TMMOB 9. Enerji Sempozyumu

AMAÇ ve KAPSAM

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına Elektrik Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen TMMOB 9. Enerji Sempozyumu 12-13-14 Aralık tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. 1996 yılından bu yana iki yılda bir yapılmakta olan sempozyumun bu yılki teması Toplumsal Etkileri Çerçevesinde Enerji olarak belirlenmiştir.

Dünyada, 1970’lerden beri sürdürülen, özelleştirme, serbestleşme ve piyasalaşma gibi neoliberal politika uygulamaları, enerji fiyatlarının sürekli yükselmesine ve bunun etkisi ile her geçen gün artan enerji yoksulluğuna, enerji kaynaklarının plansız ve denetimsiz bir biçimde kullanımına ve çevre tahribatına yol açmaktadır. Uluslararası Enerji Ajansı’nın 2012 Dünya Enerji Görünümü Raporu’na göre bugün dünya genelinde 1,3 milyar insan elektrikten yoksundur.

Ülkemizde uygulanan neo-liberal politikalar sonucu enerjide dışa bağımlılık oranı yüzde 72 düzeyine çıkmış, plansız, günübirlik politikalar, ithal kaynaklara dayalı üretim ile enerji fiyatlarının yükselmesine neden olmuştur. Enerji, planlama aşamasından itibaren üretimi, dağıtımı, tüketimi ile insan yaşamının her alanını doğrudan etkileyerek toplumsal hayatı tamamen dönüştürmektedir. Çevresel, sosyal, kültürel etkilerinin yanı sıra uluslararası politikaları belirleyen, bugün savaşların esas sebebi olarak gösterilen enerjinin, merkezi yapılanma içerisinde ve kamusal anlayışla planlanarak üretimden tüketime bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmesi önem kazanmıştır.

En temel ve doğal gereksinimlerden biri olan enerjiden yararlanma temel bir insan hakkıdır. Enerjinin tüm tüketicilere yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir şekilde sunulmasının sağlanabileceği enerji politikalarının saptanması gerekmektedir. TMMOB 9. Enerji Sempozyumu ile enerjinin toplumsal etkilerini ortaya koyan, sosyal, ekonomik ve çevresel politikalar ile bütünleşik enerji politikalarının belirlenebileceği bir platform yaratılması hedeflenmiştir.

KONULAR

– Enerji Yoksulluğu

– Enerjide Kamusal Planlama

– Enerji Ekonomisi

– Enerji Özelleştirmeleri ve Serbestleşme Uygulamaları

– Enerji Verimliliği

– Yenilenebilir Enerji Kaynakları

– Nükleer Enerji

– Enerji ve Çevre

Yukarıdaki başlıklar dışında sempozyumun ana konusu içerisindeki bildiri başvuruları da değerlendirilecektir.

KATILIM KOŞULLARI

Sempozyum, enerji alanında çalışan ve/veya konuya ilgi duyan tüm kişi ve kuruluşlara açıktır.

Bildiriyle Katılım: Sempozyumda yer alması istenen geniş bildiri özetleri, belirtilen tarihler içerisinde bildiri özeti formatına uygun olarak [email protected] adresine e-posta aracılığıyla ulaştırılmalıdır. Sempozyuma kabul edilen bildiri formatına uygun olarak hazırlanmış bildiriler sempozyum takviminde belirtilen tarihe kadar yine e-posta aracılığıyla gönderilmelidir.

Delege Olarak Katılım:Delegelerin katılım ücreti 200 TL/kişidir. Delege ücretine Sempozyum Bildiriler Kitabı, yemek ve ikramlar dahildir. Katılım bedellerinin Elektrik Mühendisleri Odası’nın aşağıda verilmiş olan hesap numarasına yatırılıp, dekontun yazışma adresine iletilmiş olması gerekmektedir.

Banka Hesap Numarası
Türkiye İş Bankası Yenişehir Şubesi/Ankara
Hesap No: 4218 – 5841411

IBAN: TR110006400000142185841411

Açıklama kısmına “TMMOB Enerji Sempozyumu” yazarak, ödeme yaptıktan sonra dekontu (0312) 417 38 18 nolu faksa ya da [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

Dinleyici Olarak Katılım:Sempozyuma dinleyici olarak katılım ücretsizdir.

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

Ihlamur Sokak No:10 Kızılay/Ankara

[email protected]

Tel: 0312 425 3272 / 122

Faks: 0312 417 3818

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.