel ve Hayvansal Üretim,  Tarım Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hayvancılık, Ormancılık, Su Ürünleri, Gıda İşleme, Veterinerlik

–    Yaşlı Bakım Hizmetleri, Dişçilik Hizmetleri, Tıbbi Teknolojiler ve Hizmetler, Terapi ve Rehabilitasyon, Eczacılık

T4-   Sektörel Etkileşim ve İstihdam

–    Endüstri ve Üniversite İşbirliği

–    Hayat Boyu Öğrenme ve Sertifika Programları

–    Mezunların İstihdam İmkânları

–    Endüstriye Dayalı Eğitimde (Staj) Karşılaşılan Sorunlar

–    Eğitim ve İstihdam Alanlarının Uyumu

–    Bölgesel Kalkınmada Mezunların Rolü

* Alt temalar bu konu başlıklarını içermesine rağmen bunlarla sınırlandırılmamıştır.

 

Ulusal Meslek Yüksekokulları  Çalıştayı ve Öğrenci Sempozyumu

Etkinlik Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Çalıştayın İlanı 12 Mart 2012
Bildiri Özetlerinin Gönderileceği Tarih 14 Mart 2012 6 Nisan 2012

15 Nisan 2012

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı 20 Nisan 2012
Genişletilmiş Özet veya Tam Metin Bildirilerin Gönderilmesi 20 Nisan 2012 11 Mayıs 2012

14 Mayıs 2012

Kabul Edilen Genişletilmiş Özet veya Tam Metin Bildirilerin İlanı 18 Mayıs 2012
Çalıştay Programının İlanı 1 Haziran 2012
Çalıştay Tarihleri 13 Haziran 2012 15 Haziran 2012
Kapadokya Gezisi 16 Haziran 2012

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Hacı Bektaş Veli Meslek Yüksek Okulu

Zir Mahallesi Prof.Dr.Rıza Ayhan Caddesi

Hacıbektaş

50800 NEVŞEHİR

Tel : 0-384 441 3432

Fax : 0-384 441 3431

E-posta : hacibektasmyo@nevsehir.edu.tr , umcos@nevsehir.edu.tr