ULUSAL EMEK VE TOPLUM KONGRESİ 2015

Sayın Hocalarımız ve Değerli Meslektaşlarımız,

Emek ve Toplum Biliminin akademik alan ve güncel hayatımızdaki önemi son yıllarda büyük önem kazanmıştır. Bunun en önemli nedenlerden biri de emek ve toplum biliminin multi disiplinler araştırma alanı olmasıdır.

Emek ve Toplum Bilimi alanında yapılan araştırma sonuçlarının paylaşılması amacıyla Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi tarafından her yıl yapılması planlanan “Ulusal Emek ve Toplum Kongresi”nin ikincisi 15-18 Ekim 2015 tarihinde Afyon’da düzenlenecektir.

Kongre konuları oldukça geniş kapsamlı olarak düşünülmüş Emek ve Toplum Bilimi çalışan her araştırıcının bu kongrede kendisini ifade edebilmesi amaçlanmıştır.

Ulusal Emek ve Toplum Bilimi Kongremizde sunulan araştırmalar, yazarlar tarafından istenmesi durumunda gerekli değerlendirmelerden sonra “Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi (IJSES)”nde makale olarak yayınlatılabilecektir.

Kongre kapsamında konu uzmanı bilim adamlarımız tarafından genç akademisyenler için “Bilimsel Araştırma, Yazma ve Sunma” başlıklı bir seminer sunumu yapılacak ve sertifika verilecektir. Böylelikle genç araştırmacılarımızın akademik verimliliğine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Emek ve Toplum Bilimi çalışan tüm akademisyenlerimizi araştırmacılarımızı ve öğrencilerimizi kongremizde görmek istediğimizi belirtir, selam ve saygılarımızı sunarız.

Doç. Dr. Gürol ÖZCÜRE
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
www.emekvetoplum.gen.tr

KONGRE KONULARI

• Alternatif İşyeri
• Beşeri Sermaye ve Ekonomik Gelişme
• Bilgi Toplumunda Çalışma İlişkileri
• Bilgi Toplumu ve İnsan Kaynakları Yönetimi
• Bilgi Yönetimi
• Bilim, Teknoloji ve Toplum
• Bilim, Teknoloji ve Sosyoloji
• Bilişim Teknoloji ve Sosyal Yaşam
• Biyoteknolojinin İnsani Boyutları
• Çalışma Hayatının Psikolojik Boyutları
• Çalışma Hayatının Sosyolojik Boyutları
• Çalışma Hayatında Yasal Düzenlemeler
• Çalışma Hayatında Esneklik Ve Güvence
• Çalışma Hayatı/Emek ve Aile
• Çalışma İlişkilerinin Organizasyonu
• Çalışma Hayatının Kalitesinin Geliştirilmesi
• Çevre Hakkı
• Çocuk ve Engelli İstihdamı ve Sorunları
• Çocuk Emeği/Emeğin Çocuklaşması
• Emek Dünyası, Çalışma Hayatı ve Yeni Açılımlar
• Emek ve Kadın
• Emek, Toplum ve Üniversiteler
• Emeğin Kutsallığı/ Din ve Emek İlişkisi
• Girişimcilik
• Göç ve Emek
• Güncel İktisadi Konular
• İdari İşlerin Organizasyonu
• İletişim, Teknoloji ve Toplum
• İnsan Hakları
• İnsan Kaynakları Yönetimi
• İnsan Kaynaklarının Eğitim ve Geliştirilmesi
• İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kuşaksal Perspektifler
• İşe alma ve Seçme Yönetimi
• İş Etiği
• İş Güvencesi ve Emek
• İş Sağlığı ve Güvenliği
• İşsizlik
• Kadın Emeği, Kadın İstihdamı ve Sorunları
• Kadınlar, Toplumsal Cinayetler ve Emek
• Kariyer Yönetimi
• Kayıt Dışı İstihdam
• Küreselleşme ve Emek
• Küreselleşme ve İnsan Kaynakları Yönetimi
• Mevsimlik Çalışma Koşulları ve Sorunları
• Ödül ve Ödemelerin Yönetimi
• Risk Yönetimi ve Sigortacılık
• Performans Yönetimi
• Sağlık Yönetimi
• Sağlıksız Çalışma Koşulları
• Sanal İşgücü
• Sanat, Kültür ve Toplum
• Sendikacılık, Sendikal Hak ve Özgürlükler
• Sektörel (Tarım, Sanayi, Hizmetler, İnşaat, vb.) İstihdam Sorunları
• Sistem Düşüncesi
• Sosyal Politikalar ve Küresel Eğilimler
• Sosyal Tabakalaşma ve Meslek
• Strateji ve İnsan Kaynakları Uyumu,
• Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması
• Su Hakkı
• Taşeronlaşma
• Teknoloji ve İş
• Teknolojik Değişim, Popüler Kültür ve Medya
• Toplam Kalite Yönetimi
• Toplum Bilimi
• Ücret Politikaları
• Yeniden Süreçleme
• Yenilik Yönetimi
• Yetenek Yönetimi

KONGRE TAKVİMİ

Bildiri Özeti Gönderimi Son Tarihi 10 Ağustos 2015
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı 13 Ağustos 2015
Kongre Katılım ve Konaklama Ücretlerinin Yatırılması için Son Tarih 17 Ağustos 2015
Kongre Tarihi 15-18 Ekim 2015

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.