TURİZMDE İNSAN KAYNAKLARI GELİŞİMİ SEMPOZYUMU 2012

Değerli Katılımcılar,

        Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi ve İnsan Kaynakları Yöneticileri Derneği (İNKAY) olarak bu yıl “III.Turizmde İnsan Kaynakları Gelişimi Sempozyumu”nu düzenlemekten onur duyuyoruz.        

        İlki 9-11 Nisan 2010 tarihlerinde, ikincisi 11-13 Mart 2011 tarihlerinde organize edilen ve bu yıl 10-11 Mayıs 2012 tarihlerinde üçüncü kez düzenlenecek olan sempozyumun 2 Ana Teması bulunmaktadır; “Turizm Endüstrisinde Sertifikasyon Uygulamaları ve Eğitimli İşgücü” ve “Yetenek Yönetimi ve Uygulamaları”. Gerek geçmiş yıllarda organize edilen sempozyumlardan elde edilen geribildirimler doğrultusunda ve gerekse İnsan Kaynakları Yönetimi anlayışının ve uygulamalarının çağımızın gerektirdiği biçimde ortaya konabilmesi amacıyla ana temalar belirlenmekle birlikte sempozyumda İnsan Kaynakları fonksiyonlarını içeren turizm endüstrisine yönelik bildiriler de değerlendirmeye alınmaktadır. 2023 Türkiye Turizm Stratejisi vizyonu içerisinde ve Avrupa Birliği İnsan Kaynakları Politikalarına paralel biçimde yakın gelecekte ülkemizde sadece turizm endüstrisini değil tüm endüstrileri etkilemesi beklenen sertifikasyon uygulamaları ve eğitimli işgücü konusunun ve ayrıca küreselleşen dünyamızda özellikle küresel düzeyde faaliyet gösteren turistik işletmelerde yetenek yönetiminin bu yıl Ana Temalar olarak incelenmesinin katılımcılar nezdinde ve ulusal basında önemli yer tutması beklenmektedir. İnsan Kaynakları üzerine çalışan akademisyen ve uygulamacıları bir araya getirmeyi ve bunu geleneksel bir uygulama olarak sürdürmeyi, yeterli alt yapı oluştuğunda yakın bir gelecekte ulusal boyutun yanı sıra uluslararası katılımı da sağlamayı öngören vizyona sahip Sempozyum Düzenleme Kurulu her geçen yıl artan ilgiden memnuniyet duymaktadır. 2012 yılı için belirlenen 2 Ana Tema çerçevesinde en son gelişmelerin, uygulamaların, yaşanan sorunların, çözüm önerilerinin, yurtdışı örneklerinin, değişen veya değişmek durumunda olan paradigmaların akademik ve sektörel platformda tartışılması en büyük dileğimizdir. 2 gün sürecek olan ve siz değerli katılımcıların desteği ile güçlendireceğimiz “III.Turizmde İnsan Kaynakları Gelişimi Sempozyumu”nda sizleri aramızda görmekten, memnuniyet duyacağımızı belirtir, 2012 yılının Mayıs ayında Antalya’da buluşabilmek dileğiyle,

Saygılarımızı sunarız.

Öğr.Gör.Dr.Osman ÇALIŞKAN              Talat KANBİR                Dekan Vekili A.Akın AKSU
Sempozyum Koordinatörü                   İNKAY Başkanı            Akdeniz Üniv.Turizm Fakültesi
SEMPOZYUM KONULARI
  2 Ana konu belirlenmiştir.
Turizm Sektöründe Sertifikasyon Uygulamaları ve Eğitimli İşgücü
 Yetenek Yönetimi ve Uygulamaları

 SEMPOZYUM PROGRAMI
 
 
 

10 MAYIS 2012 PERŞEMBE

1. GÜN

 09.00-09.30:     Kayıt: 

09.30-10.00:     Açılış Konuşmaları 

10.00-12.00:     Açılış Paneli “Sertifikasyon Uygulamaları ve Eğitimli İşgücü- Yetenek Yönetimi”

Oturum Başkanı: Prof. Dr. A. Akın AKSU (Akdeniz Üniversitesi)

Panelistler:

·         Salih ÇENE –Turizm İşletmelerinde Sertifika Kullanımının Gerekliliği ve Önemi – ( SKAL International Direktörü)

·        Abdullah DURMUŞ- Ulusal Turizm Konaklama Yeterlilik Sistemi – (Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği- Proje Koordinatörü)

·         Eray BECEREN -Yetenek Yönetimi -(Anahtar Eğitim – Eğitim Danışmanı)

·         Yrd. Doç. Dr. Dinçer ATLI – Yetenek Yönetimi-(Yönetim Danışmanı)

12.00-13.30      Öğle Yemeği (Akdeniz Üniversitesi-Akdeniz Restoran)

14.30-14.45      Kahve Arası

14.45-16.15    I. OTURUM 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Oya AYTEMİZ SEYMEN (Balıkesir Üniversitesi)

·         Eray BECEREN- Turizm Sektöründe “Duygusal Zeka ve Sosyal Zeka”nın Önemi (Anahtar Eğitim-Eğitim Danışmanı)

·         Eray BECEREN – Ayça MUMKULE Turizm Sektöründe “Eğitimcinin Eğitimi” Eğitiminin Uygulanması (Anahtar Eğitim – Eğitim Danışmanı- Anahtar Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı- Genel Müdür)

·         Ayça MUMKULE- Mobbing- İş Hayatında Psikolojik Taciz (Anahtar Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı- Genel Müdür)

16.15- 16.30 Kahve Arası

16.30- 18.00     II. OTURUM-

Oturum Başkanı: Müjdat ÖZBAHÇIVANOĞLU (Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Eğitimi ve Uygulamaları Daire Başkanı)

·         Prof. Dr. Oya AYTEMİZ SEYMEN- Öğr. Gör.Taşkın KILIÇ- Çıkar Çatışması İçindeki İki Ayrı Örgüte Bağlı Olmanın (İşyeri ve Sendika) İşgörenlerin Güven Düzeyine ve Sendika Üyeliği Kararına Etkisi: Turizm Sektörü Örneği– Gümüşhane Üniversitesi

·       Yrd. Doç. Dr. Gökçe YÜKSEK- Turist Destinasyonlarında İşgücünün Yeniden Yapılanması: Eskişehir Örneği -Anadolu Üniversitesi

·       Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN – Öğr. Gör.Emine KILIÇASLAN– İnsan Kaynakları Yönetimi Departmanında Çalışan Halkla İlişkiler Mezunlarının Profili: Edirne’ de Bulunan Hizmet İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırma- Trakya Üniversitesi

18.00-19.30      HOŞ GELDİN KOKTEYLİ (Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Bahçesi)

11 MAYIS 2011 CUMA

2.GÜN

 
 
 09.00-10.30      III. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet AKTAŞ (Akdeniz Üniversitesi)

·         Orhan KUTLUCA – Turizmde Sertifikasyon Uygulamaları

·         Dr. Aylin TÜMAY- Yiyecek İçecek Sektöründe Sertifikasyon- ATSO MESEM (Antalya Ticaret ve Sanayi Odası – Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi)

10.30-10.45      Kahve Arası

10.45-12.15     

                        IV. OTURUM- Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zeyyat SABUNCUOĞLU (Uludağ Üniversitesi)

·         Çağlar BİDECİ- Öğr. Gör.Özgür DAVRAS: İnsan Kaynakları Uygulamalarında Benchmarking Yöntemine Turizm Alanında Uygulamalı Bir Bakış- Akdeniz Üniversitesi

·         Özgür SARIBAŞ – Birsen ÇEVİK- Prof. Dr. A. Akın AKSU: Turizm Sektöründe Ulusal Meslek Standartları Algılaması ve Sertifikasyon: Antalya Yöresinde Bir Uygulama- Akdeniz Üniversitesi

·         Yrd. Doç. Dr. Rüya EHTİYAR- Dr. Gözdegül BAŞER – Dr. Aylin ALAN – Turizm Fakültesi Öğrencilerinin İş Yaşam Kalitesi Algılarının Geleceğe Yönelik Beklenti ve Sektörde Kalma Niyetleri Arasındaki  İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma – Akdeniz Üniversitesi

12.15-13.30 Öğle Yemeği (Akdeniz Üniversitesi-Akdeniz Restoran)

13.30-15.00      V. OTURUM- Oturum Başkanı: Murat BAŞARAN (Majesty Mirage Park İK Müdürü)

·         A. İhsan ÖZTÜRK – Turizmde Emek Profili- (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müfettişi)

·         Gülsün CANDAR (Robinson Club İnsan Kaynakları Müdürü) – Robinson Club Sertifikasyon Uygulamaları ve Eğitimli İşgücü

·         Şehzan SEÇEN- Yetenek Siz misiniz Yoksa Yeteneksiz mi?- 99 Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti.

15.00-15.15      Kahve Arası

15.15-16.45      VI. OTURUM- Oturum Başkanı: Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER (İstanbul Üniversitesi)

·         Yrd. Doç. Dr.Mehmet ALTINÖZ- Öğr.Gör.Serdar ÇÖP- Öğr.Gör.Nazlı Itır BOSO: Nevrotik Yöneticilerin İşkolik Davranışları Üzerine Bir Araştırma (Hacettepe Üniversitesi)

·         Arş. Gör. Seyit Ahmet SOLMAZ-Yrd. Doç. Dr. Oğuz TÜRKAY-Arş. Gör. Çağrı ERDOĞAN-Arş. Gör. Abdulmenaf KORKUTATA- Sosyotropi ve Otonomi Kişilik Özelliklerinin Turizmde Kariyer Yapma İsteği Üzerindeki Etkileri : Turizm Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma- Sakarya Üniversitesi

·          Öğr. Gör. Vedat İYİTOĞLU – Turizm Öğrencilerinin Turizm İşletmelerinde İş Etiği Algıları : Farklı Önlisans Turizm Programlarında Bir Kıyaslama-Mersin Üniversitesi

      16.45- 17.00 Kahve Arası

17.00-18.00    VII OTURUM- Oturum Başkanı: Cengiz MURATŞAH(Barut Hotels İK Koordinatörü)

Selim EROL: SGK Antalya İl Müdürü

Suat ŞİMŞEK: Antalya İş Teftiş Grup Başkanı

Veli TEKKANAT: Antalya Çalışma ve İşkur İl Müdür Vekili

Kapanış ve Değerlendirme

20.00-24.00      GALA YEMEĞİ