TÜBİTAK Sosyoloji Araştırma Projesi 7

TÜBİTAK Sosyoloji Araştırma Projesi 7

Denizli İli Örneğinde Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul (İlk,Orta ve Lise) Öğrencilerinin Serbest Kıyafete Olan Algısını Ölçme

Projenin Amacı: 27 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış olup 2013-2014 eğitim-öğretim yıllarından itibaren uyaulamaya geçecek olan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullardaki öğrencilerin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmeliğin Denizli ilindeki öğrencilerde uyandırdığı izlenimin merak edilmesi ve bu merakın araştırılması üzerine bir projedir. Yakın tarihlerde sıkça sorulan sorulardan biri olan ve kılık kıyafetin öğrenciler için olumlu mu olumsuz mu tartışmalarının devam ettiği şu sıralarda, öğrencilerin bu duruma bakış açılarını incelemek ve sonuçları değerlendirmek İstenmiştir. Projede Denizli ilinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin serbest kıyafete olan algıları incelenmiştir.

Kullanılan Yöntem ve İşlemler: Bu inceleme öğrencilere internet üzerinden aktif olarak katılabilecekleri bir form oluşturulup, öğrencilerin forma verdikleri yanıtlar doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Günümüzde internet kullanımının yaygın olması bu işlemi internet üzerinden
Kapmamızda etkili oldu. Çeşitli afiş, bilgilendirme kartları ve sosyal paylaşım sitelerinden yardım alarak er sınıf ve okul seviyesinde öğrencinin projeye katılımı gerçekleştirilmeye çalışılmıştır, öğrencilere, yanıtlamalarını istediğimiz 25 adet soruya “tamamen katılıyorum, katılıyorum, biraz katılıyorum ve hiç katılmıyorum” şeklinde dört farklı katılım durumu sunduk. Elde ettiğimiz verilerden çeşitli sonuçlara ulaştık.

Gözlemler/Veriler/Bulgular: 70 farklı okuldan toplam 830 öğrenci anketimize katılmıştır. Bu öğrencilerin 466’sı kız, 364’ü ise erkek öğrencidir. Ayrıca bu öğrencilerin 677’si lise, 153’ü ise ortaokul öğrencisidir. Elde ettiğimiz verilerden hareketle serbest kıyafet olmasının uygun bulunduğunu düşünen öğrenciler arasında bu uygulamanın bazı olumsuz sonuçlar doğurabileceği de ortaya çıkmıştır ve uygulamanın yeni olması nedeni ile öğrencilerin ne ile karşılaşacaklarını bilmemelerine rağmen oluşabilmesi muhtemel sorunlara uyum sağlayabilecekleri anlaşılmıştır. Yapılan anket sonuçlarından da hareketle öğrencilerin bu uygulamada bazı durumlara olumlu, bazı durumlara da olumsuz baktığı tespit edilmiştir.

Yöneltilen 25 adet soruya verilen cevaplar toplam durum, kızların cevapları, erkeklerin cevapları, lise öğrencilerinin cevapları ve ortaokul öğrencilerinin cevapları olarak ayrı ayn incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Bu inceleme proje raporunda ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Tartışma Ve Sonuçlar:Araştırma sonuçlarımız, örneklemimizdeki öğrenciler üzerinde şu algıların oluştuğunu göstermiştir;
Kıyafetin serbest olması, bireylerin birbirlerini olduğu gibi kabul etmesi. Gösteriş merakı. Disiplin sorunları. Serbest davranış. Derslere ilginin artması veya azalması, Okul içerisine yabancıların giriş çıkışının kolaylaşması. Kendini ifade edebilme, Sınıf farklılıklarının ortaya çıkması, Modaya ilginin artması, toplum içerisinde öğrenci- öğrenci olmayan ayrımının gözlenmesi, Giyim zevkleri ye tarzlarının ifade edilebilmesi, Marka takıntısının artması, Aile ekonomisi üzerindeki olumsuz etkileri. Öğrenci- öğretmen, idareci çatışmasının durumu. Üniforma ve serbest kıyafet algılan. Demokrasi duygu ve düşüncesine katkısı, Serbest düşünce, gelişme ve ilerlemeye katkısı, Serbest kıyafetin okula olan ilgiye etkisi, Hayal gücü ve projelerin gelişmesine katkısı (bu proje de bunun bir parçasıdır), Farklılıklarını fark edilmesine katkısı, Sosyal hayat içerisinde herkesin aynı konumda (sivil) olduğu gibi kabul edilmesine katkısı,Kılık/kıyafet-ahlak/ahlaksızlık kavramları arasındaki ilişkinin irdelenmesi, Ekonomik faaliyetlere etkisinin irdelenmesi.

Bu algılar ile ilgili sonuçlara proje raporundaki tartışma bölümünde ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

DENİZLİ ÖZEL SERVERGAZİ FEN LİSESİ

Danışman: Ali Dolgunyürek

Proje Öğrencileri
TANSU BAKIRCI

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

eight + twelve =