ULUSAL ÇEVRE KONGRESİ

Değerli Katılımcılar,

Modern yaşam koşulları ve teknolojik gelişmeler beraberinde çevreye ilişkin sorunları da meydana getirmektedir. Dolayısıyla, bu alana ilişkin araştırmalar da son yıllarda büyük bir artış göstermiştir.

Ulusal Çevre Kongresi, disiplinlerarası olma özelliğini vurgulayarak hızla gelişen çevre bilimi ve teknolojisine katkıda bulunmak amacıyla 22- 25 Ekim 2015 tarihleri arasında Afyon’da yapılacaktır

Kongre konuları, çevre bilimi çalışan her araştırıcının bu kongrede kendisini ifade edebilmesi amacıyla oldukça geniş belirlenmiştir.

Kongre kapsamında genç araştırmacılarımızın akademik verimliliğine katkı sağlamak amacıyla konu uzmanı bilim adamları tarafından genç akademisyenlere yönelik “Bilimsel Araştırma, Yazma ve Sunma” başlıklı bir seminer programı yapılacaktır.

Ulusal Çevre kongremizde sunulan araştırmalar, yazarlar tarafından istenmesi durumunda gerekli değerlendirmelerden sonra “International Journal of Natural and Engineering Sciences (IJNES)” veya “Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi (TABAD)” dergilerinde makale olarak yayınlatılabilecektir.

Çevre Bilimi çalışan tüm akademisyenlerimizi, araştırmacılarımızı, öğrencilerimizi ve çevre konusuna hobi olarak yaklaşan ve seven herkesi kongremizde görmek istediğimizi belirtir, selam ve saygılarımızı sunarız.
Saygılarımızla,

Kongre Düzenleme Kurulu
www.cevrekongresi.gen.tr

KONGRE KONULARI
• Agroeko turizm ve Eko turizm
• Ağır metaller
• Atıksu Arıtma Teknolojileri
• Biyoçeşitlilik
• Biyobozunur maddeler
• Biyoremediasyon
• Çevre Eğitimi
• Çevre Hukuku
• Çevre ve Enerji
• Çevresel Etki Analizi
• Çevre Yöneyim sistemleri, Uygulama ve Araçları
• Çevresel Sistemlerin Ölçüm, Analiz, İzleme ve Değerlendirmesi
• Çevresel Politika Yönetimi
• Çevre Mühendisliğinde Bilişim Teknolojileri
• Çevre Mühendisliğinde Örgütlenme ve Disiplinlerarası İlişki
• Çevre Ekonomisi
• Çevresel Risk Belirleme ve Değerlendirme
• Doğal Kaynak Yönetimi
• Ekoloji
• Ekosistemler
• Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Yönetimi
• Enerji Akışı ve Dengeleri
• Fitoremediasyon
• Geoteknik Mühendisliği
• Gürültü Kirliliği ve Kontrolü
• Halk Sağlığı ve Çevre Kirliliği
• Hava Kirliliği ve Kontrolü
• Havza ve Su Kalitesi Yönetimi
• Hidrobiyoloji
• Hidrolik Mühendisliği
• İklim Değişikliği
• İnşaat Çevresi için Dijital Yöntemleri
• İnşaat Yönetimi
• Katı Atık Yönetimi
• Kentsel Dönüşüm ve Yerel Yöentimler
• Küresel ısınma
• Su Arıtma Teknolojileri
• Su ve Hava Yöentimi
• Sucul Canlılar
• Su Temini ve Arıtımı
• Su Kimyası
• Su Kirliliği
• Su Oluşumu
• Su Temini ve Arıtımı
• Sürdürülebilir Yaşam, Küreselleşme ve Uluslar arası İşbirliği
• Çevre Mühendisliği Eğitimi
• Çevre Mühendisliği Ekonomisi
• Çevre ve Mühendislik Etiği
• Mühendislik Yasa, Siyaset ve Politikaları
• Nehir Havzası Yönetim
• Planlama, ÇED ve Stratejik ÇED Uygulamaları
• Tarımsal Faaliyetler ve Çevre
• Toprak Kirliliği
• Toprak ve Çevre Koruma
• Ulaştırma Mühendisliği
• Yapı Malzemeleri
• Yapı Mekaniği
• Yapı Teknolojileri
• Yapısal Mühendislik
• Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Niçin Ulusal Çevre Kongresi?

Günümüzde nüfus artışı, enerji ihtiyacı, tarımsal sorunlar, biyolojik çeşitliliğin yok olmasının yanı sıra, teknoloji ve sanayinin gelişimi ile çevre sorunları giderek artmaktadır. Oysa ekosistemin bir parçası olarak insanoğlu diğer canlılar ve cansız varlıklar ile arasında var olan dengeyi korumak zorundadır. Çevre korunmasının yanı sıra eğitimsel, hukuksal, tıbbi, sosyo-ekonomik, ticari ve endüstriyel politikalar ile sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak insanoğlunun temel görevidir. Bunun için çevreyi sorunları ile ekonomik, sosyal, politik, hukuksal, tıbbi yansımalarına dikkat çekilmeli ve çevre korumaya yönelik kalıcı davranış değişiklikleri yaratılmalıdır.

Bilim insanları, politikacılar, sanayiciler, kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kurum ve kuruluşlar arasında stratejik işbirliği kurulabilmesi, multidisipliner bir yaklaşımla uygulanabilir çözüm önerileri getirilebilmesi amacıyla düzenlenen Ulusal Çevre Kongresi’ne katılımlarınızdan onur duyacağız.

KONGRE TAKVİMİ

Bildiri Özeti Gönderimi Son Tarihi
17 Temmuz 2015
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı
24 Temmuz 2015
Kongre Katılım ve Konaklama Ücretlerinin Yatırılması için Son Tarih
31 Temmuz 2015
Kongre Tarihi
22-25 Ekim 2015
Açıklama: E-Posta aracılığıyla gönderilen bildiri özetleri işleme alınmayacaktır.

KONGRE YERİ
Korel Termal Otel (www.koreltermalotel.com) / AFYON
E-posta: [email protected]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.