TÜRKÇE PROJESİ – MASALIMDAKİ RESFEBE

TÜRKÇE PROJESİ MASALIMDAKİ RESFEBE
12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK

Resfebe, resimler ve harfleri farklı şekillerde kullanarak bir kelimeyi veya cümleyi buldurmaya
dayanan bir tür akıl oyunudur. Hem eğlence sunar, hem zihinsel kabiliyetleri geliştirir. Bu çalışmada amaç, bilim sanat merkezine devam eden özel yetenekli öğrencilerin, harfler ve rakamlar ya da resimlerle bağ kurulmasını teşvik eden resfebe adlı zeka oyunu ile kelime, cümle, masal oluşturarak hayal gücünü zenginleştirmek, sanatsal ifadelerini geliştirmek, aktif düşünme süreçlerini hızlandırmak, resimler ve imgeler aracılığıyla olaylara farklı bakabilme becerilerini geliştirmek, zeka gelişimine katkıda bulunmaktır.

Araştırmanın evreni Samsun Rotary Kulübü Bilim ve Sanat Merkezinde Bireysel yeteneklerini fark
ettirme-Özel yeteneklerini geliştirme programında yaratıcı yazarlık dersi alan 8-14 yaş grubundaki
özel yetenekli öğrencilerdir. 20 öğrenci araştırmanın örneklem grubunu oluşturmaktadır.
Araştırmada literatür taraması yapılmıştır. Yaratıcı yazma çalışmaları kapsamında öğrencilerle
bilişsel ve duyuşsal olarak yazma etkinliği yapılmıştır. Resfebe adlı zeka oyunu hakkında konu
araştırması yapılmış kelimeler ve cümleler belirlenmiştir. Kelimelerdeki hecelerin içerdiği anlamlar üzerinde düşünülüp tartışılmıştır. Belirlenen kelimeler ve cümleler resfebe ile hazırlanarak.

Masalımdaki Resfebe adlı kitap oluşturulmuş. TC.Kültür ve Turizm Bakanlığı–Kütüphaneler ve
Yayımlar Genel Müdürlüğünden ISBN numarası, Telif Hakları Genel Müdürlüğünden de SERTİFİKA
numarası alınmıştır. Öğrenci-Danışman Öğretmen-Veli-Bilim Sanat Merkezi-Yayınevi işbirliği içinde
bu çalışma “Masalımdaki Resfebe” adlı kitap şeklinde basılmış ve okuyuculara sunulmuştur.

Sonuç olarak özel yetenekli öğrencilerin kendilerini ifade etmesine, yaratıcı düşünme becerilerinin gelişimine, Öğrencinin kendi yaşantı ve deneyimlerinden yola çıkarak gözlemlerini, hayal gücünü, dış dünyaya yönelik algılarını yansıtabilmesine, dili etkili ve yaratıcı kullanabilmesine katkı sağlanmıştır. Masalımdaki Resfebe adıyla öğrencinin kitabı basılarak akranlarına örnek olmuştur.

Müberra Rana DENİZ

Danışman
Behiye SAYGI