Türk Edebiyatında Edebî Bir Muhit Olarak Ordu Makale Yarışması

Makale Yarışması
Makale Yarışması

Müdürlüğümüzce, Karadeniz Bölgesi’nin en güzel illerinden biri olan Ordu’muzun kültürel ve edebî yönden araştırılmasını sağlamak, bu edebî birikimi kayıt altına almak ve gelecek kuşaklara arşiv oluşturarak onların hizmetine sunmak, geçmişten günümüze Türk edebiyatında (şiir, hikâye, roman, tiyatro, deneme, gezi yazısı gibi türlerde) Ordu coğrafyasını mekân seçmiş eserlerin ve müelliflerinin bilinirliğini/görünürlüğünü sağlamak, arşiv oluşturmak, öğretmenlerimizi ve araştırmacıları yazmaya teşvik etmek ve kurumumuzun Taşbaşı eğitim kültür sanat ve edebiyat dergisine eser çeşitliliği kazandırmak amacıyla Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmî ve özel okul/kurumlarda, eğitim öğretim hizmetleri sınıfında fiilen görev yapmakta olan yönetici/öğretmenler ile Ordu Üniversitesinin ilgili enstitülerinde eğitimin çeşitli alanlarında öğrenim görmekte olan yüksek lisans ve doktora öğrencileri arasında ” Türk Edebiyatında Edebî Bir Muhit Olarak Ordu” konulu makale yarışması düzenlendi.

Dereceye giren eserlerden 1’incinin 5000 TL, 2’ncinin 3000Tl, 3’üncünün ise 2000 TL ile ödüllendirileceği yarışmaya katılımcıların makalelerini göndereceği son katılım tarihi 01 Haziran 2023 Pazartesi.