TÜBİTAK 2237-A Eğitim Bilimlerinde İleri Metodoloji Uygulamaları

Metodoloji Uygulamaları
TÜBİTAK 2237-A Eğitim Bilimlerinde İleri Metodoloji Uygulamaları

TÜBİTAK 2237-A Eğitim Bilimlerinde İleri Metodoloji Uygulamaları

Bu projenin amacı, eğitim bilimleri alanında çalışan araştırmacılara, bilimsel araştırmalarında yararlanabilecekleri orta ve ileri düzey metodoloji ve yöntem becerilerini kazandırmaktır. Nicel araştırma yöntemlerinin uygun bir şekilde uygulanabilmesi için araştırmacıların yeterli istatistik ve metodolojik bilgiye sahip olması beklenmektedir. Araştırmacıların eğitim araştırma yöntemlerinde nasıl hazırlandıklarının kolektif araştırma kültürü üzerinde muazzam bir etkisi olacağı açıktır. Bu doğrultuda gerçekleştirilmesi planlanan bu projeyle eğitim bilimlerindeki lisansüstü öğrencilerin orta ve ileri düzeydeki metodolojileri öğrenebilmesi ve kendi araştırmalarına uygulayabilecek seviyeye gelmeleri amaçlanmaktadır. Bu yeni metodolojileri kendi alanlarına aktararak ulusal ve uluslararası alanda birçok yeni çalışma yürütebilecekleri öngörülmektedir. Bu eğitimin sonucu, temel metodoloji bilgisine sahip araştırmacıların araştırma alanlarındaki istatistiksel, ölçme ve metodolojik problemleri ele almak için yeterli donanıma sahip olmaları ve daha iyi durumdaki araştırmacıların neredeyse tüm araştırmalarla başa çıkmak için donanımlı hale getirilmeleri amaçlanmaktadır. Bu bağlamda projenin hedef kitlesine, yeni metodolojileri kullanarak eğitim bilimleri alanında nitelikli yayın üretme süreci deneyiminin yaşatılması için gerekli ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

5-11 NİSAN 2021

Eğitim etkinliği çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Bu proje kapsamında düzenlenecek olan etkinliğe başvurabilmek için aşağıdaki kriterlere sahip olunması gereklidir:

– Eğitim bilimleri veya öğretmen yetiştirme alanlarında yeterliliği başarıyla geçmiş doktora öğrencisi olmak.

– Temel istatistik uygulaması içeren yayınlanmış bir makalesi olmak ya da daha önce en azından bir tane temel istatistik dersi almış olmak.

– Daha önce iki kez düzenlenmiş olan bu projeye hiç katılmamış olmak.

* Nihai listeler bildirildiğinde, katılımcılardan beyanlarını destekleyecek resmî belgeleri proje yürütücüsüne iletmeleri gerekmektedir.

DEĞERLERNDİRME KRİTERLERİ

Bu proje kapsamında düzenlenecek olan etkinliğe başvuru yapanlar arasından aşağıdaki kriterlere göre 30 kişi seçilecektir:

-Katılımcıların seçilmesinde ilk olarak akademik başarı (not ortalaması) dikkate alınacaktır.

-Not ortalamalarının eşit olması durumunda yayımlanmış olan makale sayısı dikkate alınacaktır.

-Aynı alandan çok fazla katılımcı olmaması adına alan bazında çeşitlilik sağlanacaktır.

-Ayrıca farklı bölge ve üniversitelerden üst düzeyde çeşitlilik sağlanmasına dikkat edilecek katılımcıların farklı üniversitelerden ve illerden olması gözetilecek, bir ilden 1’den fazla başvuru olması durumunda akademik başarı önceliğinde seçim yapılacak eşit olması halinde kura yöntemine başvurulacaktır.

-Her iki cinsiyetten de yeterli başvuran olması durumunda katılımcıların yarısı kadınlardan yarısı erkeklerden oluşturulacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 10 Mart 2021 saat 17.00

Sonuçların açıklanma tarihi: 15 Mart, 2021

EĞİTİM BİLİMLERİNDE İLERİ METODOLOJİ UYGULAMALARI TÜBİTAK 2237-A PROJESİ (5-11 NİSAN 2021)
Detaylar için Tıklayınız

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin