Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu 2012

Ujes 2012
4-6 Ekim 2012/Antakya
SUNUŞ
Dünya ve ülkemiz ölçeğinde jeomorfoloji alanında oldukça değişik çalışmalar yapılmakta olup, bu çalışmalarda yeni yeni metotlar ve araçlar kullanılmaktadır. Son yıllarda coğrafya bölümlerinde özellikle Uzaktan Algılama (UA) ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) birer araç olarak kullanılması, fiziki coğrafya veya jeomorfoloji/sedimantoloji araştırma ve uygulama laboratuvarlarının oluşturulması ya da yenilenmesi, yaşlandırma analizlerindeki gelişmeler, bunu açıkça ortaya koymaktadır. Aynı zamanda yaşanan sel ve taşkın, kütle hareketleri, deprem ve benzeri afetler, uygulamalı jeomorfoloji çalışmalarının günümüzde ön plana çıkmasına neden olmuştur.

“Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumunu” ülkemizde, jeomorfoloji alanındaki gelişmeler ile bilgi birikimi ve tecrübelerin paylaşılması amacıyla 1964′ten itibaren Türkiye Jeomorfologlar Derneği tarafından zaman zaman çeşitli adlar altında düzenlenmekte iken 2008 yılından itibaren üniversitelerin organizatörlüğünde her iki yılda bir düzenli olarak gerçekleştirilmeye başlamıştır. 2012 yılında bu anlamda üçüncüsü düzenlenecek olan “Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu” Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü tarafından organize edilmektedir. Bu sempozyumla; yaptığı çalışmalarla jeomorfolojinin gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkı sağlayan tüm bilim insanları ile jeomorfolojiye ilgi duyanlar, yönetici ve planlayıcılar bir araya getirilerek jeomorfoloji alanındaki birikimlerin ve gelişmelerin paylaşımı hedeflenmektedir.

III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu süreciyle birlikte, www.ujes.org adlı web sitesi, sürekli olarak yayına girmiştir. Bu sitede sempozyum hakkındaki bilgi ve gelişmelerin yanında şimdiye kadar gerçekleştirilmiş olan ulusal jeomorfoloji sempozyumları hakkında bilgi, bu sempozyumlarda sunulan tebliğlerin pdf formatında tam metinleri, jeomorfoloji konusundaki paylaşımlar, bilimsel tartışma ve benzeri içeriklere yer verilecektir. Böylece sürekliliği olan bu site ile ulusal jeomorfoloji sempozyumlarına kurumsal bir kimlik kazandırılacaktır.

Dostluk, kardeşlik, hoşgörü, barış, diyalog, mozaik kelimeleri ile örtüşen, tarihi, kültürü ve doğasıyla birçok farklılığı bir arada barındıran, 1939 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devletine katılmış olan ülkemizin en güneyindeki Hatay ilinin merkezini oluşturan Antakya’da, III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumunda siz değerli bilim insanları ve katılımcıları ağırlamak bizleri onurlandıracaktır.

Bu vesile ile tüm coğrafya camiasını ve jeomorfolojiye ilgi duyanları bu sempozyuma davet ediyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.

Doç. Dr. Hüseyin KORKMAZ
Düzenleme Kurulu Başkanı

Sempozyum Konuları

STRÜKTÜRAL JEOMORFOLOJİ
· Strüktür Tipleri ve Rölyefi
· Volkan Jeomorfolojisi
· Karst Jeomorfolojisi
· Kıyı Jeomorfolojisi
· Paleocoğrafya ve Genç Tektonik

KLİMATİK JEOMORFOLOJİ
· Glasiyal ve Periglasiyal Jeomorfoloji
· Kurak ve Yarı Kurak Bölge Jeomorfolojisi
· Flüvyal Jeomorfoloji

EKONOMİK JEOMORFOLOJİ
· Çevre Jeomorfolojisi
· Doğal Ortam İnsan İlişkileri
· Planlamada Jeomorfoloji (Arazi Kullanımı)
· Afetler ve Afet Yönetimi
· Rölyef -Nüfus İlişkisi
· Rölyef-Yerleşme İlişkisi
· Rölyef-Tarım, Sanayi, Ulaşım ve Turizm İlişkisi

JEOMORFOLOJİ UYGULAMALARINDA TEMEL KRİTERLER
· Jeomorfolojide Mutlak Yaşlandırma Yöntemleri
· Jeomorfolojide Modelleme, Jeomorfolojik İndisler
· Jeomorfolojide Sayısal Arazi Modelleme
· Jeomorfoloji Uygulamalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA)

TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA JEOMORFOLOJİK YAKLAŞIMLAR
· Jeomorfolojide Güncel Gelişmeler
· Jeomorfoloji Eğitimi

İletişim
Telefon 0326 245 58 45/ 1110
Faks 0326 245 58 67
e-posta [email protected]

Adres
Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü
Tayfur Sökmen Kampüsü, Alahan-Antakya/HATAY
 

SEMPOZYUM GENEL PROGRAMI*

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.