Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi 2012

Değerli Araştırmacılar,

 4–6 Ekim 2012 tarihleri arasında Isparta’da gerçekleştirilecek olan XI. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi’nde Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız.

Büro Yönetimi ve Sekreterlik konusunda yeni bilgi ve düşünceler ile son yıllarda yapılan araştırma bulgularının tartışılıp paylaşılacağı kongremizin ana teması  “Büro ergonomisinin çalışan sağlığına etkisi” olarak belirlenmiştir. Araştırmacılar, Büro Yönetimi ve Sekreterlik konusunda yaptıkları araştırmaları sözlü ya da poster bildiri olarak İngilizce veya Türkçe dillerinin birinde sunabileceklerdir.

Kongremizle ilgili her türlü bilgiyi http://burokon.sdu.edu.tr   adresinden alabilirsiniz.

Kongremizde görüşme dileklerimizle, katılımızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
 

Kongre Düzenleme Kurulu Adına

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih ÇAĞLAR
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Müdürü