Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi

Bilgeler Zirvesinin Amacı

Bilgeler Zirvesi; Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti faaliyetleri kapsamında, medeniyetimizi inşa eden bilge şahsiyetlerin, gönül sultanlarımızın fikirlerini, hayat tarzlarını ve ideallerini arama, anlama ve yayma etkinliğidir.

Bilgeler zirvesi; Türk Dünyasının tarih boyunca yetiştirdiği ve ruh dünyamızın mimarları olan bilgeler, şairler, arifler, sȗfȋler, mütefekkirler ve mutasavvıfların birlikte konuşulması ve medeniyetimizin hamurunu yoğuran bu gönül sultanları üzerinden farklı kesimlerimizi temsil eden ve düşünen insanları bir araya getirme, fikir alışverişi yapma ve geleceğe giden yolumuzu aydınlatma hedeflerini taşımaktadır.

Bu itibarla, Bilgeler Zirvesi aşağıda belirtilen iki esas unsurdan oluşmaktadır:

1- Temel değerlerimizi fikirleri ve çabalarıyla hayata geçiren, ruh dünyamızın mimarlarının fikirlerini ve yaşantılarını bugün yararlanabilecek şekilde konuşmak için Eskişehir’de bir zirve düzenlenmesi;

2- Medeniyetimizin hamurunu yoğuran bu gönül sultanlarımız üzerinden, farklı kesimlerimizi temsil eden kanaat önderleri, akademisyenler, sanatçılar, medya mensupları, din adamları, STK temsilcileri, politikacıları ve devlet adamları gibi gerçek ve tüzel kişilikleri bir araya getirme, fikir alışverişleri yapmak ve yakınlaştırmak.

Bu bakımdan Bilgeler Zirvesi, maneviyat büyüklerimizi anlamak kadar, belki ondan daha fazla, yarınımızı, bütün kesimlerimiz birlikte inşa etme hedefini de taşımaktadır. Bu hedefe ulaşabilmek için katılımcılar, toplumumuzun değişik kesimlerini temsil eder mahiyette seçileceklerdir. Burada buluşacak zevat ve kuruluşlarla (özel-tüzel kişiliklerle), gönül sultanlarımız üzerinden birliğimizi, dirliğimiz, huzurumuzu ve geleceğimizi birlikte inşa etme gayesini taşımaktadır. Bu bakımdan zirve, zamanımızın ruhuna da uygun, milli ve medeni ihtiyaçlarımız bakımından gereklidir.

Bilgelerimiz tek başlarına veya en fazla iki kişi birlikte çok zaman konuşulmakta, haklarında günler ve geceler düzenlenmektedir. Ama aralarında sayısız ortak bağlar olan, bir kaynaktan beslenen ve aynı temel değerleri olan gönül sultanlarımızı hep birlikte ele almak pek yaptığımız bir şey değildir. Bu yönüyle Eskişehir, büyük ölçekte bir “Kültür Başkenti” etkinliğini gerçekleştirmektedir.

Zirve; Türkiye’den 350, Türkiye dışından ise 150 kişi olmak üzere 500 kişinin katılmasına göre tasarlanmış bulunmaktadır.

Zirvede tanışma, bilişme ve yakınlaşma şöleni mahiyetinde diğer bazı sosyal ve kültürel etkinlikler de gerçekleştirilecektir. Bu bakımdan zirve süresi içinde ve proje kapsamında yapılacak toplantı, açık oturum ve panel gibi etkinlikler TV’lerden yayınlanacaktır. Bu birleşik etkinlikler, yeterli bir tanıtımla muhtemelen “Kültür Başkenti” misyonunun Türkiye ve Türk Dünyası kamuoyuna mal edilme şansının yüksek olduğu dönemlerden biri olacaktır.

Zirve esnasında oturumlar, panel, toplantı ve karşılıklı görüşmelerde ortaya çıkacak cevherin Türkiye ve Türk Dünyası ile paylaşılması gerekecektir. Bu bakımdan projede iletişim ve medyadan yararlanmak büyük önem taşımaktadır. Bu amaca hizmet etmek üzere gerekli yerde ilan, tanıtıcı reklam, haber, canlı yayın ve paket programlar yoluyla internet, gazete, dergiler ve TV’lerden faydalanılacaktır.

E-mail: [email protected]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.