Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 2013

Değerli Meslektaşlarımız,

“Aktif Okul, Aktif Toplum” temasından hareketle; Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği’nin koordinatörlüğünde “8. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi”nin 25-27 Nisan 2013 tarihleri arasında, Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu organizasyonuyla “bilimin ve çağdaşlığın ışığında bir üniversite” vizyonu sergileyen Mersin Üniversitesi’nde düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

Geleneksel hale gelen bu kongre bundan önce Uludağ Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde sempozyum ve Van-Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde ise kongre formatında başarılı biçimde gerçekleştirilmiştir. Geçen bu süreç, beden eğitimi ve spor öğretmenliği alanının gelişmesine önemli katkılar sağladığı inancındayız.

Mersin Üniversitesi’nde düzenlenecek olan “8. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi”nin; beden eğitimi ve spor öğretmenliği alanında uğraş veren araştırmacılarımıza, uygulayıcılarımıza ve yöneticilerimize yeni ufuklar açmasını ve bir dönüm noktası olmasını beklemekteyiz.

Sıcak havasıyla birlikte sıcak insanların barındığı Akdeniz’in kıyısında 17. Akdeniz Oyunları’nın da düzenleneceği kentin üniversitesi olan Mersin Üniversitesi’ne; beden eğitimi alanında çalışan bilim insanlarını, beden eğitimi öğretmenlerini, beden eğitimi öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerimizi, karar vericileri ve bu alana gönül vermiş herkesi bekliyoruz. Sizlerin katılımıyla değer bulacak ve zenginleşecek olan kongrenin başarılı olmasını bekliyor, esenlikler diliyoruz.

Saygılarımızla,

1. Kongrenin teması “Aktif Okul, Aktif Toplum” olarak belirlenmiştir. Bildirilerin bu temanın yanı sıra beden eğitimi öğretmeninin toplumsal statüsü, öğretmen yetiştirme programları, aday seçimi, staj uygulamaları, okul spor olanakları, okul spor yarışmaları, beden eğitimi ve sağlık, beden eğitimi ve çevre, beden eğitiminin yaşama transferi, alternatif beden eğitimi, öğretimin yöntem ve psikolojik boyutları, karşılaştırmalı beden eğitimi dersi öğretim programları, beden eğitiminde ölçme ve değerlendirme konularına uygun olması beklenmektedir.
2. Bildiri metinlerinde telif hakkı sorunu yaratabilecek (resim, istatistik, şirket-firma, program adı v.b.) durumlara özen gösterilmesi, şirket/firma, program adı verilmemesi gerekmektedir.
3. Kongre; konferans, panel, sözel ve poster sunumları kapsamında organize edilecektir.
4. Uzun Özetler kitapçık olarak basılı biçimde kongre günü kayıt masasında verilecektir. Bildiri tam metinleri ise CD ortamında hazırlanarak katılımcılara dağıtılacaktır.
5. Uzun özet, bildiri tam metni, poster ve slayt hazırlama bilgileri ilgili ikonlarda açıklanmıştır. Katılımcıların bu bilgilerden yararlanmaları ve buna uygun davranmaları beklenmektedir.
6. Bildiri sunma süresi 10 dakikadır. On dakika bitiminde süre aşımına izin verilmeyecek, oturum başkanı tarafından sunumu sonlandırılacaktır.
7. Alan dışı bildiriler hakeme gönderilmeden bildiri sahibine iade dilecektir.
8. Lisans öğrencileri danışman gözetiminde bildiri gönderebilirler.
9. Bildirisi kabul edilen katılımcı ya da katılımcılardan en az birinin, bildirisini bizzat kendisinin sunması gerekmektedir. Bildiride ismi olmayanların sunum yapmaları mümkün olamayacaktır.
10. Kongrede Genç Araştırmacı Ödülü (Lisans, Y. Lisans ve Dr. Öğrencileri katılabilir), En İyi Bildiri Ödülü ve Çocuk Gözüyle Beden Eğitimi ve Spor En İyi Resim Ödülü verilecektir. Ödüle, sunulan bütün bildiriler dahildir. Ödüle layık bildiriler Bilim Kurulu’nun değerlendirmesi sonucunda ilk 3 dereceye verilecektir. Ödüller, Gala Yemeği’nde takdim edilecektir.
11. Beden eğitimi ve sporun estetik boyutu olması nedeniyle kongrede çocukların gözüyle beden eğitimi ve spor öğretmen ve derslerine yönelik kendilerini yansıtan “Çocuk Gözüyle Beden Eğitimi ve Spor Resim Sergisi” ile birlikte Dursun Ali PEHLİVAN’ın “Eğitim, Öğretmen ve Spor” temalı Kaligrafik Sergisi’ne yer verilecektir.
12. Kongrede bilimsel ve sanatsal etkinliklerin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenecektir.
13. Konaklama ve yapılacak olan çevre gezisi ücrete tabidir.

Onur Kurulu
Hasan Basri GÜZELOĞLU (Mersin Valisi)
Macit ÖZCAN (Büyükşehir Belediye Başkanı)
Taha AKSOY (Mersin 2013 Akdeniz Oyunları Genel Koordinatörü)

Kongre Sahibi
Prof. Dr. Süha AYDIN (Mersin Üniversitesi Rektörü)

Kongre Başkanı
Doç. Dr. M. Y. Burak ÇİMEN

Kongre Genel Sekreteryası
Dr. Zekai PEHLİVAN (Başkan)
Dr. Leyla SARAÇ
Dr. Taner ERDOĞAN
Dr. Elif Nilay ADA
Öğr. Gör. Serdar YAKUPOĞLU

Organizasyon Komitesi
Dr. Zekai PEHLİVAN (Başkan)
Dr. Leyla SARAÇ
Dr. Manolya AKIN
Dr. Taner ERDOĞAN
Dr. Fatma ÇEPİKKURT
Dr. Elif Nilay ADA
Öğr. Gör. Serdar YAKUPOĞLU
Öğr. Gör. Erdal GÖKÇE
Öğr. Gör. Ali AKTAŞ
Öğr. Gör. Ali DEMİRCİ
Öğr. Gör. Sadık İNEL
Öğr. Gör. Nejat ÇEVİRMECİ
Okt. Gökçe GÜRBÜZ
Okt. Necat TOPRAK
Okt. Erkan GÜLGÖSTERE
Arş. Gör. Esen KIZILDAĞ KALE
Yük. Ok. Sek. Filiz KAYA
Resul ÇINKIR
Nesrin GİLİK

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Hasan KASAP (Marmara Ünv.)

Prof. Dr. Gıyasettin DEMİRHAN (Hacettepe Ünv.)
Prof. Dr. Fusün Öztürk KUTER (Spor Bilimleri Derneği)
Prof. Dr. Hatice ÇAMLIYER (Celal Bayar Ünv)
Prof. Dr. Gazanfer DOĞU (Abant-İzzet Baysal Ünv.)
Prof. Dr. Yavuz TAŞKIRAN (Kocaeli Ünv.)
Prof. Dr. Birol Doğan (Ege Ünv.)
Prof. Dr. İbrahim YILDIRAN (Gazi Ünv.)
Prof. Dr. Şefik TİRYAKİ (Mersin Ünv.)
Doç. Dr. Mustafa Levent İNCE (ODTÜ)
Doç. Dr. Canan KOCA (Hacettepe Ünv)
Doç. Dr. Dilara ÖZER (Onsekiz Mart Ünv)

Ana Konular

A) Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yöntem, Teknik, Strateji ve Yaklaşımlar) (BEÖ)
Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Program Geliştirme (PG)
Beden Eğitimi ve Spor Pedagojisi (SP)
Beden Eğitimi ve Sporda Ölçme ve Değerlendirme (ÖD)
Beden Eğitimi ve Sporda Beceri Öğrenimi (BSÖ)

B) Bed. Eğ. ve Sporda Psiko-Sosyal Alanlar (PSA)
Beden Eğitimi ve Spor Psikolojisi (BSP)
Beden Eğitimi ve Spor Sosyolojisi (BSS)
Beden Eğitimi ve Spor Tarihi (BST)
Beden Eğitimi ve Spor Felsefesi (BSF)

C) Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor, (EBS)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.