Ulusal Emek ve Toplum Kongresi 2014

Kıymetli Akademisyenler, Araştırmacılar, Kamu, Özel ve Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ve Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi önderliğinde, ULUSAL EMEK VE TOPLUM KONGRESİ ’2014 17 – 19 Ekim 2014 tarihleri arasında Antalya’da yapılacaktır.

Ulusal Emek ve Toplum Kongresi ‘2014’ün ana amacı, ülkemizde emek piyasasında ve çalışma hayatında yaşanan sorunların irdelenmesine ve çözüm önerilerinin üretilmesine zemin hazırlayarak emeğin ekonomik kalkınmadaki etkinliğini artırmaya katkı sağlamaktır. Bu bağlamda, emek piyasası ve çalışma hayatına ilişkin ortaya çıkan yenilikler ile yaşanan gelişmelerin ve yapılan araştırmaların paylaşılacağı bilimsel ortamı oluşturmak, akademisyen, araştırmacı, kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirerek görüş alışverişinde bulunmak hedeflenmektedir.

Siz değerli katılımcıları, Akdeniz Üniversitemizde, Antalya’mızda misafir etmekten büyük bir onur duyacağımızı belirtir, kongreye katkı vermenizi bekler, Antalya’da buluşmak dileği ile selam ve saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Kemal ESENGÜN
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı

KONGRE KONULARI
· EMEK DÜNYASI, ÇALIŞMA HAYATI VE YENİ AÇILIMLAR
· SEKTÖREL (Tarım, Sanayi, Hizmetler, İnşaat, Vb.) İSTİHDAM SORUNLARI
· ÇALIŞMA HAYATININ PSİKOLOJİK BOYUTLARI
· ÇALIŞMA HAYATININ SOSYOLOJİK BOYUTLARI
· SOSYAL POLİTİKALAR VE KÜRESEL EĞİLİMLER
· BEŞERİ SERMAYE
· SENDİKACILIK, SENDİKAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER
· KADIN EMEĞİ, KADIN İSTİHDAMI VE SORUNLARI
· ÇOCUK VE ENGELLİ İSTİHDAMI VE SORUNLARI
· SAĞLIKSIZ ÇALIŞMA KOŞULLARI
· MEVSİMLİK ÇALIŞMA KOŞULLARI VE SORUNLARI
· ÇALIŞMA HAYATINDA YASAL DÜZENLEMELER

KONGRE TAKVİMİ
Duyuru Başlangıcı : 18 Kasım 2013
Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi: 01 Temmuz 2014
Özet Sonuçlarının Bildirilmesi: 25 Temmuz 2014
Bildiri Tam Metinlerinin Son Gönderilme Tarihi: 15 Eylül 2014
Bildiri Katılım Ücretinin Yatırılmasının Son Günü: 15 Ekim 2014
Sempozyum Tarihi: 17-19 Ekim 2014

İletişim
Prof. Dr. Kemal ESENGÜN
www.emekvetoplum.gen.tr
E-posta: emekvetoplumkongresi@gmail.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.