Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Öğrenci Kongresi

Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları bölümü öğrencileri olarak, toplumsal cinsiyet alanında yapılan veya yapılması planlanan bilimsel çalışmaların (tez, tezden bölümler, makaleler, diğer araştırmalar) paylaşılabileceği bir kongre düzenliyoruz.

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Öğrenci Kongresi Bildiri Çağrısı

Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları bölümü öğrencileri olarak, toplumsal cinsiyet alanında yapılan veya yapılması planlanan bilimsel çalışmaların (tez, tezden bölümler, makaleler, diğer araştırmalar) paylaşılabileceği bir kongre düzenliyoruz.

Kongre 24-25 Nisan 2014 tarihinde Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde gerçekleştirilecektir. Toplumsal cinsiyet alanında çalışan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden aşağıda belirtilen içeriklere uygun konularla ilgili bildiriler bekliyoruz.

Sunumlar Türkçe olarak, 15 dakikayı aşmayacak şekilde hazırlanacaktır. (İsteğe göre Power Point kullanılabilir).

Kongre İçerikleri
1. Feminizm
Feminist Teori, Feminist Tarih, Feminist Mücadele, Feminist Yöntem, Feminist Pratikler, Feminist Örgütlenmeler, Post-feminizm, Eko-feminizm…
2. Kuir / LGBTİ
Kuir Teori, Kuir Kimlikler, Kuir Sanat, Heteroseksizm, Heteronormativite, Homofobi, Transfobi, Sakatlık Çalışmaları, LGBTİ Hareketi ve Örgütlenmeler…
3. Erkeklik Çalışmaları
Erkeklik Çalışmaları Tarihi, Hegemonik Erkeklik, Eril Tahakküm, Erkeklik Krizi…
4. Toplumsal Cinsiyet Çalışma Alanları
Din, Medya, Eğitim, Hukuk, Sanat, Edebiyat, Tarih, Dil, Beden, Kent, Mekân, Ekonomi, Bilim ve Felsefe, Mitoloji, Şiddet, Göç, Teknoloji, İstihdam, Sağlık…

Özet Teslim Koşulları

Sunum özetleri Türkçe yazılmalı ve 300 kelimeyi aşmamalıdır.
Yazar ismi ve kısa özgeçmişi içermelidir.
Özetlerde 5 anahtar kelime bulunmalıdır.
Özetler en geç 16 Şubat 2014 tarihine kadar aukadinkongre@gmail.com mail adresine gönderilmelidir.

Kongre Sekretaryası İletişim Bilgileri

Atilla BARUTÇU – atikbarut@hotmail.com
Ankara Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları ABD Doktora Öğrencisi

Beyhan ÇOLAK YENİ – beyhanyeni@yandex.com
Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları ABD Yüksek Lisans Öğrencisi

Elif GÜRPINAR – elifgurpinar@yahoo.com
Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları ABD Yüksek Lisans Öğrencisi

Furkan PALABIYIK – frknplb@yahoo.com.tr
Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları ABD Yüksek Lisans Öğrencisi

Hatice KÜL – hhatticce_@hotmail.com
Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları ABD Yüksek Lisans Öğrencisi

Naz HIDIR – nazhidir@gmail.com
Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları ABD Yüksek Lisans Öğrencisi

Tolga ULUSOY – tolgaulusoy85@gmail.com
Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları ABD Yüksek Lisans Öğrencisi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.